Kqxs Đắc Nông - Xổ số Đắc Nông hôm nay - TK XSDNO hàng tuần

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 24/09/2022

XSDNO
Giải ĐB
892092
Giải nhất
47314
Giải nhì
53575
Giải ba
48334
87346
Giải tư
77957
45755
84884
03523
44340
95457
32663
Giải năm
2780
Giải sáu
3961
6755
0401
Giải bảy
440
Giải tám
07
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 4
2 3
3 4
4 0 0 6
5 5 5 7 7
6 1 3
7 5
8 0 4
9 2
Đuôi Loto
0 4 4 8
1 0 6
2 9
3 2 6
4 1 3 8
5 5 5 7
6 4
7 5 5
8  
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 17/09/2022

XSDNO
Giải ĐB
137609
Giải nhất
09755
Giải nhì
07148
Giải ba
36802
99003
Giải tư
89573
72377
09376
15572
10083
00810
42816
Giải năm
1687
Giải sáu
9168
1478
7332
Giải bảy
166
Giải tám
57
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 9
1 0 6
2  
3 2
4 8
5 5
6 6 8
7 2 3 6 7 8
8 3 7
9  
Đuôi Loto
0 1
1  
2 0 3 7
3 0 7 8
4  
5 5
6 1 6 7
7 7 8
8 4 6 7
9 0

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 10/09/2022

XSDNO
Giải ĐB
997167
Giải nhất
65101
Giải nhì
15646
Giải ba
83337
05859
Giải tư
47984
90108
33892
98855
50156
48687
94174
Giải năm
8863
Giải sáu
2928
9870
5564
Giải bảy
796
Giải tám
33
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 8
1  
2 8
3 7
4 6
5 5 6 9
6 3 4 7
7 0 4
8 4 7
9 2 6
Đuôi Loto
0 7
1 0
2 9
3 6
4 6 7 8
5 5
6 4 5 9
7 3 6 8
8 0 2
9 5

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 03/09/2022

XSDNO
Giải ĐB
281288
Giải nhất
47902
Giải nhì
68855
Giải ba
41905
26800
Giải tư
38901
06196
63877
00791
99715
68242
23283
Giải năm
2279
Giải sáu
0959
2157
2301
Giải bảy
707
Giải tám
06
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 1 2 5 7
1 5
2  
3  
4 2
5 5 7 9
6  
7 7 9
8 3 8
9 1 6
Đuôi Loto
0 0
1 0 0 9
2 0 4
3 8
4  
5 0 1 5
6 9
7 0 5 7
8 8
9 5 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 27/08/2022

XSDNO
Giải ĐB
150337
Giải nhất
13250
Giải nhì
06590
Giải ba
98409
16187
Giải tư
04627
88504
50854
89783
46564
45992
47831
Giải năm
6504
Giải sáu
1672
7159
9344
Giải bảy
261
Giải tám
37
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4 9
1  
2 7
3 1 7
4 4
5 0 4 9
6 1 4
7 2
8 3 7
9 0 2
Đuôi Loto
0 5 9
1 3 6
2 7 9
3 8
4 0 0 4 5 6
5  
6  
7 2 3 8
8  
9 0 5

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 20/08/2022

XSDNO
Giải ĐB
173034
Giải nhất
80895
Giải nhì
19694
Giải ba
27785
46217
Giải tư
13261
62079
98373
90505
83695
66427
51180
Giải năm
5890
Giải sáu
8443
7695
1131
Giải bảy
117
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 7 7
2 7
3 1 4
4 3
5  
6 1
7 3 9
8 0 5
9 0 4 5 5 5
Đuôi Loto
0 8 9
1 3 6
2  
3 4 7
4 3 9
5 0 8 9 9 9
6  
7 1 1 2
8  
9 7

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 13/08/2022

XSDNO
Giải ĐB
324370
Giải nhất
82863
Giải nhì
51012
Giải ba
34998
73570
Giải tư
98588
84013
82178
71615
70073
15764
65363
Giải năm
9739
Giải sáu
5994
0125
1691
Giải bảy
518
Giải tám
57
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 3 5 8
2 5
3 9
4  
5  
6 3 3 4
7 0 0 3 8
8 8
9 1 4 8
Đuôi Loto
0 7 7
1 9
2 1
3 1 6 6 7
4 6 9
5 1 2
6  
7  
8 1 7 8 9
9 3

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 06/08/2022

XSDNO
Giải ĐB
021397
Giải nhất
53258
Giải nhì
55594
Giải ba
73043
42488
Giải tư
16724
25431
56881
90661
63707
06201
18599
Giải năm
7812
Giải sáu
3125
8925
3733
Giải bảy
502
Giải tám
07
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 7
1 2
2 4 5 5
3 1 3
4 3
5 8
6 1
7  
8 1 8
9 4 7 9
Đuôi Loto
0  
1 0 3 6 8
2 0 1
3 3 4
4 2 9
5 2 2
6  
7 0 9
8 5 8
9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 30/07/2022

XSDNO
Giải ĐB
801201
Giải nhất
89077
Giải nhì
73425
Giải ba
98406
39054
Giải tư
98321
37952
15485
15610
50493
31405
73406
Giải năm
5064
Giải sáu
6939
5394
8868
Giải bảy
246
Giải tám
13
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5 6 6
1 0
2 1 5
3 9
4 6
5 2 4
6 4 8
7 7
8 5
9 3 4
Đuôi Loto
0 1
1 0 2
2 5
3 9
4 5 6 9
5 0 2 8
6 0 0 4
7 7
8 6
9 3

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 23/07/2022

XSDNO
Giải ĐB
394213
Giải nhất
02357
Giải nhì
40111
Giải ba
33243
58474
Giải tư
00638
08422
25285
53699
70316
62605
03234
Giải năm
7166
Giải sáu
9574
1814
3210
Giải bảy
494
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 0 1 3 4 6
2 2
3 4 8
4 3
5 7
6 6
7 4 4
8 5
9 4 9
Đuôi Loto
0 1
1 1
2 2
3 1 4
4 1 3 7 7 9
5 0 8
6 1 6
7 5
8 3
9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 16/07/2022

XSDNO
Giải ĐB
394246
Giải nhất
52180
Giải nhì
45828
Giải ba
55786
33523
Giải tư
14542
02832
24191
86244
67883
73148
99318
Giải năm
7738
Giải sáu
2006
2894
0407
Giải bảy
343
Giải tám
17
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7
1 8
2 3 8
3 2 8
4 2 3 4 6 8
5  
6  
7  
8 0 3 6
9 1 4
Đuôi Loto
0 8
1 9
2 3 4
3 2 4 8
4 4 9
5  
6 0 4 8
7 0
8 1 2 3 4
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 09/07/2022

XSDNO
Giải ĐB
712378
Giải nhất
13863
Giải nhì
34828
Giải ba
95650
64725
Giải tư
80027
95071
16888
57849
78489
41113
88966
Giải năm
1059
Giải sáu
3289
0902
6958
Giải bảy
645
Giải tám
06
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 3
2 5 7 8
3  
4 5 9
5 0 8 9
6 3 6
7 1 8
8 8 9 9
9  
Đuôi Loto
0 5
1 7
2 0
3 1 6
4  
5 2 4
6 6
7 2
8 2 5 7 8
9 4 5 8 8

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 02/07/2022

XSDNO
Giải ĐB
661543
Giải nhất
01009
Giải nhì
62782
Giải ba
48833
12305
Giải tư
36821
36056
03239
65779
92731
59659
07959
Giải năm
3358
Giải sáu
5453
6500
9558
Giải bảy
007
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5 7 9
1  
2 1
3 1 3 9
4 3
5 3 6 8 8 9 9
6  
7 9
8 2
9  
Đuôi Loto
0 0
1 2 3
2 8
3 3 4 5
4  
5 0
6 5
7 0
8 5 5
9 0 3 5 5 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 25/06/2022

XSDNO
Giải ĐB
372934
Giải nhất
36415
Giải nhì
01732
Giải ba
77483
22159
Giải tư
49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359
Giải năm
9287
Giải sáu
6634
8961
8254
Giải bảy
676
Giải tám
41
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5
2 0
3 2 4 4 4
4 2 5
5 3 4 9 9
6 1
7 6
8 3 6 7
9  
Đuôi Loto
0 2
1 6
2 3 4
3 5 8
4 3 3 3 5
5 1 4
6 7 8
7 8
8  
9 5 5
to top