Kqxs Đồng Tháp - Xổ số Đồng Tháp hôm nay - TK XSDT hàng tuần

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 23/05/2022

XSDT
Giải ĐB
076308
Giải nhất
29541
Giải nhì
33518
Giải ba
42316
33564
Giải tư
40450
32754
52849
65917
92567
54326
91562
Giải năm
4098
Giải sáu
9527
7717
9848
Giải bảy
704
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 8
1 6 7 7 8
2 6 7
3  
4 1 8 9
5 0 4
6 2 4 7
7  
8  
9 8
Đuôi Loto
0 5
1 4
2 6
3  
4 0 5 6
5  
6 1 2
7 1 1 2 6
8 0 1 4 9
9 4

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 16/05/2022

XSDT
Giải ĐB
037054
Giải nhất
76469
Giải nhì
58661
Giải ba
73168
24633
Giải tư
08781
27815
99655
29839
14381
61518
28290
Giải năm
0771
Giải sáu
6135
7989
7464
Giải bảy
468
Giải tám
58
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5 8
2  
3 3 5 9
4  
5 4 5
6 1 4 8 8 9
7 1
8 1 1 9
9 0
Đuôi Loto
0 9
1 6 7 8 8
2  
3 3
4 5 6
5 1 3 5
6  
7  
8 1 6 6
9 3 6 8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 09/05/2022

XSDT
Giải ĐB
757852
Giải nhất
56766
Giải nhì
73036
Giải ba
52573
97431
Giải tư
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
Giải năm
6415
Giải sáu
7068
2052
4478
Giải bảy
017
Giải tám
68
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 5 7
2  
3 1 6
4  
5 0 2 2
6 4 6 7 8
7 2 3 8
8 1
9 3
Đuôi Loto
0 5
1 3 8
2 5 5 7
3 7 9
4 6
5 1
6 3 6
7 1 6
8 6 7
9 0

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 02/05/2022

XSDT
Giải ĐB
914098
Giải nhất
23464
Giải nhì
35479
Giải ba
70758
23776
Giải tư
94181
96891
34862
10176
18162
27159
13749
Giải năm
4388
Giải sáu
7055
2310
6387
Giải bảy
053
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0
2  
3  
4 9
5 3 5 8 9
6 2 2 4
7 6 6 9
8 1 7 8
9 1 8
Đuôi Loto
0 1
1 8 9
2 6 6
3 5
4 6
5 5
6 7 7
7 8
8 5 8 9
9 4 5 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 25/04/2022

XSDT
Giải ĐB
720096
Giải nhất
57357
Giải nhì
20558
Giải ba
16232
39172
Giải tư
57612
90703
20840
43866
62389
80093
78058
Giải năm
4757
Giải sáu
7605
7938
0268
Giải bảy
936
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 5
1 2
2  
3 2 6 8
4 0
5 7 7 8 8
6 6 8
7 2
8 9
9 3 6
Đuôi Loto
0 4
1  
2 1 3 7
3 0 9
4  
5 0
6 3 6 9
7 5 5
8 3 5 5 6
9 8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 18/04/2022

XSDT
Giải ĐB
405616
Giải nhất
10005
Giải nhì
29343
Giải ba
68790
57508
Giải tư
52776
11541
31655
44687
04468
56089
62489
Giải năm
3194
Giải sáu
2186
6584
7725
Giải bảy
142
Giải tám
07
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 8
1 6
2 5
3  
4 1 2 3
5 5
6 8
7 6
8 4 6 7 9 9
9 0 4
Đuôi Loto
0 9
1 4
2 4
3 4
4 8 9
5 0 2 5
6 1 7 8
7 8
8 0 6
9 8 8

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 11/04/2022

XSDT
Giải ĐB
206454
Giải nhất
29852
Giải nhì
29107
Giải ba
47519
66506
Giải tư
91908
32292
93569
36755
52969
15538
17515
Giải năm
8568
Giải sáu
9223
8568
0596
Giải bảy
236
Giải tám
94
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7 8
1 5 9
2 3
3 6 8
4  
5 2 4 5
6 8 8 9 9
7  
8  
9 2 6
Đuôi Loto
0  
1  
2 5 9
3 2
4 5
5 1 5
6 0 3 9
7 0
8 0 3 6 6
9 1 6 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 04/04/2022

