Kqxsmt 30 ngày - Thống kê xsmt 30 ngày qua xổ số miền Trung

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
28
852
2857
7036
1215
9981
66699
84442
28907
54532
57584
24816
72451
99220
11024
52657
66266
626829
Đà Nẵng
XSDNG
80
614
2129
3231
4491
6935
79866
23311
75425
50695
57318
51759
08335
04450
97833
08299
78889
128315
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 7
1 5 6
2 0 4 8 9
3 2 6
4 2
5 1 2 7 7
6 6
7  
8 1 4
9 9
Đà Nẵng
Loto
 
1 4 5 8
5 9
1 3 5 5
 
0 9
6
 
0 9
1 5 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
64
562
7608
4683
4082
9876
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
01846
41627
43852
11762
858571
Quảng Nam
XSQNM
33
811
3664
1192
6961
6485
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
49286
16509
92125
49034
171896
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 0 8
1 1
2 7 9
3 5
4 6
5 2
6 2 2 4 8
7 1 5 6
8 2 3 4
9  
Quảng Nam
Loto
9 9
1
5
3 4
 
1 1 8
1 4
6
3 5 6 9
2 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
90
714
6003
5725
5897
3328
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04009
92315
33182
01696
04280
048500
ThừaThiênHuế
XSTTH
29
261
6686
0971
3355
4652
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
03805
50513
12210
95785
753212
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 0 3 9
1 4 5
2 5 7 8
3 1
4 0
5  
6 4
7 4
8 0 2 6
9 0 6 7
ThừaThiênHuế
Loto
2 5
0 2 3
0 9
6
8
2 5
1 7
1 4
5 6 8
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
63
072
4439
7375
4163
6069
18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
09705
93168
64238
56333
505873
Kon Tum
XSKT
33
306
4501
9967
2380
1214
35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509
02325
20791
09586
11366
876090
ThừaThiênHuế
XSTTH
34
895
7118
5836
3579
9647
86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275
38883
41659
35311
69724
795143
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 5
1 3
2  
3 3 8 9
4  
5  
6 3 3 4 8 9 9
7 2 3 4 5 7
8  
9 1 6
Kon Tum
Loto
1 6 9
4
5
3 8
1 7
6
6 7 8
7
0 6
0 1
ThừaThiênHuế
Loto
 
1 8
4
4 6 7
3 7 8 9
3 9
 
2 5 9
3
3 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
84
320
4842
0717
5634
0886
52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487
72233
22074
84553
19370
434485
Quảng Ngãi
XSQNI
35
763
8741
8081
5381
9422
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
38138
31609
95708
11954
646084
Đắc Nông
XSDNO
80
726
5551
7743
4797
9864
69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701
02187
23681
66943
20176
540591
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 9
1 2 7
2 0
3 3 4
4 2 4
5 3
6  
7 0 4
8 2 2 4 5 6 7
9 6
Quảng Ngãi
Loto
0 8 9
1
2 8
5 8
1 7
4
3 5 9
 
1 1 4 9
 
Đắc Nông
Loto
0 1
 
6
3
3 3 3
1
4 6
6 7
0 1 7
1 3 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
71
773
8903
4694
2899
5325
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
95981
00123
12674
38441
006330
Ninh Thuận
XSNT
00
729
4585
8129
8932
8513
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
51898
25004
11719
72488
569179
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0 3 3
1 5
2 3 4 5
3 0
4 1
5  
6  
7 1 3 4 7
8 1
9 1 4 7 9
Ninh Thuận
Loto
0 4
3 5 9
0 9 9
0 2 9
0
5
8
9
5 8
8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
46
488
5898
3101
9550
1427
91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208
57126
06197
37351
66306
714605
Quảng Bình
XSQB
40
195
3157
6861
9312
4436
40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679
22318
01594
77493
15353
658883
Quảng Trị
XSQT
36
395
3160
9534
2448
1084
15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273
20675
85555
15796
88251
396689
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 0 1 5 6 8
1  
2 6 7
3  
4 6
5 0 1
6 7 8
7  
8 8
9 1 2 3 7 8
Quảng Bình
Loto
 
2 8
 
2 4 6
0
3 7 8
1
9
0 3
3 4 5 5 9
Quảng Trị
Loto
 
1 1
1 4
1 4 6
8
0 1 5
0
3 5
4 9
5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
94
336
5724
6499
4808
9966
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
45734
66315
02304
87881
038797
Đà Nẵng
XSDNG
57
194
1143
2976
7417
2926
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
40693
71400
87843
84672
194093
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 4 8
1 5
2 4 7
3 0 3 4 5 6
4  
5  
6 6
7 0
8 1 4
9 0 4 7 9
Đà Nẵng
Loto
0
7
6
3 7
3 3 5
7
 
2 3 4 6
2
2 3 3 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
79
392
0721
1447
6298
3827
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
29561
29932
68189
11473
762976
Quảng Nam
XSQNM
11
217
7667
4771
5359
9141
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
47803
36302
19892
64988
370560
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0  
1  
2 1 1 7
3 2
4 4 7
5 4
6 1 3 4 7 9
7 3 6 9
8 9
9 2 8
Quảng Nam
Loto
2 3 7
0 1 7
1
 
1 3 4
9
0 7
1 2
8
1 2

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
81
913
2313
8558
2147
4235
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
83888
79186
59932
26349
516036
ThừaThiênHuế
XSTTH
94
668
4106
2753
0889
7770
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
36464
35930
69822
11207
838784
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0  
1 3 3 4 9
2 8
3 2 5 6
4 0 1 7 9
5 8
6  
7 5
8 1 2 6 8
9  
ThừaThiênHuế
Loto
6 7
 
2 9
0
1
2 3
4 6 8
0 8
3 4 9
3 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
14
342
6424
0242
8430
3504
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
90472
28124
14581
14086
727077
Kon Tum
XSKT
23
930
8790
5246
9056
8555
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
72707
29197
26159
96760
602436
ThừaThiênHuế
XSTTH
54
329
3284
9678
8881
0732
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
66219
90660
63913
41707
052659
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 4 8
1 4 5
2 1 4 4
3 0 4
4 2 2
5 2 8
6 2
7 2 7
8 1 6
9  
Kon Tum
Loto
7 7
 
3 8
0 6
6 6
5 6 9
0
 
9
0 6 7 7 7
ThừaThiênHuế
Loto
7 9
3 6 9
9
2
0 2 9
4 9
0 4
4 8
1 4
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
19
185
1381
3664
3273
8521
48552
44475
45046
94913
02015
99466
81156
18009
53383
90664
14491
193652
Quảng Ngãi
XSQNI
74
713
5576
7811
8493
2573
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
56167
31318
22013
38858
632279
Đắc Nông
XSDNO
47
652
8244
6650
7201
1888
43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991
35147
54582
90833
61321
100825
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 9
1 3 5 9
2 1
3  
4 6
5 2 2 6
6 4 4 6
7 3 5
8 1 3 5
9 1
Quảng Ngãi
Loto
9
0 1 3 3 8
 
8
 
8 9
7
1 3 4 6 9
9
3 3
Đắc Nông
Loto
1
 
1 5
0 3
4 7 7
0 2 8
 
5
0 2 2 4 8
1

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
64
982
4306
7665
4643
9564
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
37145
88820
39972
07964
930199
Ninh Thuận
XSNT
30
453
4329
9594
0315
2220
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
47972
20969
02673
74030
723029
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 1 6
1 2
2 0
3 4 7
4 3 4 5
5  
6 2 4 4 4 5
7 0 2
8 2
9 9
Ninh Thuận
Loto
 
5
0 8 9 9
0 0
 
3
9
2 2 3 4 5 9
 
4 5 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
34
368
8569
2135
9567
7878
59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
50738
93375
47762
45027
036398
Quảng Bình
XSQB
19
368
1029
6530
2724
1432
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
10570
99720
71117
03192
699494
Quảng Trị
XSQT
82
797
8205
1126
6550
4218
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
32944
16749
74869
22277
232371
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0  
1 0
2 5 7 7
3 4 5 8
4  
5  
6 2 4 7 8 9
7 5 8
8 0 6
9 6 8
Quảng Bình
Loto
7
2 7 9
0 0 4 9
0 2 7
 
2
3 4 8
0
 
2 4
Quảng Trị
Loto
5 6
3 8 9
3 6
 
4 4 9
0
9
1 7
2 3 3
7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
85
447
6457
9183
7747
5384
77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
18998
76807
61863
34548
775469
Đà Nẵng
XSDNG
29
715
7284
1565
1339
5105
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
17386
24408
98739
32934
181996
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 7
1 3
2  
3 6
4 0 7 7 8
5 7
6 3 9
7 2
8 3 4 5 6
9 1 7 8
Đà Nẵng
Loto
2 5 8
5 8
5 5 8 9
0 4 9 9
5
 
5
 
4 6
6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
10
388
2706
8791
6723
9879
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
70841
77548
47626
92326
290213
Quảng Nam
XSQNM
21
196
6061
9268
2401
3326
55484
23358
54638
91255
51562
25508
48957
65910
01370
92656
42234
344582
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 6
1 0 3
2 3 6 6 9
3  
4 1 8
5  
6 2 3
7 8 9
8 5 8
9 0 1 4
Quảng Nam
Loto
1 8
0
1 6
4 8
 
5 6 7 8
1 2 8
0
2 4
6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
46
929
3800
7922
9427
5368
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
71723
71451
72872
26828
398038
ThừaThiênHuế
XSTTH
27
105
9998
8533
3437
2331
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
74357
33155
09348
91838
331454
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 0 5
1  
2 2 3 7 8 9 9
3 8
4 6
5 1 4 5 8
6 6 8
7 2
8  
9 7
ThừaThiênHuế
Loto
5
5
7
1 3 7 8
0 4 5 8
4 5 7 9
7
 
7
8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
77
414
2458
0005
0619
1999
23689
33216
37115
07404
15580
49151
47058
44421
71221
89546
75856
157684
Kon Tum
XSKT
91
603
7358
5861
3408
6336
73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897
43529
24730
33112
11752
603489
ThừaThiênHuế
XSTTH
45
175
9708
2621
0958
2412
65318
23862
28981
38391
92491
17621
16145
82896
79318
14353
27820
783042
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 4 5
1 4 5 6 9
2 1 1
3  
4 6
5 1 6 8 8
6  
7 7
8 0 4 9
9 9
Kon Tum
Loto
3 8
2 6
9
0 6
3
2 7 8
1
1 9
9
1 3 7
ThừaThiênHuế
Loto
8
2 8 8
0 1 1
 
2 5 5
3 8
2
5
1
1 1 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
57
568
6626
6289
8216
3999
11549
51709
54851
39292
81549
84711
73895
17872
53843
86258
17640
161597
Quảng Ngãi
XSQNI
19
998
0941
5293
1634
5305
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
38785
33230
74780
30487
767453
Đắc Nông
XSDNO
35
503
0298
1335
1725
9343
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
92245
39793
71109
61377
709040
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 9
1 1 6
2 6
3  
4 0 3 9 9
5 1 7 8
6 8
7 2
8 9
9 2 5 7 9
Quảng Ngãi
Loto
5
9
0
0 4
1 9
3
2
0 0
0 0 5 7
3 7 8
Đắc Nông
Loto
3 9
0 8
3 5
5 5
0 3 5
 
1
3 7
0
3 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
61
195
4279
4690
1621
3778
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47500
86478
42785
06414
701483
Ninh Thuận
XSNT
89
945
3289
6178
5459
3121
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
34293
51414
06540
61385
320593
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0 1 5
1 4 5
2 1
3 2
4  
5  
6 1 9
7 8 8 9
8 3 5
9 0 3 5 5
Ninh Thuận
Loto
4
3 4
1
 
0 4 5
4 9
6 8
7 8
5 9 9
3 3

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
96
488
9347
7950
8646
8063
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
69096
93345
01830
83816
381981
Quảng Bình
XSQB
66
662
6504
8542
3376
7603
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
46918
55421
34080
65391
452004
Quảng Trị
XSQT
53
256
5202
0072
8465
1018
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
62277
14769
75791
93532
233338
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0  
1 4 6
2  
3 0
4 2 4 4 5 6 7
5 0
6 3 3
7 3
8 1 8
9 6 6 8
Quảng Bình
Loto
3 4 4 8
4 8
1 3
 
2 6
7 8
2 6
6
0
0 1
Quảng Trị
Loto
2 9
8
 
2 8
6
0 2 3 6 6 6
5 9
2 7
8
1

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
01
305
2163
2051
7675
7453
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
79155
09342
23408
26032
312173
Đà Nẵng
XSDNG
33
186
9719
4070
6783
1218
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
54469
57616
91000
62574
997962
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 1 5 8
1 2
2  
3 1 2
4 2 3 6 8
5 1 1 3 5
6 3
7 3 5
8 1
9  
Đà Nẵng
Loto
0 8
4 6 8 8 9
 
3 5
 
0
1 2 9
0 4
3 6 6
 

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
78
845
2167
7345
6709
8999
40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400
33713
17203
27434
19127
982526
Quảng Nam
XSQNM
36
532
8551
6660
7836
4208
16675
33050
62337
80828
84756
69109
85104
86671
73000
28135
60905
326725
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 0 3 9
1 3
2 6 7 9
3 4 6 9
4 5 5
5  
6 7 8
7 8 8
8 8
9 9
Quảng Nam
Loto
0 4 5 8 9
 
5 8
2 5 6 6 7
 
0 1 6
0
1 5
 
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
62
184
7165
5627
4036
7672
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
91607
38778
22660
77981
690680
ThừaThiênHuế
XSTTH
67
754
3941
1176
0791
1006
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
34103
05754
67839
33711
880883
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 2 7
1  
2 7 9
3 6
4  
5 4 9
6 0 0 2 5 9
7 2 8
8 0 1 4
9 2
ThừaThiênHuế
Loto
3 6
1
2
0 9
1
4 4 9
2 7
2 6
3 3
1 2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
74
810
4359
5199
7422
0611
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
37080
19533
94672
24408
661518
Kon Tum
XSKT
71
202
9665
5314
5157
9671
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
34663
67456
02971
98571
663950
ThừaThiênHuế
XSTTH
27
664
8576
0365
5688
7274
38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825
14279
01542
83212
36263
908812
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 2 8
1 0 0 1 3 8
2 2
3 3
4 2 9
5 9
6  
7 0 2 4
8 0
9 9 9
Kon Tum
Loto
2 6
4 9 9
3
9
9
0 1 6 7
3 5
1 1 1 1
 
 
ThừaThiênHuế
Loto
 
2 2 9
5 7 7
1 6 9
2
 
0 3 4 5
4 6 9
8
 

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
25
806
9267
8155
0297
0504
88158
05520
93963
51209
37390
85077
99002
71656
94969
83136
21850
922468
Quảng Ngãi
XSQNI
12
645
1494
7603
9137
0689
71955
32807
55191
32520
91180
60052
08407
69223
94479
56321
89549
231333
Đắc Nông
XSDNO
73
352
9077
3705
6634
2274
23058
39975
73082
42992
30300
62033
67700
01992
89893
02048
07044
259090
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 2 4 6 9
1  
2 0 5
3 6
4  
5 0 5 6 8
6 3 7 8 9
7 7
8  
9 0 7
Quảng Ngãi
Loto
3 7 7
2
0 1 3
3 7
5 9
2 5
 
9
0 9
1 4
Đắc Nông
Loto
0 0 5
 
 
3 4
4 8
2 8
 
3 4 5 7
2
0 2 2 3

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
31
132
4834
7041
6252
3663
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
36723
85477
79570
94806
452694
Ninh Thuận
XSNT
61
205
4708
4817
9938
1933
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
00590
74522
78395
81491
791458
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 6 8
1  
2 0 3 3
3 1 2 4 4
4 1
5 2
6 3 9
7 0 4 7
8  
9 4 9
Ninh Thuận
Loto
5 6 8
7
0 2
0 3 4 7 8
 
8
1 1
 
6
0 1 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
35
330
3954
9040
2400
2553
26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634
10827
48606
85943
34575
355050
Quảng Bình
XSQB
32
627
9367
8390
8434
7387
54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013
43050
73599
81642
73544
139284
Quảng Trị
XSQT
50
913
3814
2841
9219
9038
53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697
01132
86264
66600
18033
81238
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 0 4 6
1  
2 7 7 8
3 0 4 5
4 0 3
5 0 1 3 4
6 1
7 5
8  
9 6
Quảng Bình
Loto
 
3
7
2 4 8
2 4
0 5
7
4 7
4 6 7
0 9 9
Quảng Trị
Loto
0
2 3 4 9
 
2 3 6 8 8
0 1
0 4
2 4 8
 
 
7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
33
224
3371
6064
9035
2650
89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743
87671
18687
34518
44754
899589
Đà Nẵng
XSDNG
36
927
8059
9337
3616
1921
39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
86578
75718
43699
76642
498688
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 1 5
1 8
2 4
3 3 5
4 3
5 0 4
6 1 4
7 1 1
8 2 3 7 9
9 3
Đà Nẵng
Loto
 
3 6 8
1 6 7
0 6 7
2 8
9 9
 
8 9
8
8 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
88
607
0723
0201
4673
8272
67182
33991
24280
81327
97773
69494
14457
03965
24550
77451
75432
459567
Quảng Nam
XSQNM
09
773
7745
8832
5243
7226
09136
77778
72687
31404
97326
57738
02234
43648
37694
62775
49027
682480
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 1 7
1  
2 3 7
3 2
4  
5 0 1 7
6 5 7
7 2 3 3
8 0 2 8
9 1 4
Quảng Nam
Loto
4 9
 
6 6 7
2 4 6 8
3 5 8
 
 
3 5 8
0 7
4

Kqxsmt 30 ngày – Thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày qua đầy đủ và chính xác. Cập nhật xsmt 30 ngày liên tiếp, để biết chi tiết xổ số miền Trung 30 ngày.

to top Liên kết:đăng nhập m88 | w88h.com