Kqxs Hồ Chí Minh - Xổ số Hồ Chí Minh hôm nay - TK XSHCM hàng tuần

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 08/07/2024

XSHCM
Giải ĐB
308118
Giải nhất
38147
Giải nhì
86564
Giải ba
29859
62684
Giải tư
20350
58994
79235
96882
46701
98589
02089
Giải năm
2233
Giải sáu
9695
2099
4810
Giải bảy
189
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 0 8
2  
3 3 5
4 7
5 0 9
6 4
7  
8 2 4 9 9 9
9 4 5 9
Đuôi Loto
0 1 5
1 0
2 8
3 3
4 6 8 9
5 3 9
6  
7 4
8 1
9 5 8 8 8 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 06/07/2024

XSHCM
Giải ĐB
219520
Giải nhất
62355
Giải nhì
62736
Giải ba
91304
06098
Giải tư
37982
15698
45341
93575
34768
92518
26262
Giải năm
5824
Giải sáu
8620
8430
1580
Giải bảy
133
Giải tám
09
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 8
2 0 0 4
3 0 3 6
4 1
5 5
6 2 8
7 5
8 0 2
9 8 8
Đuôi Loto
0 2 2 3 8
1 4
2 6 8
3 3
4 0 2
5 5 7
6 3
7  
8 1 6 9 9
9  

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 01/07/2024

XSHCM
Giải ĐB
725785
Giải nhất
43033
Giải nhì
41625
Giải ba
83445
85068
Giải tư
01808
74214
10765
97697
48828
36387
19063
Giải năm
8178
Giải sáu
5505
7362
2662
Giải bảy
713
Giải tám
51
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 8
1 3 4
2 5 8
3 3
4 5
5  
6 2 2 3 5 8
7 8
8 5 7
9 7
Đuôi Loto
0  
1  
2 6 6
3 1 3 6
4 1
5 0 2 4 6 8
6  
7 8 9
8 0 2 6 7
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 29/06/2024

XSHCM
Giải ĐB
059230
Giải nhất
50593
Giải nhì
44390
Giải ba
49915
07659
Giải tư
06504
00943
96060
34655
05246
05597
35346
Giải năm
6331
Giải sáu
7581
6123
9564
Giải bảy
694
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 5
2 3
3 0 1
4 3 6 6
5 5 9
6 0 4
7  
8 1
9 0 3 4 7
Đuôi Loto
0 3 6 9
1 3 8
2  
3 2 4 9
4 0 6 9
5 1 5
6 4 4
7 9
8  
9 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 24/06/2024

XSHCM
Giải ĐB
142066
Giải nhất
61127
Giải nhì
68582
Giải ba
50581
72587
Giải tư
55803
36470
76311
87112
50911
20703
61490
Giải năm
0896
Giải sáu
3331
9071
5894
Giải bảy
100
Giải tám
63
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 3
1 1 1 2
2 7
3 1
4  
5  
6 6
7 0 1
8 1 2 7
9 0 4 6
Đuôi Loto
0 0 7 9
1 1 1 3 7 8
2 1 8
3 0 0
4 9
5  
6 6 9
7 2 8
8  
9  

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 22/06/2024

XSHCM
Giải ĐB
632991
Giải nhất
73409
Giải nhì
76038
Giải ba
46928
84494
Giải tư
76662
04889
52371
53610
32998
86948
46921
Giải năm
9877
Giải sáu
2839
4975
9089
Giải bảy
597
Giải tám
13
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 0
2 1 8
3 8 9
4 8
5  
6 2
7 1 5 7
8 9 9
9 1 4 7 8
Đuôi Loto
0 1
1 2 7 9
2 6
3  
4 9
5 7
6  
7 7 9
8 2 3 4 9
9 0 3 8 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 17/06/2024

XSHCM
Giải ĐB
327882
Giải nhất
67157
Giải nhì
92356
Giải ba
34387
58556
Giải tư
14165
24372
23819
64365
68248
96832
07768
Giải năm
6872
Giải sáu
7552
9404
9356
Giải bảy
307
Giải tám
00
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 7
1 9
2  
3 2
4 8
5 2 6 6 6 7
6 5 5 8
7 2 2
8 2 7
9  
Đuôi Loto
0  
1  
2 3 5 7 7 8
3  
4 0
5 6 6
6 5 5 5
7 0 5 8
8 4 6
9 1

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 15/06/2024

XSHCM
Giải ĐB
993308
Giải nhất
25900
Giải nhì
06178
Giải ba
73686
49663
Giải tư
20335
80216
76116
78374
57299
70896
85051
Giải năm
3636
Giải sáu
6612
7109
9046
Giải bảy
212
Giải tám
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 8 9
1 2 2 6 6
2  
3 5 6
4 6
5 1
6 3
7 4 8
8 6
9 6 9
Đuôi Loto
0 0
1 5
2 1 1
3 6
4 7
5 3
6 1 1 3 4 8 9
7  
8 0 7
9 0 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 10/06/2024

XSHCM
Giải ĐB
506737
Giải nhất
27235
Giải nhì
03305
Giải ba
14418
64804
Giải tư
80726
24511
62680
78957
40550
85396
11062
Giải năm
8661
Giải sáu
2574
6006
4625
Giải bảy
045
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5 6
1 1 8
2 5 6
3 5 7
4 5
5 0 7
6 1 2
7 4
8 0
9 6
Đuôi Loto
0 5 8
1 1 6
2 6
3  
4 0 7
5 0 2 3 4
6 0 2 9
7 3 5
8 1
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 08/06/2024

XSHCM
Giải ĐB
409833
Giải nhất
17601
Giải nhì
37156
Giải ba
46801
73473
Giải tư
69711
97466
05379
18298
10103
96823
55731
Giải năm
5342
Giải sáu
9232
7652
4501
Giải bảy
732
Giải tám
33
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 1 1 3
1 1
2 3
3 1 2 2 3
4 2
5 2 6
6 6
7 3 9
8  
9 8
Đuôi Loto
0  
1 0 0 0 1 3
2 3 3 4 5
3 0 2 3 7
4  
5  
6 5 6
7  
8 9
9 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 03/06/2024

XSHCM
Giải ĐB
247480
Giải nhất
98269
Giải nhì
95350
Giải ba
56447
92889
Giải tư
50143
38217
16269
14299
89250
57692
94795
Giải năm
4714
Giải sáu
8799
9860
6908
Giải bảy
383
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 4 7
2  
3  
4 3 7
5 0 0
6 0 9 9
7  
8 0 3 9
9 2 5 9 9
Đuôi Loto
0 5 5 6 8
1  
2 9
3 4 8
4 1
5 9
6  
7 1 4
8 0
9 6 6 8 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 01/06/2024

XSHCM
Giải ĐB
333958
Giải nhất
71112
Giải nhì
23403
Giải ba
34095
96878
Giải tư
55409
70611
50702
20036
62480
57110
63433
Giải năm
4376
Giải sáu
6844
5855
6197
Giải bảy
366
Giải tám
10
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 9
1 0 1 2
2  
3 3 6
4 4
5 5 8
6 6
7 6 8
8 0
9 5 7
Đuôi Loto
0 1 8
1 1
2 0 1
3 0 3
4 4
5 5 9
6 3 6 7
7 9
8 5 7
9 0

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 27/05/2024

XSHCM
Giải ĐB
765258
Giải nhất
14593
Giải nhì
55513
Giải ba
34246
22339
Giải tư
63287
38594
91657
35083
10533
41451
56399
Giải năm
4571
Giải sáu
3477
1426
4465
Giải bảy
711
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 3
2 6
3 3 9
4 6
5 1 7 8
6 5
7 1 7
8 3 7
9 3 4 9
Đuôi Loto
0  
1 1 5 7
2  
3 1 3 8 9
4 9
5 6
6 2 4
7 5 7 8
8 5
9 3 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 25/05/2024

XSHCM
Giải ĐB
056236
Giải nhất
18331
Giải nhì
44220
Giải ba
53620
33972
Giải tư
23678
45681
06355
80042
69522
74957
33392
Giải năm
1332
Giải sáu
0453
2799
3508
Giải bảy
346
Giải tám
56
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1  
2 0 0 2
3 1 2 6
4 2 6
5 3 5 7
6  
7 2 8
8 1
9 2 9
Đuôi Loto
0 2 2
1 3 8
2 2 3 4 7 9
3 5
4  
5 5
6 3 4
7 5
8 0 7
9 9
to top Liên kết: