Kqxsmt 30 ngày - Thống kê xsmt 30 ngày qua xổ số miền Trung

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
23
108
4055
7121
1913
5457
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
52186
96993
00566
09880
050702
Quảng Bình
XSQB
49
741
9362
1576
2612
3538
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
55302
62433
05873
65978
622028
Quảng Trị
XSQT
67
728
2338
2573
2008
6727
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
34521
59272
17313
02469
509098
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 2 8 8
1 3 5 9
2 1 3 7
3  
4  
5 5 7
6 6 6 8
7  
8 0 6
9 3 5
Quảng Bình
Loto
2
2
5 8
3 7 8
1 9
6
2
0 3 6 8
0 8
0
Quảng Trị
Loto
0 8
3 4 7
0 1 7 8
8
7
 
7 9
2 3 9
 
1 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
21
595
3329
2833
8149
8371
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
87544
69980
60761
95955
824337
Đà Nẵng
XSDNG
88
758
0864
5029
7870
8301
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
50069
26641
38356
44355
150322
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0  
1 5 9
2 1 2 9
3 2 3 7
4 4 5 9
5 5
6 1
7 1
8 0 1 1
9 5
Đà Nẵng
Loto
1 4
8
2 9
1
1 2 9
5 6 8
4 9
0
8
0 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
60
834
0890
8166
7656
2083
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
85615
22703
69454
91676
211683
Quảng Nam
XSQNM
30
437
1531
3078
0461
8969
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
97383
02494
09234
36764
224376
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 3
1 2 5
2  
3 4 5
4  
5 4 4 6
6 0 6 6
7 1 6
8 3 3 9
9 0 9
Quảng Nam
Loto
 
2 9
 
0 1 4 4 6 7
 
6
1 4 8 8 9
6 8
3
4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
87
899
7370
6435
5714
7111
87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129
40513
93236
88226
90804
016727
ThừaThiênHuế
XSTTH
99
497
4126
8063
5735
2710
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
58039
72198
47396
15548
411316
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 4 4 9
1 1 3 4
2 6 6 7 9
3 5 6
4  
5 2
6  
7 0 5 5
8 7
9 9
ThừaThiênHuế
Loto
 
0 6
6
1 5 9
8
0 7
3 3
 
9
3 6 6 7 8 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
03
551
0717
1240
3912
2292
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
69206
01072
77684
68712
387627
Kon Tum
XSKT
71
099
9521
9938
2196
8404
51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661
97458
55976
33296
77492
030613
ThừaThiênHuế
XSTTH
99
141
8249
6002
4555
4684
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
44291
82333
74543
03414
107868
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 3 4 6
1 2 2 7
2 5 7
3 7
4 0
5 1 1
6 6
7 2
8 4
9 2 3 6
Kon Tum
Loto
4
3
1
5 6 8
7
8
1 3
1 6
2 4
2 6 6 9
ThừaThiênHuế
Loto
2
4
1
3 8
1 1 3 9
5 7
2 8
3 4
4
1 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
56
591
7479
4247
1944
6898
79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270
11094
40212
00877
40654
512793
Quảng Ngãi
XSQNI
68
017
4956
9468
4750
0889
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
81519
25080
95880
89111
042146
Đắc Nông
XSDNO
71
007
0463
4318
0859
0737
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
41814
32902
35228
12346
837920
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0  
1 2 7
2 3 4
3  
4 4 7
5 4 6 6
6  
7 0 7 9
8  
9 1 1 3 4 5 8
Quảng Ngãi
Loto
8
1 7 9
 
6 7
6
0 6
8 8
 
0 0 0 0 2 7 9
 
Đắc Nông
Loto
1 2 3 6 7
4 8
0 8
3 7 9
6
9
3 4
1
 
4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
54
050
1693
0784
1455
0709
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
49170
39894
61158
73421
271517
Ninh Thuận
XSNT
41
200
7383
6263
3965
9412
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
82897
86078
59429
11265
256350
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0 4 9
1 7
2 1 8
3  
4  
5 0 4 5 6 8
6  
7 0 7
8 4 5 8
9 3 4
Ninh Thuận
Loto
0
2
3 5 9
 
1 3 3
0 9
3 5 5
1 8
3
5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
60
075
1374
0743
6645
4730
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
82068
85150
79779
61180
993623
Quảng Bình
XSQB
92
723
0516
2189
2957
0328
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
68722
46138
86736
02012
734480
Quảng Trị
XSQT
28
246
9091
5938
4574
9516
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
02396
68298
78005
07191
123573
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 9
1 2
2 3
3 0
4 3 5 6
5 0 2
6 0 8 8 8
7 4 5 9
8 0
9 7
Quảng Bình
Loto
 
2 6
2 3 5 8
6 8
0 8 9
7 8
1
 
0 9
2 2
Quảng Trị
Loto
5
6
8
3 8 8
5 6
5
 
3 4 9
0
1 1 2 6 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
75
166
2530
1086
8470
8090
33953
67099
83887
01498
57986
35947
90557
75467
76992
81335
54251
269222
Đà Nẵng
XSDNG
93
415
9055
5514
3547
0322
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
43649
02529
18365
24790
828046
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0  
1  
2 2
3 0 5
4 7
5 1 3 7
6 6 7
7 0 5
8 6 6 7
9 0 2 8 9
Đà Nẵng
Loto
 
4 5 6 9
2 9
1
6 7 9
3 5
0 5
 
4
0 3 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
36
496
1985
3055
1375
3935
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
47997
07658
66778
68373
239950
Quảng Nam
XSQNM
80
616
0598
9331
8705
5993
26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
57062
15209
91579
93659
952255
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 6
1  
2 1
3 4 5 6 7
4 9
5 0 5 8
6  
7 3 5 7 8 8
8 5
9 6 7
Quảng Nam
Loto
5 9
4 6 9
5
1 6
8 9
5 8 9
2
9
0
3 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
52
910
2167
9039
8228
2148
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
68978
40626
91641
59564
691089
ThừaThiênHuế
XSTTH
89
623
5611
3801
8714
8572
18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532
47032
88516
29439
06072
072572
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0  
1 0 5 6
2 6 8
3 2 5 9
4 1 8
5 2
6 4 7
7 8 8
8 3 7 9
9  
ThừaThiênHuế
Loto
1
1 4 4 6
3
0 2 2 9
2
 
 
2 2 2 8
0 9
4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
64
486
3267
3813
9060
2593
30319
17790
52199
09525
62553
13705
10520
65532
34604
96945
96519
154202
Kon Tum
XSKT
72
032
9281
0641
6200
4363
30553
64359
21251
00287
15465
19250
94675
45125
27697
52295
67845
266873
ThừaThiênHuế
XSTTH
00
912
0860
6307
1058
9628
81901
55625
16442
96032
53280
15552
76322
15680
78253
83270
48377
087150
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 2 4 5
1 3 9 9
2 0 5
3 2
4 5
5 3
6 0 4 7
7  
8 6
9 0 3 9
Kon Tum
Loto
0
 
5
2
1 5
0 1 3 9
3 5
2 3 5
1 7
5 7
ThừaThiênHuế
Loto
0 1 7
2
2 5 8
2
2
0 2 3 8
0
0 7
0 0
 

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
08
218
6697
1208
3719
2858
66018
69055
93928
70869
12780
85280
66127
19168
52301
54632
26173
027769
Quảng Ngãi
XSQNI
52
702
0360
2259
0773
8583
30589
15231
85824
06735
06471
26404
78621
97362
53505
83639
08191
109725
Đắc Nông
XSDNO
61
523
8222
9031
5499
7856
50468
37515
25576
30351
58106
46686
02942
74977
87579
07140
06658
359027
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 1 8 8
1 8 8 9
2 7 8
3 2
4  
5 5 8
6 8 9 9
7 3
8 0 0
9 7
Quảng Ngãi
Loto
2 4 5
 
1 4 5
1 5 9
 
2 9
0 2
1 3
3 9
1
Đắc Nông
Loto
6
5
2 3 7
1
0 2
1 6 8
1 8
6 7 9
6
9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
61
171
8519
7552
6207
2081
90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381
79116
23641
59744
12465
707937
Ninh Thuận
XSNT
33
709
3989
8043
3338
1686
09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
75154
13890
08342
34888
976675
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 7
1 0 6 9
2 8
3 3 7
4 1 4
5 2 9
6 1 5
7 1 1 5
8 1 1
9  
Ninh Thuận
Loto
8 9
 
 
3 8 8 8
2 3 6 8
3 4
9
5
6 8 9
0

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
06
527
8684
1714
7397
1525
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
58421
04233
12118
35280
040287
Quảng Bình
XSQB
25
181
5608
3307
7809
8690
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
05450
67580
85729
95758
957609
Quảng Trị
XSQT
77
994
6437
2132
3758
5897
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
45545
71016
72421
94243
921538
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 0 6 7
1 4 8
2 1 1 5 7
3 3
4 5
5  
6 8
7  
8 0 3 4 7 9
9 7
Quảng Bình
Loto
1 7 8 9 9 9
 
5 9
1 2
 
0 6 7 8
 
 
0 1 8
0
Quảng Trị
Loto
9
6
1
2 7 8
3 3 5 6
8
2 3
0 7
3
4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
44
734
4725
9809
3674
6024
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
37442
40891
81952
88662
130603
Đà Nẵng
XSDNG
49
755
9713
8641
7574
3075
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
71394
61856
62457
77232
330108
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 3 9
1 1 4
2 4 5
3 3 4 6
4 0 2 4
5 2
6 2
7 4
8 5
9 1 6
Đà Nẵng
Loto
4 8
3
 
2
0 1 9
5 6 7 7
 
4 5 5
0
1 3 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
34
250
0944
4917
2435
2068
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
03309
37845
75193
71585
260528
Quảng Nam
XSQNM
87
565
9722
5896
1251
0827
23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
39464
04684
04709
61806
229038
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 4 9
1 7
2 2 8
3 2 4 5
4 2 4 5 5
5 0
6 1 8
7  
8 5
9 3 8
Quảng Nam
Loto
0 1 3 6 9
 
2 7
2 7 8
6
1
4 5
 
4 7
6 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
96
134
0652
2988
1741
9215
05126
28960
56468
56337
41903
84692
66026
13359
10758
40671
11237
148942
ThừaThiênHuế
XSTTH
82
963
2494
5835
0352
6621
06067
10519
02361
47572
13540
38796
85141
35844
26814
12412
83013
884963
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 3
1 5
2 6 6
3 4 7 7
4 1 2
5 2 8 9
6 0 8
7 1
8 8
9 2 6
ThừaThiênHuế
Loto
 
2 3 4 9
1
5
0 1 4
2
1 3 3 7
2
2
4 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
83
357
3111
7262
3866
1779
15933
04870
10803
58575
26861
57741
15408
92781
34675
85586
46069
562960
Kon Tum
XSKT
11
691
9796
5332
5602
5711
95886
69450
59867
68197
67145
38652
26698
03931
92293
41115
97109
801944
ThừaThiênHuế
XSTTH
57
800
0583
1403
7535
4836
41194
06879
78743
90075
79786
80039
71620
94244
51623
81334
06820
366714
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 3 8
1 1
2  
3 3
4 1
5 7
6 0 1 2 6 9
7 0 5 5 9
8 1 3 6
9  
Kon Tum
Loto
2 9
1 1 5
 
1 2
4 5
0 2
7
 
6
1 3 6 7 8
ThừaThiênHuế
Loto
0 3
4
0 0 3
4 5 6 9
3 4
7
 
5 9
3 6
4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
04
714
0557
8443
5278
2599
81382
07562
00059
29077
59133
40638
14288
38606
91778
61867
26096
775659
Quảng Ngãi
XSQNI
73
671
5929
4236
9223
0238
32559
74219
28593
77312
34299
34853
56450
24304
83804
31054
40819
599053
Đắc Nông
XSDNO
64
708
2916
4563
0372
8161
03667
99303
46746
18800
82581
93462
28839
55743
67713
55628
84918
025388
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 4 6
1 4
2  
3 3 8
4 3
5 7 9 9
6 2 7
7 7 8 8
8 2 8
9 6 9
Quảng Ngãi
Loto
4 4
2 9 9
3 9
6 8
 
0 3 3 4 9
 
1 3
 
3 9
Đắc Nông
Loto
0 3 8
3 6 8
8
9
3 6
 
1 2 3 4 7
2
1 8
 

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
26
490
3193
3398
0468
2133
76727
82357
75421
17663
80301
69108
37962
59871
65699
79802
60053
128311
Ninh Thuận
XSNT
81
468
0516
9910
2755
8942
02395
17868
43484
84142
10129
04489
27013
88719
94658
75495
10382
642529
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 1 2 8
1 1
2 1 6 7
3 3
4  
5 3 7
6 2 3 8
7 1
8  
9 0 3 8 9
Ninh Thuận
Loto
 
0 3 6 9
9 9
 
2 2
5 8
8 8
 
1 2 4 9
5 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
39
444
5027
7535
0922
0622
30501
40830
79592
52653
27250
53909
87926
31817
27556
18429
40354
588617
Quảng Bình
XSQB
33
903
9413
9786
7769
3267
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
36445
92337
33490
76247
599761
Quảng Trị
XSQT
70
807
8890
3771
9950
8767
09492
69899
35213
53456
85070
77809
85312
23589
77262
10028
17885
980724
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 1 9
1 7 7
2 2 2 6 7 9
3 0 5 9
4 4
5 0 3 4 6
6  
7  
8  
9 2
Quảng Bình
Loto
3
3 3 3
6
3 7
5 7
3
1 7 7 9
0 2
6
0
Quảng Trị
Loto
7 9
2 3
4 8
 
 
0 6
2 7
0 0 1
5 9
0 2 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
13
287
9537
7714
3105
1921
13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036
34925
13902
31479
96357
244246
Đà Nẵng
XSDNG
97
693
7981
8104
2230
1178
41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290
46103
63930
18198
29288
784144
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 2 5
1 3 4
2 1 1 2 5
3 6 7
4 6 7
5 7
6  
7 9
8 7 8
9 5 8
Đà Nẵng
Loto
3 4
 
 
0 0 1
4
 
4
2 4 8
1 4 8
0 3 7 8 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
63
500
6325
0141
3322
9102
31919
26100
80804
13753
14757
16339
82184
42256
57098
53728
25193
243417
Quảng Nam
XSQNM
24
381
6790
9564
7278
6473
16475
01963
49989
62443
35193
68988
33955
38688
70408
37827
87106
153349
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 0 0 2 4
1 7 9
2 2 5 8
3 9
4 1
5 3 6 7
6 3
7  
8 4
9 3 8
Quảng Nam
Loto
6 8
 
4 7
 
3 9
5
3 4
3 5 8
1 8 8 9
0 3

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
99
465
6314
8070
7254
3587
96618
15139
39891
36610
58073
06482
81345
26598
27162
83886
82743
191534
ThừaThiênHuế
XSTTH
34
420
1051
4393
0206
2829
31679
04800
86287
52017
30920
11276
05598
23974
80975
45633
03453
606627
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0  
1 0 4 8
2  
3 4 9
4 3 5
5 4
6 2 5
7 0 3
8 2 6 7
9 1 8 9
ThừaThiênHuế
Loto
0 6
7
0 0 7 9
3 4
 
1 3
 
4 5 6 9
7
3 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
03
976
7385
1121
2396
3262
22710
38398
68474
87422
98369
49391
72499
86224
48734
59549
57919
784089
Kon Tum
XSKT
93
657
6695
1257
4117
5117
38498
37488
57475
39568
85141
13433
71271
20449
02165
08401
80843
572209
ThừaThiênHuế
XSTTH
98
795
3003
9071
2224
9574
56966
64872
33173
84079
19696
42684
27529
10372
02493
67845
63099
634515
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 3
1 0 9
2 1 2 4
3 4
4 9
5  
6 2 9
7 4 6
8 5 9
9 1 6 8 9
Kon Tum
Loto
1 9
7 7
 
3
1 3 9
7 7
5 8
1 5
8
3 5 8
ThừaThiênHuế
Loto
3
5
4 9
 
5
 
6
1 2 2 3 4 9
4
3 5 6 8 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
67
474
4777
6563
2754
7762
07135
77362
64609
38704
15642
13835
22550
90197
68701
28515
14507
057488
Quảng Ngãi
XSQNI
46
474
3834
1159
2709
7911
36468
20768
76576
22285
11690
86350
67568
44557
29002
98634
60680
804560
Đắc Nông
XSDNO
83
101
5826
7858
2430
8248
49023
03213
11170
29968
37466
47104
09119
67084
57166
95806
18471
804668
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 1 4 7 9
1 5
2  
3 5 5
4 2
5 0 4
6 2 2 3 7
7 4 7
8 8
9 7
Quảng Ngãi
Loto
2 9
1
 
4 4
6
0 7 9
0 8 8 8
4 6
0 5
0
Đắc Nông
Loto
1 4 6
3 9
3 6
0
8
8
6 6 8 8
0 1
3 4
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
49
025
9543
3393
5393
8520
52534
24836
87343
74791
45072
53770
74417
67466
96709
97332
92006
155360
Ninh Thuận
XSNT
91
171
3203
6394
7408
7458
09158
68084
17931
69263
73809
02399
62952
50174
93190
67301
73697
822099
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 6 9
1 7
2 0 5
3 2 4 6
4 3 3 9
5  
6 0 6
7 0 2
8  
9 1 3 3
Ninh Thuận
Loto
1 3 8 9
 
 
1
 
2 8 8
3
1 4
4
0 1 4 7 9 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
70
880
1282
2343
3664
0398
33872
21587
08300
44095
97513
58535
88351
68495
30843
47574
58765
841832
Quảng Bình
XSQB
30
984
3463
2092
5443
4289
34940
46137
07153
99922
46512
92060
74315
61606
32244
36637
76759
401099
Quảng Trị
XSQT
06
627
2376
3192
9174
6144
29943
25566
52934
69973
75988
35951
09138
21930
44698
32190
36733
792159
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 0
1 3
2  
3 2 5
4 3 3
5 1
6 4 5
7 0 2 4
8 0 2 7
9 5 5 8
Quảng Bình
Loto
6
2 5
2
0 7 7
0 3 4
3 9
0 3
 
4 9
2 9
Quảng Trị
Loto
6
 
7
0 3 4 8
3 4
1 9
6
3 4 6
8
0 2 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
57
923
7926
1615
6535
9127
02374
82690
39630
89440
59510
01851
79959
12146
21671
99334
71539
830914
Đà Nẵng
XSDNG
74
423
5353
9460
9431
7325
22251
40824
65920
38354
54630
25458
32381
36868
82548
21634
62060
350639
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0  
1 0 4 5
2 3 6 7
3 0 4 5 9
4 0 6
5 1 7 9
6  
7 1 4
8  
9 0
Đà Nẵng
Loto
 
 
0 3 4 5
0 1 4 9
8
1 3 4 8
0 0 8
4
1
 

Kqxsmt 30 ngày – Thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày qua đầy đủ và chính xác. Cập nhật xsmt 30 ngày liên tiếp, để biết chi tiết xổ số miền Trung 30 ngày.

to top