XSDT
Giải ĐB
365662
Giải nhất
69302
Giải nhì
10070
Giải ba
76180
92023
Giải tư
48379
17516
13788
65324
21154
97180
33771
Giải năm
3213
Giải sáu
7947
2865
9381
Giải bảy
860
Giải tám
00
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 3 6
2 3 4
3  
4 7
5 4
6 0 2 5
7 0 1 9
8 0 0 1 8
9  
Đuôi Loto
0 6 7 8 8
1 7 8
2 0 6
3 1 2
4 2 5
5 6
6 1
7 4
8 8
9 7

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 28/03/2022

XSDT
Giải ĐB
842663
Giải nhất
09862
Giải nhì
63597
Giải ba
69420
59175
Giải tư
03956
13123
57034
69449
04816
59784
83792
Giải năm
3583
Giải sáu
3707
2536
9206
Giải bảy
845
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7
1 6
2 0 3
3 4 6
4 5 9
5 6
6 2 3
7 5
8 3 4
9 2 7
Đuôi Loto
0 2
1  
2 6 9
3 2 6 8
4 3 8
5 4 7
6 0 1 3 5
7 0 9
8  
9 4

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 21/03/2022

XSDT
Giải ĐB
026623
Giải nhất
67543
Giải nhì
58710
Giải ba
62956
32204
Giải tư
99199
37836
19162
94956
98134
32823
87407
Giải năm
0207
Giải sáu
9178
4283
0074
Giải bảy
557
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 7 7
1 0
2 3 3
3 4 6
4 3
5 6 6 7
6 2
7 4 8
8 3
9 9
Đuôi Loto
0 1
1  
2 6
3 2 2 4 8
4 0 3 7
5  
6 3 5 5
7 0 0 5
8 7
9 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 14/03/2022

XSDT
Giải ĐB
277782
Giải nhất
04277
Giải nhì
55727
Giải ba
02248
18573
Giải tư
27385
17110
56543
56269
53118
09774
75716
Giải năm
6778
Giải sáu
0072
4918
4735
Giải bảy
227
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 6 8 8
2 7 7
3 5
4 3 8
5  
6 9
7 2 3 4 7 8
8 2 5
9  
Đuôi Loto
0 1
1  
2 7 8
3 4 7
4 7
5 3 8
6 1
7 2 2 7
8 1 1 4 7
9 6

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 07/03/2022

XSDT
Giải ĐB
565363
Giải nhất
81996
Giải nhì
90773
Giải ba
69630
17665
Giải tư
35902
95020
39488
11595
41831
98052
57484
Giải năm
7362
Giải sáu
8794
4406
3649
Giải bảy
064
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 6
1  
2 0
3 0 1
4 9
5 2
6 2 3 4 5
7 3
8 4 8
9 4 5 6
Đuôi Loto
0 2 3
1 3
2 0 5 6
3 6 7
4 6 8 9
5 6 9
6 0 9
7  
8 8
9 4

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 28/02/2022

XSDT
Giải ĐB
045782
Giải nhất
46795
Giải nhì
12332
Giải ba
95340
79829
Giải tư
50203
48473
34233
10644
99493
61363
52743
Giải năm
0203
Giải sáu
9699
9592
6352
Giải bảy
135
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 3
1  
2 9
3 2 3 5
4 0 3 4
5 2
6 3
7 3
8 2
9 2 3 5 9
Đuôi Loto
0 4
1  
2 3 5 8 9
3 0 0 3 4 6 7 9
4 4
5 3 9
6  
7  
8  
9 2 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 21/02/2022

XSDT
Giải ĐB
844598
Giải nhất
42739
Giải nhì
11348
Giải ba
15604
91480
Giải tư
86715
90506
41207
07206
91551
83486
60940
Giải năm
2951
Giải sáu
3802
8657
6428
Giải bảy
921
Giải tám
46
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4 6 6 7
1 5
2 1 8
3 9
4 0 8
5 1 1 7
6  
7  
8 0 6
9 8
Đuôi Loto
0 4 8
1 2 5 5
2 0
3  
4 0
5 1
6 0 0 8
7 0 5
8 2 4 9
9 3
to top