Kqxs Đắc Nông - Xổ số Đắc Nông hôm nay - TK XSDNO hàng tuần

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 14/05/2022

XSDNO
Giải ĐB
837920
Giải nhất
12346
Giải nhì
35228
Giải ba
41814
32902
Giải tư
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
Giải năm
0737
Giải sáu
0463
4318
0859
Giải bảy
007
Giải tám
71
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 3 6 7
1 4 8
2 0 8
3 3 7 9
4 6
5 9
6 3 4
7  
8  
9 4
Đuôi Loto
0 2
1 0
2 0
3 0 3 6
4 1 6 9
5  
6 0 4
7 0 3
8 1 2
9 3 5

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 07/05/2022

XSDNO
Giải ĐB
359027
Giải nhất
06658
Giải nhì
07140
Giải ba
74977
87579
Giải tư
50468
37515
25576
30351
58106
46686
02942
Giải năm
7856
Giải sáu
8222
9031
5499
Giải bảy
523
Giải tám
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 5
2 2 3 7
3 1
4 0 2
5 1 6 8
6 8
7 6 7 9
8 6
9 9
Đuôi Loto
0 4
1 3 5
2 2 4
3 2
4  
5 1
6 0 5 7 8
7 2 7
8 5 6
9 7 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 30/04/2022

XSDNO
Giải ĐB
025388
Giải nhất
84918
Giải nhì
55628
Giải ba
55743
67713
Giải tư
03667
99303
46746
18800
82581
93462
28839
Giải năm
8161
Giải sáu
2916
4563
0372
Giải bảy
708
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 8
1 3 6 8
2 8
3 9
4 3 6
5  
6 1 2 3 7
7 2
8 1 8
9  
Đuôi Loto
0 0
1 6 8
2 6 7
3 0 1 4 6
4  
5  
6 1 4
7 6
8 0 1 2 8
9 3

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 23/04/2022

XSDNO
Giải ĐB
804668
Giải nhất
18471
Giải nhì
95806
Giải ba
67084
57166
Giải tư
49023
03213
11170
29968
37466
47104
09119
Giải năm
8248
Giải sáu
5826
7858
2430
Giải bảy
101
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4 6
1 3 9
2 3 6
3 0
4 8
5 8
6 6 6 8 8
7 0 1
8 4
9  
Đuôi Loto
0 3 7
1 0 7
2  
3 1 2
4 0 8
5  
6 0 2 6 6
7  
8 4 5 6 6
9 1

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 16/04/2022

XSDNO
Giải ĐB
413425
Giải nhất
45607
Giải nhì
67281
Giải ba
78957
35038
Giải tư
63716
47540
70692
58419
34513
30602
02850
Giải năm
4412
Giải sáu
5881
4589
1978
Giải bảy
117
Giải tám
71
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7
1 2 3 6 7 9
2 5
3 8
4 0
5 0 7
6  
7 8
8 1 1 9
9 2
Đuôi Loto
0 4 5
1 8 8
2 0 1 9
3 1
4  
5 2
6 1
7 0 1 5
8 3 7
9 1 8

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 09/04/2022

XSDNO
Giải ĐB
177168
Giải nhất
27825
Giải nhì
44581
Giải ba
12460
77165
Giải tư
07687
30354
56194
39302
64691
65708
98152
Giải năm
0517
Giải sáu
7520
8881
6433
Giải bảy
687
Giải tám
53
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 8
1 7
2 0 5
3 3
4  
5 2 4
6 0 5 8
7  
8 1 1 7 7
9 1 4
Đuôi Loto
0 2 6
1 8 8 9
2 0 5
3 3
4 5 9
5 2 6
6  
7 1 8 8
8 0 6
9  

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 02/04/2022

XSDNO
Giải ĐB
799914
Giải nhất
36404
Giải nhì
58187
Giải ba
96735
92067
Giải tư
65950
16087
13635
19899
02274
65208
94891
Giải năm
4329
Giải sáu
4505
7786
1499
Giải bảy
273
Giải tám
77
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5 8
1 4
2 9
3 5 5
4  
5 0
6 7
7 3 4
8 6 7 7
9 1 9 9
Đuôi Loto
0 5
1 9
2  
3 7
4 0 1 7
5 0 3 3
6 8
7 6 8 8
8 0
9 2 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 26/03/2022

XSDNO
Giải ĐB
691631
Giải nhất
12058
Giải nhì
42917
Giải ba
89701
02495
Giải tư
46222
02478
76396
44824
85163
05001
84351
Giải năm
3243
Giải sáu
7868
9355
3212
Giải bảy
287
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 1
1 2 7
2 2 4
3 1
4 3
5 1 5 8
6 3 8
7 8
8 7
9 5 6
Đuôi Loto
0  
1 0 0 3 5
2 1 2
3 4 6
4 2
5 5 9
6 9
7 1 8
8 5 6 7
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 19/03/2022

XSDNO
Giải ĐB
751921
Giải nhất
53987
Giải nhì
66283
Giải ba
76555
21497
Giải tư
45891
00393
21562
93626
69178
11155
95894
Giải năm
4111
Giải sáu
4340
4275
1004
Giải bảy
077
Giải tám
06
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 1
2 1 6
3  
4 0
5 5 5
6 2
7 5 7 8
8 3 7
9 1 3 4 7
Đuôi Loto
0 4
1 1 2 9
2 6
3 8 9
4 0 9
5 5 5 7
6 2
7 7 8 9
8 7
9  

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 12/03/2022

XSDNO
Giải ĐB
931498
Giải nhất
33346
Giải nhì
10495
Giải ba
72970
10546
Giải tư
04773
82668
59850
75954
59843
53115
36283
Giải năm
6721
Giải sáu
3686
0235
3638
Giải bảy
003
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 5
2 1
3 5 8
4 3 6 6
5 0 4
6 8
7 0 3
8 3 6
9 5 8
Đuôi Loto
0 5 7
1 2
2  
3 0 4 7 8
4 5
5 1 3 9
6 4 4 8
7  
8 3 6 9
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 05/03/2022

XSDNO
Giải ĐB
719285
Giải nhất
66406
Giải nhì
75695
Giải ba
38537
17602
Giải tư
27272
22543
96109
87499
02977
73374
02510
Giải năm
6293
Giải sáu
3462
8399
9971
Giải bảy
701
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 6 9
1 0
2  
3 7
4 3
5  
6 2
7 1 2 4 7
8 5
9 3 5 9 9
Đuôi Loto
0 1
1 0 7
2 0 6 7
3 4 9
4 7
5 8 9
6 0
7 3 7
8  
9 0 9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 26/02/2022

XSDNO
Giải ĐB
464259
Giải nhất
71897
Giải nhì
29351
Giải ba
76364
86265
Giải tư
77585
61641
28371
61438
51121
82100
17263
Giải năm
2205
Giải sáu
5714
8438
4007
Giải bảy
482
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5 7
1 4
2 1
3 8 8
4 1
5 1 9
6 3 4 5
7 1
8 2 5
9 7
Đuôi Loto
0 0
1 2 4 5 7
2 8
3 6
4 1 6
5 0 6 8
6  
7 0 9
8 3 3
9 5

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 19/02/2022

XSDNO
Giải ĐB
223157
Giải nhất
54316
Giải nhì
42914
Giải ba
35427
53521
Giải tư
54903
23509
46502
30842
78791
88741
89606
Giải năm
1926
Giải sáu
9013
6657
4175
Giải bảy
815
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 6 9
1 3 4 5 6
2 1 6 7
3  
4 1 2
5 7 7
6  
7 5
8  
9 1
Đuôi Loto
0  
1 2 4 9
2 0 4
3 0 1
4 1
5 1 7
6 0 1 2
7 2 5 5
8  
9 0

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 12/02/2022

XSDNO
Giải ĐB
609752
Giải nhất
40907
Giải nhì
15875
Giải ba
47049
71826
Giải tư
30073
04624
13202
37594
10073
07172
99302
Giải năm
9214
Giải sáu
4179
7724
2379
Giải bảy
702
Giải tám
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 2 2 7
1 4
2 4 4 6
3  
4 9
5 2
6  
7 2 3 3 5 9 9
8  
9 4
Đuôi Loto
0  
1  
2 0 0 0 5 7
3 7 7
4 1 2 2 9
5 7
6 2
7 0
8  
9 4 7 7
to top