Kqxs Đắc Nông - Xổ số Đắc Nông hôm nay - TK XSDNO hàng tuần

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 02/12/2023

XSDNO
Giải ĐB
766838
Giải nhất
84670
Giải nhì
10259
Giải ba
18870
13515
Giải tư
84995
57652
68294
40716
21088
67368
21774
Giải năm
2932
Giải sáu
3989
6317
3439
Giải bảy
756
Giải tám
58
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5 6 7
2  
3 2 8 9
4  
5 2 6 9
6 8
7 0 0 4
8 8 9
9 4 5
Đuôi Loto
0 7 7
1  
2 3 5
3  
4 7 9
5 1 9
6 1 5
7 1
8 3 6 8
9 3 5 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 25/11/2023

XSDNO
Giải ĐB
721110
Giải nhất
02951
Giải nhì
34250
Giải ba
08648
95322
Giải tư
15337
20478
32493
94906
44551
90007
61246
Giải năm
0192
Giải sáu
8837
0823
2557
Giải bảy
639
Giải tám
63
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7
1 0
2 2 3
3 7 7 9
4 6 8
5 0 1 1 7
6  
7 8
8  
9 2 3
Đuôi Loto
0 1 5
1 5 5
2 2 9
3 2 9
4  
5  
6 0 4
7 0 3 3 5
8 4 7
9 3

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 18/11/2023

XSDNO
Giải ĐB
919424
Giải nhất
03388
Giải nhì
11680
Giải ba
82215
09999
Giải tư
93343
76402
40895
33471
37632
72561
94821
Giải năm
2698
Giải sáu
6452
2964
5394
Giải bảy
345
Giải tám
89
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 5
2 1 4
3 2
4 3 5
5 2
6 1 4
7 1
8 0 8
9 4 5 8 9
Đuôi Loto
0 8
1 2 6 7
2 0 3 5
3 4
4 2 6 9
5 1 4 9
6  
7  
8 8 9
9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 11/11/2023

XSDNO
Giải ĐB
243185
Giải nhất
80464
Giải nhì
49256
Giải ba
27033
13204
Giải tư
71633
92821
94108
43922
57136
49196
68095
Giải năm
3516
Giải sáu
6518
0175
4729
Giải bảy
827
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 8
1 6 8
2 1 2 7 9
3 3 3 6
4  
5 6
6 4
7 5
8 5
9 5 6
Đuôi Loto
0  
1 2
2 2
3 3 3
4 0 6
5 7 8 9
6 1 3 5 9
7 2
8 0 1
9 2

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 04/11/2023

XSDNO
Giải ĐB
498917
Giải nhất
45239
Giải nhì
70279
Giải ba
28098
74840
Giải tư
46691
81359
15132
35600
02715
08771
79917
Giải năm
1089
Giải sáu
2390
8271
7893
Giải bảy
254
Giải tám
73
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 5 7 7
2  
3 2 9
4 0
5 4 9
6  
7 1 1 9
8 9
9 0 1 3 8
Đuôi Loto
0 0 4 9
1 7 7 9
2 3
3 9
4 5
5 1
6  
7 1 1
8 9
9 3 5 7 8

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 28/10/2023

XSDNO
Giải ĐB
844290
Giải nhất
92736
Giải nhì
09128
Giải ba
93780
76551
Giải tư
98588
44439
33813
39340
13661
65590
80357
Giải năm
4256
Giải sáu
9628
7993
0161
Giải bảy
996
Giải tám
86
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3
2 8 8
3 6 9
4 0
5 1 6 7
6 1 1
7  
8 0 8
9 0 0 3 6
Đuôi Loto
0 4 8 9 9
1 5 6 6
2  
3 1 9
4  
5  
6 3 5 9
7 5
8 2 2 8
9 3

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 21/10/2023

XSDNO
Giải ĐB
581409
Giải nhất
52071
Giải nhì
69765
Giải ba
66093
10496
Giải tư
37977
76810
86634
83816
54368
06689
19518
Giải năm
6990
Giải sáu
9363
9108
1795
Giải bảy
498
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8 9
1 0 6 8
2  
3 4
4  
5  
6 3 5 8
7 1 7
8 9
9 0 3 5 6 8
Đuôi Loto
0 1 9
1 7
2  
3 6 9
4 3
5 6 9
6 1 9
7 7
8 0 1 6 9
9 0 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 14/10/2023

XSDNO
Giải ĐB
069366
Giải nhất
11708
Giải nhì
81944
Giải ba
23272
81266
Giải tư
98793
12703
13469
39072
12954
81638
36978
Giải năm
5185
Giải sáu
9859
9194
0931
Giải bảy
297
Giải tám
38
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 8
1  
2  
3 1 8
4 4
5 4 9
6 6 6 9
7 2 2 8
8 5
9 3 4 7
Đuôi Loto
0  
1 3
2 7 7
3 0 9
4 4 5 9
5 8
6 6 6
7 9
8 0 3 7
9 5 6

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 07/10/2023

XSDNO
Giải ĐB
214554
Giải nhất
18773
Giải nhì
06109
Giải ba
71288
67968
Giải tư
11153
45564
98049
57858
53649
38618
77688
Giải năm
5032
Giải sáu
2562
3791
2625
Giải bảy
202
Giải tám
85
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 9
1 8
2 5
3 2
4 9 9
5 3 4 8
6 2 4 8
7 3
8 8 8
9 1
Đuôi Loto
0  
1 9
2 0 3 6
3 5 7
4 5 6
5 2
6  
7  
8 1 5 6 8 8
9 0 4 4

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 30/09/2023

XSDNO
Giải ĐB
590479
Giải nhất
78566
Giải nhì
03818
Giải ba
70173
95467
Giải tư
59081
26073
07699
61936
49240
74890
76426
Giải năm
8112
Giải sáu
1116
5476
4499
Giải bảy
224
Giải tám
50
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 6 8
2 4 6
3 6
4 0
5  
6 6 7
7 3 3 6 9
8 1
9 0 9 9
Đuôi Loto
0 4 9
1 8
2 1
3 7 7
4 2
5  
6 1 2 3 6 7
7 6
8 1
9 7 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 23/09/2023

XSDNO
Giải ĐB
985281
Giải nhất
69999
Giải nhì
06139
Giải ba
46122
74876
Giải tư
42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950
Giải năm
1696
Giải sáu
9237
5996
2512
Giải bảy
899
Giải tám
02
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 2
2 2
3 6 7 9
4  
5 0
6  
7 5 6 8
8 1 3
9 6 6 6 9 9
Đuôi Loto
0 5
1 8
2 1 2
3 8
4  
5 0 7
6 3 7 9 9 9
7 3
8 7
9 3 9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 16/09/2023

XSDNO
Giải ĐB
835555
Giải nhất
74632
Giải nhì
84633
Giải ba
72652
73586
Giải tư
88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527
Giải năm
3951
Giải sáu
4241
4417
7421
Giải bảy
646
Giải tám
89
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 7
2 1 7
3 2 3 4
4 1 2 6
5 1 2 5 7
6 7
7 2 5
8 6
9  
Đuôi Loto
0  
1 2 4 5
2 3 4 5 7
3 3
4 3
5 5 7
6 4 8
7 1 2 5 6
8  
9  

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 09/09/2023

XSDNO
Giải ĐB
929614
Giải nhất
60344
Giải nhì
25851
Giải ba
86963
79370
Giải tư
49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030
Giải năm
2035
Giải sáu
7515
3948
3907
Giải bảy
558
Giải tám
86
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7
1 3 4 5
2 6
3 0 5
4 2 4 8
5 1 8
6 3 9
7 0 9
8  
9  
Đuôi Loto
0 3 7
1 5
2 0 4
3 1 6
4 1 4
5 1 3
6 2
7 0
8 4 5
9 6 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 02/09/2023

XSDNO
Giải ĐB
992668
Giải nhất
89502
Giải nhì
85837
Giải ba
23387
08827
Giải tư
12498
39200
17830
80913
52642
12827
31788
Giải năm
1539
Giải sáu
3622
4875
4751
Giải bảy
888
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2
1 3
2 2 7 7
3 0 7 9
4 2
5 1
6 8
7 5
8 7 8 8
9 8
Đuôi Loto
0 0 3
1 5
2 0 2 4
3 1
4  
5 7
6  
7 2 2 3 8
8 6 8 8 9
9 3
to top Liên kết: