Kqxs Long An - Xổ số Long An hôm nay - TK XSLA hàng tuần

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 02/12/2023

XSLA
Giải ĐB
669051
Giải nhất
04281
Giải nhì
35332
Giải ba
26475
26054
Giải tư
28882
77427
13358
30343
65757
81450
58610
Giải năm
1974
Giải sáu
9085
9453
7709
Giải bảy
947
Giải tám
09
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 0
2 7
3 2
4 3 7
5 0 1 3 4 7 8
6  
7 4 5
8 1 2 5
9  
Đuôi Loto
0 1 5
1 5 8
2 3 8
3 4 5
4 5 7
5 7 8
6  
7 2 4 5
8 5
9 0

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 25/11/2023

XSLA
Giải ĐB
736932
Giải nhất
12463
Giải nhì
26503
Giải ba
54079
16935
Giải tư
88769
57408
76707
71366
37210
61585
99950
Giải năm
1502
Giải sáu
3575
1920
4916
Giải bảy
027
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 7 8
1 0 6
2 0 7
3 2 5
4  
5 0
6 3 6 9
7 5 9
8 5
9  
Đuôi Loto
0 1 2 5
1  
2 0 3
3 0 6
4  
5 3 7 8
6 1 6
7 0 2
8 0
9 6 7

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 18/11/2023

XSLA
Giải ĐB
033554
Giải nhất
14351
Giải nhì
33488
Giải ba
60766
56412
Giải tư
03438
74181
21439
71527
18441
43833
09690
Giải năm
4873
Giải sáu
0910
0217
2485
Giải bảy
778
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 2 7
2 7
3 3 8 9
4 1
5 1 4
6 6
7 3 8
8 1 5 8
9 0
Đuôi Loto
0 1 9
1 4 5 8
2 1
3 3 7
4 5
5 8
6 6
7 1 2
8 3 7 8
9 3

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 11/11/2023

XSLA
Giải ĐB
101272
Giải nhất
29969
Giải nhì
47419
Giải ba
29797
14063
Giải tư
09434
10570
09675
00691
25939
91662
17131
Giải năm
4119
Giải sáu
2214
0131
2281
Giải bảy
806
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 4 9 9
2  
3 1 1 4 9
4  
5  
6 2 3 9
7 0 2 5
8 1
9 1 7
Đuôi Loto
0 7
1 3 3 8 9
2 6 7
3 6
4 1 3
5 7
6 0
7 9
8  
9 1 1 3 6

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 04/11/2023

XSLA
Giải ĐB
200606
Giải nhất
80830
Giải nhì
94577
Giải ba
96785
31942
Giải tư
30649
08122
87765
78456
52379
37329
55791
Giải năm
4661
Giải sáu
6411
3106
5545
Giải bảy
587
Giải tám
80
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 6
1 1
2 2 9
3 0
4 2 5 9
5 6
6 1 5
7 7 9
8 5 7
9 1
Đuôi Loto
0 3
1 1 6 9
2 2 4
3  
4  
5 4 6 8
6 0 0 5
7 7 8
8  
9 2 4 7

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 28/10/2023

XSLA
Giải ĐB
755944
Giải nhất
49671
Giải nhì
76449
Giải ba
47571
35588
Giải tư
19743
90491
60122
97426
33166
73701
97730
Giải năm
8365
Giải sáu
6091
8108
6370
Giải bảy
318
Giải tám
35
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 8
1 8
2 2 6
3 0
4 3 4 9
5  
6 5 6
7 0 1 1
8 8
9 1 1
Đuôi Loto
0 3 7
1 0 7 7 9 9
2 2
3 4
4 4
5 6
6 2 6
7  
8 0 1 8
9 4

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 21/10/2023

XSLA
Giải ĐB
044937
Giải nhất
63450
Giải nhì
23355
Giải ba
38910
92675
Giải tư
21276
02597
18892
85485
16997
31833
46081
Giải năm
4630
Giải sáu
9025
8022
0631
Giải bảy
531
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0
2 2 5
3 0 1 1 3 7
4  
5 0 5
6  
7 5 6
8 1 5
9 2 7 7
Đuôi Loto
0 1 3 5
1 3 3 8
2 2 9
3 3
4  
5 2 5 7 8
6 7
7 3 9 9
8  
9  

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 14/10/2023

XSLA
Giải ĐB
620613
Giải nhất
40854
Giải nhì
74965
Giải ba
38287
23612
Giải tư
29956
56632
93554
47571
89859
31376
63264
Giải năm
2663
Giải sáu
8772
7290
3191
Giải bảy
620
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 3
2 0
3 2
4  
5 4 4 6 9
6 3 4 5
7 1 2 6
8 7
9 0 1
Đuôi Loto
0 2 9
1 7 9
2 1 3 7
3 1 6
4 5 5 6
5 6
6 5 7
7 8
8  
9 5

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 07/10/2023

XSLA
Giải ĐB
723191
Giải nhất
73577
Giải nhì
71709
Giải ba
56398
40285
Giải tư
34972
17122
82191
08243
17654
41052
32470
Giải năm
6978
Giải sáu
6422
7120
3688
Giải bảy
257
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1  
2 0 2 2
3  
4 3
5 2 4 7
6  
7 0 2 7 8
8 5 8
9 1 1 8
Đuôi Loto
0 2 7
1 9 9
2 2 2 5 7
3 4
4 5
5 8
6  
7 5 7
8 7 8 9
9 0

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 30/09/2023

XSLA
Giải ĐB
115078
Giải nhất
94077
Giải nhì
94657
Giải ba
43426
93521
Giải tư
74944
82355
57870
10950
32474
65596
41049
Giải năm
2760
Giải sáu
5344
0023
0226
Giải bảy
714
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 4
2 1 3 6 6
3  
4 4 4 9
5 0 5 7
6 0
7 0 4 7 8
8  
9 6
Đuôi Loto
0 5 6 7
1 2
2  
3 2
4 1 4 4 7
5 5
6 2 2 9
7 5 7
8 7
9 4

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 23/09/2023

XSLA
Giải ĐB
133524
Giải nhất
74190
Giải nhì
36435
Giải ba
53900
51290
Giải tư
08870
82310
49139
96714
36992
37729
97777
Giải năm
9140
Giải sáu
8029
0092
8207
Giải bảy
091
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 7
1 0 4
2 4 9 9
3 5 9
4 0
5  
6  
7 0 7
8  
9 0 0 1 2 2
Đuôi Loto
0 0 1 4 7 9 9
1 9
2 9 9
3  
4 1 2
5 3
6  
7 0 7
8  
9 2 2 3

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 16/09/2023

XSLA
Giải ĐB
097778
Giải nhất
63514
Giải nhì
85380
Giải ba
23240
43402
Giải tư
22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552
Giải năm
7364
Giải sáu
8706
8059
3392
Giải bảy
197
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 6
1 4
2  
3  
4 0 2 9
5 2 9
6 2 4 8
7 8 8
8 0
9 2 7 9
Đuôi Loto
0 4 8
1  
2 0 4 5 6 9
3  
4 1 6
5  
6 0
7 9
8 6 7 7
9 4 5 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 09/09/2023

XSLA
Giải ĐB
503039
Giải nhất
99061
Giải nhì
84072
Giải ba
68924
45708
Giải tư
67990
40423
24012
00834
95898
62134
61155
Giải năm
0264
Giải sáu
6012
0951
5435
Giải bảy
709
Giải tám
92
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8 9
1 2 2
2 3 4
3 4 4 5 9
4  
5 1 5
6 1 4
7 2
8  
9 0 8
Đuôi Loto
0 9
1 5 6
2 1 1 7
3 2
4 2 3 3 6
5 3 5
6  
7  
8 0 9
9 0 3

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 02/09/2023

XSLA
Giải ĐB
475373
Giải nhất
09175
Giải nhì
18056
Giải ba
86865
53067
Giải tư
32786
70544
10133
02803
55762
41640
49216
Giải năm
5424
Giải sáu
3228
2433
8504
Giải bảy
509
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4 9
1 6
2 4 8
3 3 3
4 0 4
5 6
6 2 5 7
7 3 5
8 6
9  
Đuôi Loto
0 4
1  
2 6
3 0 3 3 7
4 0 2 4
5 6 7
6 1 5 8
7 6
8 2
9 0
to top Liên kết: