Kqxs Hồ Chí Minh - Xổ số Hồ Chí Minh hôm nay - TK XSHCM hàng tuần

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 25/09/2023

XSHCM
Giải ĐB
587017
Giải nhất
21640
Giải nhì
78968
Giải ba
17892
59228
Giải tư
18373
55790
62498
65214
40454
64697
29841
Giải năm
5642
Giải sáu
3817
1999
4913
Giải bảy
489
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 4 7 7
2 8
3  
4 0 1 2
5 4
6 8
7 3
8 9
9 0 2 7 8 9
Đuôi Loto
0 4 9
1 4
2 4 9
3 1 7
4 1 5
5  
6  
7 1 1 9
8 2 6 9
9 8 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 23/09/2023

XSHCM
Giải ĐB
262641
Giải nhất
23918
Giải nhì
60565
Giải ba
21604
32777
Giải tư
63823
11751
09012
00075
68872
50190
05383
Giải năm
1771
Giải sáu
5622
9030
5248
Giải bảy
720
Giải tám
51
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 2 8
2 0 2 3
3 0
4 1 8
5 1
6 5
7 1 2 5 7
8 3
9 0
Đuôi Loto
0 2 3 9
1 4 5 7
2 1 2 7
3 2 8
4 0
5 6 7
6  
7 7
8 1 4
9  

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 18/09/2023

XSHCM
Giải ĐB
415373
Giải nhất
31965
Giải nhì
53523
Giải ba
42113
39282
Giải tư
24461
69769
93127
63431
31122
80697
10225
Giải năm
1533
Giải sáu
1901
6797
6982
Giải bảy
031
Giải tám
57
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 3
2 2 3 5 7
3 1 1 3
4  
5  
6 1 5 9
7 3
8 2 2
9 7 7
Đuôi Loto
0  
1 0 3 3 6
2 2 8 8
3 1 2 3 7
4  
5 2 6
6  
7 2 9 9
8  
9 6

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 16/09/2023

XSHCM
Giải ĐB
819447
Giải nhất
55737
Giải nhì
65464
Giải ba
96415
91604
Giải tư
61127
10324
62034
94572
54733
88071
88193
Giải năm
3532
Giải sáu
1532
9443
2480
Giải bảy
997
Giải tám
51
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 5
2 4 7
3 2 2 3 4 7
4 3 7
5  
6 4
7 1 2
8 0
9 3 7
Đuôi Loto
0 8
1 7
2 3 3 7
3 3 4 9
4 0 2 3 6
5 1
6  
7 2 3 4 9
8  
9  

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 11/09/2023

XSHCM
Giải ĐB
329681
Giải nhất
83509
Giải nhì
30599
Giải ba
84201
92751
Giải tư
15555
36735
89875
19730
38526
35031
78937
Giải năm
3993
Giải sáu
1945
2051
8618
Giải bảy
199
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 9
1 8
2 6
3 0 1 5 7
4 5
5 1 1 5
6  
7 5
8 1
9 3 9 9
Đuôi Loto
0 3
1 0 3 5 5 8
2  
3 9
4  
5 3 4 5 7
6 2
7 3
8 1
9 0 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 09/09/2023

XSHCM
Giải ĐB
058175
Giải nhất
85132
Giải nhì
15442
Giải ba
46603
00414
Giải tư
13438
81025
08540
08555
75619
49498
34370
Giải năm
0129
Giải sáu
3928
4823
6117
Giải bảy
504
Giải tám
02
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4
1 4 7 9
2 3 5 8 9
3 2 8
4 0 2
5 5
6  
7 0 5
8  
9 8
Đuôi Loto
0 4 7
1  
2 3 4
3 0 2
4 0 1
5 2 5 7
6  
7 1
8 2 3 9
9 1 2

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 04/09/2023

XSHCM
Giải ĐB
579482
Giải nhất
06308
Giải nhì
80430
Giải ba
16184
16031
Giải tư
43305
57276
99124
14200
37019
26649
16939
Giải năm
0967
Giải sáu
2667
6206
4209
Giải bảy
668
Giải tám
05
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5 6 8 9
1 9
2 4
3 0 1 9
4 9
5  
6 7 7 8
7 6
8 2 4
9  
Đuôi Loto
0 0 3
1 3
2 8
3  
4 2 8
5 0
6 0 7
7 6 6
8 0 6
9 0 1 3 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 02/09/2023

XSHCM
Giải ĐB
491459
Giải nhất
10493
Giải nhì
80405
Giải ba
20372
44013
Giải tư
71070
35928
14370
18493
92479
34456
21055
Giải năm
5752
Giải sáu
0954
5594
6789
Giải bảy
927
Giải tám
32
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 3
2 7 8
3  
4  
5 2 4 5 6 9
6  
7 0 0 2 9
8 9
9 3 3 4
Đuôi Loto
0 7 7
1  
2 5 7
3 1 9 9
4 5 9
5 0 5
6 5
7 2
8 2
9 5 7 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 28/08/2023

XSHCM
Giải ĐB
877720
Giải nhất
11846
Giải nhì
99874
Giải ba
97924
40294
Giải tư
42016
66001
23683
21572
51452
62042
67260
Giải năm
3625
Giải sáu
9525
9918
7402
Giải bảy
938
Giải tám
25
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2
1 6 8
2 0 4 5 5
3 8
4 2 6
5 2
6 0
7 2 4
8 3
9 4
Đuôi Loto
0 2 6
1 0
2 0 4 5 7
3 8
4 2 7 9
5 2 2
6 1 4
7  
8 1 3
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 26/08/2023

XSHCM
Giải ĐB
588057
Giải nhất
86521
Giải nhì
75226
Giải ba
33728
69781
Giải tư
89227
24560
97873
59740
13185
25347
14476
Giải năm
0440
Giải sáu
7611
3412
1396
Giải bảy
431
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 2
2 1 6 7 8
3 1
4 0 0 7
5 7
6 0
7 3 6
8 1 5
9 6
Đuôi Loto
0 4 4 6
1 1 2 3 8
2 1
3 7
4  
5 8
6 2 7 9
7 2 4 5
8 2
9  

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 21/08/2023

XSHCM
Giải ĐB
302838
Giải nhất
96500
Giải nhì
37324
Giải ba
37719
19814
Giải tư
30231
37470
82708
73930
19650
70497
18615
Giải năm
7731
Giải sáu
0312
0409
9662
Giải bảy
471
Giải tám
47
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 8 9
1 2 4 5 9
2 4
3 0 1 1 8
4  
5 0
6 2
7 0 1
8  
9 7
Đuôi Loto
0 0 3 5 7
1 3 3 7
2 1 6
3  
4 1 2
5 1
6  
7 9
8 0 3
9 0 1

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 19/08/2023

XSHCM
Giải ĐB
938237
Giải nhất
47115
Giải nhì
38538
Giải ba
50088
85393
Giải tư
28231
96217
33759
60338
31517
84950
02294
Giải năm
9494
Giải sáu
0153
0864
1321
Giải bảy
995
Giải tám
06
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5 7 7
2 1
3 1 7 8 8
4  
5 0 3 9
6 4
7  
8 8
9 3 4 4 5
Đuôi Loto
0 5
1 2 3
2  
3 5 9
4 6 9 9
5 1 9
6  
7 1 1 3
8 3 3 8
9 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 14/08/2023

XSHCM
Giải ĐB
193854
Giải nhất
86386
Giải nhì
10763
Giải ba
85894
38520
Giải tư
08825
91177
73269
10667
78345
68981
82725
Giải năm
3276
Giải sáu
4247
1284
2066
Giải bảy
553
Giải tám
91
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 0 5 5
3  
4 5 7
5 3 4
6 3 6 7 9
7 6 7
8 1 4 6
9 4
Đuôi Loto
0 2
1 8
2  
3 5 6
4 5 8 9
5 2 2 4
6 6 7 8
7 4 6 7
8  
9 6

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 12/08/2023

XSHCM
Giải ĐB
508327
Giải nhất
17382
Giải nhì
41899
Giải ba
20975
68210
Giải tư
14995
57577
75317
85109
16278
52693
16383
Giải năm
2235
Giải sáu
1263
4269
9406
Giải bảy
011
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 9
1 0 1 7
2 7
3 5
4  
5  
6 3 9
7 5 7 8
8 2 3
9 3 5 9
Đuôi Loto
0 1
1 1
2 8
3 6 8 9
4  
5 3 7 9
6 0
7 1 2 7
8 7
9 0 6 9
to top Liên kết: