Kqxs Vĩnh Long - Xổ số Vĩnh Long hôm nay - TK XSVL hàng tuần

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 23/09/2022

XSVL
Giải ĐB
454170
Giải nhất
55551
Giải nhì
56005
Giải ba
50438
80350
Giải tư
53216
73288
03818
24289
87713
63227
18559
Giải năm
4370
Giải sáu
6476
8862
5612
Giải bảy
332
Giải tám
42
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 2 3 6 8
2 7
3 2 8
4  
5 0 1 9
6 2
7 0 0 6
8 8 9
9  
Đuôi Loto
0 5 7 7
1 5
2 1 3 6
3 1
4  
5 0
6 1 7
7 2
8 1 3 8
9 5 8

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 16/09/2022

XSVL
Giải ĐB
143375
Giải nhất
26794
Giải nhì
63449
Giải ba
16018
78388
Giải tư
47095
82103
60806
83259
52070
73904
66874
Giải năm
9145
Giải sáu
3242
4071
3672
Giải bảy
208
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4 6 8
1 8
2  
3  
4 2 5 9
5 9
6  
7 0 1 2 4 5
8 8
9 4 5
Đuôi Loto
0 7
1 7
2 4 7
3 0
4 0 7 9
5 4 7 9
6 0
7  
8 0 1 8
9 4 5

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 09/09/2022

XSVL
Giải ĐB
635487
Giải nhất
42595
Giải nhì
47086
Giải ba
10693
96549
Giải tư
97271
42800
09251
00976
34607
33647
90854
Giải năm
4970
Giải sáu
4640
3394
2169
Giải bảy
960
Giải tám
73
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 7
1  
2  
3  
4 0 7 9
5 1 4
6 0 9
7 0 1 6
8 6 7
9 3 4 5
Đuôi Loto
0 0 4 6 7
1 5 7
2  
3 9
4 5 9
5 9
6 7 8
7 0 4 8
8  
9 4 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 02/09/2022

XSVL
Giải ĐB
518800
Giải nhất
16984
Giải nhì
09077
Giải ba
30726
64744
Giải tư
83970
81115
73891
42267
46510
14621
52228
Giải năm
2919
Giải sáu
4007
6827
3201
Giải bảy
348
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 7
1 0 5 9
2 1 6 7 8
3  
4 4 8
5  
6 7
7 0 7
8 4
9 1
Đuôi Loto
0 0 1 7
1 0 2 9
2  
3  
4 4 8
5 1
6 2
7 0 2 6 7
8 2 4
9 1

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 26/08/2022

XSVL
Giải ĐB
357766
Giải nhất
73477
Giải nhì
59412
Giải ba
00202
57579
Giải tư
76261
68956
71917
81337
40086
64776
87101
Giải năm
3588
Giải sáu
1360
1683
6502
Giải bảy
372
Giải tám
32
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 2
1 2 7
2  
3 7
4  
5 6
6 0 1 6
7 2 6 7 9
8 3 6 8
9  
Đuôi Loto
0 6
1 0 6
2 0 0 1 7
3 8
4  
5  
6 5 6 7 8
7 1 3 7
8 8
9 7

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 19/08/2022

XSVL
Giải ĐB
285212
Giải nhất
81085
Giải nhì
90845
Giải ba
81582
07093
Giải tư
57541
12756
14333
25740
90573
15196
12365
Giải năm
0470
Giải sáu
2189
7174
1727
Giải bảy
211
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 2
2 7
3 3
4 0 1 5
5 6
6 5
7 0 3 4
8 2 5 9
9 3 6
Đuôi Loto
0 4 7
1 1 4
2 1 8
3 3 7 9
4 7
5 4 6 8
6 5 9
7 2
8  
9 8

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 12/08/2022

XSVL
Giải ĐB
603527
Giải nhất
85899
Giải nhì
56994
Giải ba
26669
83305
Giải tư
71371
96271
38587
03829
59917
08904
21409
Giải năm
7392
Giải sáu
4814
8397
5661
Giải bảy
604
Giải tám
81
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4 5 9
1 4 7
2 7 9
3  
4  
5  
6 1 9
7 1 1
8 7
9 2 4 7 9
Đuôi Loto
0  
1 6 7 7
2 9
3  
4 0 0 1 9
5 0
6  
7 1 2 8 9
8  
9 0 2 6 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 05/08/2022

XSVL
Giải ĐB
041859
Giải nhất
48250
Giải nhì
90976
Giải ba
16598
05371
Giải tư
26866
20587
21896
09954
44916
66499
14571
Giải năm
7752
Giải sáu
4578
9224
1666
Giải bảy
151
Giải tám
07
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 6
2 4
3  
4  
5 0 1 2 4 9
6 6 6
7 1 1 6 8
8 7
9 6 8 9
Đuôi Loto
0 5
1 5 7 7
2 5
3  
4 2 5
5  
6 1 6 6 7 9
7 8
8 7 9
9 5 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 29/07/2022

XSVL
Giải ĐB
087978
Giải nhất
20809
Giải nhì
99978
Giải ba
72869
33912
Giải tư
28225
68970
45748
93907
79065
35393
90967
Giải năm
9363
Giải sáu
4596
4074
0939
Giải bảy
324
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 9
1 2
2 4 5
3 9
4 8
5  
6 3 5 7 9
7 0 4 8 8
8  
9 3 6
Đuôi Loto
0 7
1  
2 1
3 6 9
4 2 7
5 2 6
6 9
7 0 6
8 4 7 7
9 0 3 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 22/07/2022

XSVL
Giải ĐB
985859
Giải nhất
62790
Giải nhì
89801
Giải ba
34975
55951
Giải tư
02353
00807
04170
31356
61609
31367
55161
Giải năm
4819
Giải sáu
7150
9742
7707
Giải bảy
825
Giải tám
58
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 7 7 9
1 9
2 5
3  
4 2
5 0 1 3 6 9
6 1 7
7 0 5
8  
9 0
Đuôi Loto
0 5 7 9
1 0 5 6
2 4
3 5
4  
5 2 7
6 5
7 0 0 6
8  
9 0 1 5

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 15/07/2022

XSVL
Giải ĐB
492030
Giải nhất
10780
Giải nhì
28880
Giải ba
32897
75623
Giải tư
37504
09201
96249
55675
22404
95623
24219
Giải năm
1208
Giải sáu
9236
3091
5077
Giải bảy
762
Giải tám
13
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4 4 8
1 9
2 3 3
3 0 6
4 9
5  
6 2
7 5 7
8 0 0
9 1 7
Đuôi Loto
0 3 8 8
1 0 9
2 6
3 2 2
4 0 0
5 7
6 3
7 7 9
8 0
9 1 4

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 08/07/2022

XSVL
Giải ĐB
351338
Giải nhất
84346
Giải nhì
66919
Giải ba
35120
58743
Giải tư
49311
93789
78199
62909
58547
64524
51411
Giải năm
5130
Giải sáu
1830
7135
0357
Giải bảy
397
Giải tám
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 1 1 9
2 0 4
3 0 0 5 8
4 3 6 7
5 7
6  
7  
8 9
9 7 9
Đuôi Loto
0 2 3 3
1 1 1
2  
3 4
4 2
5 3
6 4
7 4 5 9
8 3
9 0 1 8 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 01/07/2022

XSVL
Giải ĐB
242578
Giải nhất
61782
Giải nhì
69183
Giải ba
80540
93433
Giải tư
24693
54304
41100
28041
17896
40833
75326
Giải năm
8543
Giải sáu
7186
0658
6451
Giải bảy
354
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 4
1  
2 6
3 3 3
4 0 1 3
5 1 4 8
6  
7 8
8 2 3 6
9 3 6
Đuôi Loto
0 0 4
1 4 5
2 8
3 3 3 4 8 9
4 0 5
5  
6 2 8 9
7  
8 5 7
9  

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 24/06/2022

XSVL
Giải ĐB
431608
Giải nhất
71964
Giải nhì
04106
Giải ba
85241
15965
Giải tư
91458
14307
83394
68317
62301
89178
85993
Giải năm
9063
Giải sáu
1694
8493
8738
Giải bảy
544
Giải tám
29
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 6 7 8
1 7
2  
3 8
4 1 4
5 8
6 3 4 5
7 8
8  
9 3 3 4 4
Đuôi Loto
0  
1 0 4
2  
3 6 9 9
4 4 6 9 9
5 6
6 0
7 0 1
8 0 3 5 7
9  
to top