Kqxsmt 30 ngày - Thống kê xsmt 30 ngày qua xổ số miền Trung

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
34
902
4093
1944
6902
2711
72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732
15861
89018
77397
64644
169189
Quảng Bình
XSQB
70
258
8521
0301
8262
8830
62433
93101
99658
11459
79346
08659
69358
63347
11032
29706
41146
854033
Quảng Trị
XSQT
76
230
8801
2314
0672
7594
47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539
89938
13305
19133
92667
706593
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 2 2
1 1 8
2 8
3 2 3 4 6
4 2 4 4
5  
6 1
7 1 7
8 9
9 3 7
Quảng Bình
Loto
1 1 6
 
1
0 2 3 3
6 6 7
8 8 8 9 9
2
0
 
 
Quảng Trị
Loto
1 5
4
1
0 3 8 8 9
2 8
 
7
2 6
7
3 4 6

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
68
666
1016
1680
4157
9339
00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997
48461
64982
58726
32244
796653
Đà Nẵng
XSDNG
31
040
4421
2997
1332
3592
88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855
36917
79633
42236
41271
174378
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0  
1 6 6 8
2 6
3 9
4 4
5 3 5 5 7
6 1 6 8
7 1 5
8 0 2
9 7
Đà Nẵng
Loto
3
7
1
1 2 3 6
0 6
0 5 5
 
1 1 8
6
2 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
48
881
9823
4549
5158
2646
58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742
69939
06518
00237
14596
950276
Quảng Nam
XSQNM
47
281
4254
4626
7940
9305
39786
69885
77956
39092
06772
07610
53098
39363
60079
16606
52115
156252
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 4
1 8
2 1 3
3 6 7 9
4 2 4 6 8 9
5 8
6 4
7 6
8 1
9 0 6
Quảng Nam
Loto
5 6
0 5
6
 
0 7
2 4 6
3
2 9
1 5 6
2 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
05
038
7380
4395
6413
2327
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
72308
37508
75896
44337
276645
ThừaThiênHuế
XSTTH
25
156
1672
1553
9658
1419
54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
24763
68949
16016
00082
992633
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 5 8 8
1 3 9
2 2 5 7
3 7 8
4 3 5
5  
6  
7  
8 0 8
9 3 4 5 6
ThừaThiênHuế
Loto
 
5 6 9
3 5 6
3
8 9
3 6 8
3 7
2 6
2
5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
20
455
2363
0100
1576
8828
13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182
30164
71539
32987
11543
703228
Kon Tum
XSKT
36
634
3593
0311
3916
5523
72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987
09865
22961
32571
74575
192275
ThừaThiênHuế
XSTTH
18
961
3437
8803
3353
7628
49859
35775
95651
16848
45937
72177
56025
51155
70773
44488
12356
496565
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0
1 3 4
2 0 8 8
3 1 9
4 3
5 5
6 3 4 4
7 0 3 6
8 2 7
9  
Kon Tum
Loto
3 6
1 6
2 3
4 6
 
 
1 5
1 5 5
3 6 7
3 9
ThừaThiênHuế
Loto
3
8
5 8
7 7
8
1 3 5 6 9
1 5
3 5 7
8
 

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
26
903
9196
0530
1884
7808
29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385
11267
93435
22509
28169
332396
Quảng Ngãi
XSQNI
76
545
5712
6211
1880
8120
80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700
48771
16461
32823
88376
415615
Đắc Nông
XSDNO
63
142
8597
7118
7387
7449
06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958
85811
51333
69919
62064
655931
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 3 8 9
1  
2 6
3 0 5 8
4 2
5 5 9
6 7 9
7 6
8 4 5
9 5 6 6
Quảng Ngãi
Loto
0 7
1 2 5 7
0 3
8
5
 
1
1 6 6
0 6 6 8
 
Đắc Nông
Loto
 
0 1 8 9
5
1 3
1 2 4 9
8
3 4 4
 
7
7 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
59
384
9339
6578
6401
7031
83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207
95526
04132
34677
77497
555221
Ninh Thuận
XSNT
33
695
4980
0123
1166
8756
03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462
93078
75146
92687
94851
284882
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 1 7 9
1  
2 1 6
3 1 2 5 9
4 7 7
5 9
6  
7 7 8
8 4 5 5
9 7
Ninh Thuận
Loto
 
 
3
3
4 4 6
1 6 8
2 6 7
8
0 1 2 3 7
5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
92
285
7284
0333
1036
2800
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
12229
27113
44133
92648
097317
Quảng Bình
XSQB
87
655
7632
1055
4499
5545
76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188
76951
54375
17121
15409
395830
Quảng Trị
XSQT
57
986
9769
7681
3414
8618
81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855
25782
72049
87037
14572
791751
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 0 8
1 3 7
2 9
3 3 3 6 8
4 1 8
5 4
6  
7 3
8 2 4 5 9
9 2
Quảng Bình
Loto
3 9
 
1 4
0 2
5 5
1 5 5
7
5
0 7 7 8
9
Quảng Trị
Loto
 
4 8
4
0 7
9
1 5 7
4 6 9
2 7
1 2 6 9
 

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
08
077
4612
9537
9032
4132
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
39895
27890
13907
93501
568906
Đà Nẵng
XSDNG
28
563
3305
0793
0740
1032
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
05284
65956
44688
62864
268790
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 1 5 6 7 8 8
1 2
2 4
3 2 2 5 7
4  
5  
6  
7 7 7 9
8  
9 0 5 5
Đà Nẵng
Loto
5
9 9
0 8
2
0 3 9
6
3 4
1
4 8
0 3 6

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
74
657
8188
8420
9584
3939
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
14344
05291
11820
37623
569127
Quảng Nam
XSQNM
41
574
5457
9895
1683
2032
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
89487
30933
75336
51216
635363
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0  
1 7
2 0 0 0 3 7
3 9
4 4
5 4 7
6 2
7 4
8 4 7 8
9 1 2 7
Quảng Nam
Loto
9
0 6 6
6
2 3 6 8
1
7
3
0 4
3 7
1 5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
15
107
2077
8755
7392
2673
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
11409
82792
48382
31279
307019
ThừaThiênHuế
XSTTH
19
618
1382
9255
7491
5712
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
50436
52461
02501
55818
013817
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 7 9
1 5 9
2  
3  
4  
5 5
6 3
7 0 3 7 9
8 2 4 7 8
9 2 2 7 7
ThừaThiênHuế
Loto
1 5
2 7 8 8 9
 
6
1 4
5
1 6 9
4
2
1 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
81
302
8571
2060
0447
3839
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
34668
71278
56791
71483
344924
Kon Tum
XSKT
98
843
7953
5689
0788
2927
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
13489
16211
37978
90178
990669
ThừaThiênHuế
XSTTH
83
220
3676
8973
2527
8150
35423
05498
06040
17750
51638
21858
57612
03062
71941
75926
83596
517931
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 2 8
1 8
2 4
3 0 9
4 7
5 6
6 0 3 8
7 1 5 8
8 1 3
9 1 4
Kon Tum
Loto
 
1 6
7
 
3
2 3 3
9
6 8 8 9
0 8 9 9
4 8
ThừaThiênHuế
Loto
 
2
0 3 6 7
1 8
0 1
0 0 8
2
3 6
3
6 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
10
490
2479
6712
0494
1210
49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297
99258
48994
34028
70057
016979
Quảng Ngãi
XSQNI
78
504
7886
3990
3227
0165
33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158
46753
49698
46729
71403
264606
Đắc Nông
XSDNO
65
265
0675
4165
3390
8380
85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547
44117
47904
81404
40662
441074
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 2
1 0 0 2
2 2 6 8
3 3
4 5 6
5 7 8
6  
7 9 9
8  
9 0 4 4 7
Quảng Ngãi
Loto
3 4 6
 
6 7 9
 
 
2 3 8
5
1 5 8
3 3 6
0 8
Đắc Nông
Loto
4 4
7
6
0
7
4 7
2 5 5 5
4 5 5
0 6
0

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
60
026
2862
1890
6684
4871
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
76266
59203
74567
81910
198646
Ninh Thuận
XSNT
64
634
5753
6003
4304
6897
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
66058
47588
66455
91706
204032
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 3
1 0 9
2 1 2 6
3 3
4 6
5 0
6 0 2 6 7
7 1 1
8 4
9 0 3
Ninh Thuận
Loto
3 4 6
7
4 4
2 4
2
3 4 5 8
4
 
3 8
7 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
17
914
2863
2648
5929
2526
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
21794
86617
74110
15828
346270
Quảng Bình
XSQB
36
937
1602
2613
2970
0006
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
56272
63490
77190
91369
564059
Quảng Trị
XSQT
39
370
1436
6233
8449
2424
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
43520
54656
26842
06888
349148
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 3
1 0 4 7 7
2 6 8 9
3 7 9
4 6 8
5 1
6 3
7 0
8 3 5
9 4
Quảng Bình
Loto
2 6
3
2
4 5 6 7
0
9
9
0 2
5 9
0 0 9
Quảng Trị
Loto
0 2
 
0 1 4 5
1 3 5 6 9
2 8 9
6
 
0
2 8
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
24
939
3649
4563
4513
6904
87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733
69652
64299
86266
25406
582736
Đà Nẵng
XSDNG
45
417
6345
5519
6561
2880
12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691
73692
90539
13877
71905
295701
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 4 6 8
1 3 6
2 4
3 0 2 3 6 9 9
4 9
5 2
6 2 3 6
7  
8  
9 9
Đà Nẵng
Loto
1 5
1 7 9
8
5 9
5 5
1
1 5
7
0 3
1 2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
34
745
1820
5160
3105
9549
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
78914
18651
03971
43437
090146
Quảng Nam
XSQNM
76
834
2080
4232
1849
3755
63704
73442
07203
05723
05753
14435
52388
47800
63010
85739
55516
452232
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 0 5
1 4
2 0 0 2
3 4 7
4 5 6 9 9
5 1 5
6 0 3
7 1
8  
9 8
Quảng Nam
Loto
0 3 4
0 6
3
2 2 4 5 9
2 9
3 5
 
6
0 8
 

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
03
277
5188
0139
8883
2200
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
39194
39442
11430
41001
422124
ThừaThiênHuế
XSTTH
74
398
1867
4767
7682
5565
43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
30552
71043
47849
58304
855453
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 0 1 3 7
1  
2 4 6
3 0 1 3 7 9
4 2
5 3
6  
7 7 7
8 3 8
9 4
ThừaThiênHuế
Loto
4
 
3
9
3 9
2 3
2 3 5 5 7 7
4
2 5
7 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
00
145
8855
3986
9802
4198
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
08873
96200
63269
98474
416748
Kon Tum
XSKT
53
294
6665
5930
4509
3994
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
05583
86205
95824
25032
104478
ThừaThiênHuế
XSTTH
82
787
7026
1419
7394
2630
11645
32955
85584
18583
55488
50106
56512
78413
00001
20984
50877
455321
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0 0 2 2 7
1  
2  
3  
4 4 5 8
5 5
6 6 7 9
7 2 3 4
8 6
9 7 8
Kon Tum
Loto
3 5 9
 
0 4
0 0 2
 
3
4 5 5
6 8
3 3
4 4
ThừaThiênHuế
Loto
1 6
2 3 9
1 6
0
5
5
 
7
2 3 4 4 7 8
4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
97
130
8706
4371
4724
0728
71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190
94992
63416
31251
56176
415405
Quảng Ngãi
XSQNI
26
622
0688
8957
5245
5778
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
06897
37701
33955
85638
955137
Đắc Nông
XSDNO
76
707
8482
9910
1795
4546
48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270
37812
32454
94551
93320
061362
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 5 6
1 5 6
2 4 5 8
3 0
4 2 5
5 1 7
6 1
7 1 6
8  
9 0 2 7
Quảng Ngãi
Loto
1
8 9
1 2 4 6
7 8
2 5
5 7
 
6 8
8 9
7
Đắc Nông
Loto
5 7
0 2 8
0
 
6
1 4 5
0 2
0 6
1 2
5 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
78
844
4355
9581
3310
4564
07107
93372
56738
34759
09878
66159
26561
64561
68016
88002
32943
639263
Ninh Thuận
XSNT
73
506
5570
4733
8675
1705
66575
86224
20557
57270
92575
59848
56535
45871
59077
96281
52584
640728
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 2 7
1 0 6
2  
3 8
4 3 4
5 5 9 9
6 1 1 3 4
7 2 8 8
8 1
9  
Ninh Thuận
Loto
5 6
 
4 8
3 5
8
7
 
0 0 1 3 5 5 5 7
1 4
 

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
03
886
5600
2373
6080
5316
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
46076
44087
98236
44753
707383
Quảng Bình
XSQB
88
567
7045
1597
1267
0562
56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739
62482
96452
96871
74828
050094
Quảng Trị
XSQT
39
375
2116
6637
6026
0280
66466
02771
96136
96136
27621
79702
19452
38252
84317
16783
54741
424873
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 0 3 9
1 6 9
2  
3 6
4 5 5 5
5 3 9 9
6  
7 3 6
8 0 3 6 7
9  
Quảng Bình
Loto
 
 
3 8
9
5
2 9
2 7 7 7
1
0 2 7 8
4 7 7
Quảng Trị
Loto
2
6 7
1 6
6 6 7 9
1
2 2
6
1 3 5
0 3
 

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
25
178
0626
8847
9330
5570
10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243
07448
54334
10749
75155
356096
Đà Nẵng
XSDNG
71
791
8016
5845
6641
8333
76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019
42910
06816
41741
77206
386421
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 8
1 1 6
2 5 6 8
3 0 4
4 3 7 8 9
5 5
6 2
7 0 8
8 1
9 6
Đà Nẵng
Loto
6
0 5 6 6 9
1
3
1 1 2 2 5
 
6
1 4
 
1 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
73
591
1366
0215
6346
3697
35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099
05192
77203
77701
33253
509721
Quảng Nam
XSQNM
45
328
5166
0387
9078
8436
10094
58510
18657
56008
23787
05906
31595
14784
53127
73907
40937
402190
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 1 3 3
1 5 5
2 1 5
3 4
4 6
5 3
6 6
7 3 7
8  
9 1 2 3 7 9
Quảng Nam
Loto
6 7 8
0
7 8
6 7
5
7
6
8
4 7 7
0 4 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
29
296
5290
6446
0447
7789
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
48691
97322
44888
63303
959593
ThừaThiênHuế
XSTTH
10
425
1287
7259
7364
5415
77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974
36465
49957
53620
89748
734886
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 3
1 9
2 2 9 9 9
3  
4 6 7
5  
6 1 8
7 1 5
8 8 9
9 0 1 3 6
ThừaThiênHuế
Loto
5 5
0 5 5
0 5 5 9
 
4 8
7 9
4 5
4
6 7
 

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
40
524
0217
9591
8226
3338
23834
74903
05185
35353
21387
84017
16964
44940
08822
00132
80592
735768
Kon Tum
XSKT
97
050
8984
8937
8867
1103
60822
23863
76497
71813
52531
40626
14295
25577
74520
08655
70683
968604
ThừaThiênHuế
XSTTH
97
770
9686
7003
7819
2606
52059
61755
12315
38156
43595
74488
55017
02489
41050
09284
00883
789938
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 3
1 7 7
2 2 4 6
3 2 4 8
4 0 0
5 3
6 4 8
7  
8 5 7
9 1 2
Kon Tum
Loto
3 4
3
0 2 6
1 7
 
0 5
3 7
7
3 4
5 7 7
ThừaThiênHuế
Loto
3 6
5 7 9
 
8
 
0 5 6 9
 
0
3 4 6 8 9
5 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
15
874
4175
3438
5166
2641
40182
62930
29223
63650
61067
95446
77450
52156
30386
81528
24893
791136
Quảng Ngãi
XSQNI
31
478
4788
0283
3719
1961
31534
01983
52336
63771
42126
26856
03411
02430
49268
48511
88034
817869
Đắc Nông
XSDNO
76
010
7130
8788
8842
8438
09166
09152
46984
00016
05189
17598
51570
02453
22936
53834
37735
786826
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0  
1 5
2 3 8
3 0 6 8
4 1 6
5 0 0 6
6 6 7
7 4 5
8 2 6
9 3
Quảng Ngãi
Loto
 
1 1 9
6
0 1 4 4 6
 
6
1 8 9
1 8
3 3 8
 
Đắc Nông
Loto
 
0 6
6
0 4 5 6 8
2
2 3
6
0 6
4 8 9
8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
43
296
4397
4392
4100
3601
94462
10473
14784
11641
64279
06673
94335
55809
99954
53231
45567
102215
Ninh Thuận
XSNT
83
236
5216
3674
7286
9903
30378
18797
76434
09249
87645
43498
72432
19090
81859
94373
62721
409386
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0 1 9
1 5
2  
3 1 5
4 1 3
5 4
6 2 7
7 3 3 9
8 4
9 2 6 7
Ninh Thuận
Loto
3
6
1
2 4 6
5 9
9
 
3 4 8
3 6 6
0 7 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
95
430
6830
7643
4492
8182
89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092
62963
23835
09472
81002
714799
Quảng Bình
XSQB
37
944
5531
0059
7626
5549
28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236
15318
42259
56504
37156
789845
Quảng Trị
XSQT
65
762
1641
4539
4492
9565
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
00854
19786
16852
21726
373200
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 2
1 7
2 3
3 0 0 1 5 8
4 3
5 0
6 3
7 2
8 2 5
9 2 2 5 9
Quảng Bình
Loto
4 5
0 8
6
1 6 7
4 5 9
6 7 9 9
7
 
1
1
Quảng Trị
Loto
0
 
6
6 7 9
1
2 4
2 5 5 6
 
6 6 7 9
2 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
12
470
8935
8762
3623
9364
84160
33412
88430
84858
74289
94751
05396
48196
33335
38852
86655
572718
Đà Nẵng
XSDNG
41
211
7849
8302
9731
6675
11827
05468
22854
96457
93592
35113
48913
77535
78857
58698
20693
183890
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0  
1 2 2 8
2 3
3 0 5 5
4  
5 1 2 5 8
6 0 2 4
7 0
8 9
9 6 6
Đà Nẵng
Loto
2
1 3 3
7
1 5
1 9
4 7 7
8
5
 
0 2 3 8

Kqxsmt 30 ngày – Thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày qua đầy đủ và chính xác. Cập nhật xsmt 30 ngày liên tiếp, để biết chi tiết xổ số miền Trung 30 ngày.

to top Liên kết: sunwin88 | xoilac tv | Trực tiếp bóng đá tốc độ cao | trực tiếp boóng đá hôm nay