Kqxs Khánh Hòa - Xổ số Khánh Hòa hôm nay - TK XSKH hàng tuần

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 25/05/2022

XSKH
Giải ĐB
633266
Giải nhất
98238
Giải nhì
32338
Giải ba
87639
75997
Giải tư
89409
54176
84428
44392
97976
82992
36841
Giải năm
1682
Giải sáu
4677
8459
2560
Giải bảy
507
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 9
1  
2 8
3 8 8 9
4 1
5 9
6 0 6
7 6 6 7
8 2
9 2 2 7
Đuôi Loto
0 6
1 4
2 8 9 9
3  
4  
5  
6 6 7 7
7 0 7 9
8 2 3 3
9 0 3 5

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 22/05/2022

XSKH
Giải ĐB
399918
Giải nhất
76858
Giải nhì
13116
Giải ba
66208
91562
Giải tư
26210
13991
03632
57742
15565
84921
52426
Giải năm
3767
Giải sáu
9332
2921
8540
Giải bảy
869
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 0 6 8
2 1 1 6
3 2 2
4 0 2
5 8
6 2 5 7 9
7  
8  
9 1
Đuôi Loto
0 1 4
1 2 2 9
2 3 3 4 6
3  
4  
5 6
6 1 2
7 6
8 0 1 5
9 6

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 18/05/2022

XSKH
Giải ĐB
824337
Giải nhất
95955
Giải nhì
60761
Giải ba
87544
69980
Giải tư
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
Giải năm
8371
Giải sáu
3329
2833
8149
Giải bảy
595
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5 9
2 2 9
3 2 3 7
4 4 5 9
5 5
6 1
7 1
8 0 1 1
9 5
Đuôi Loto
0 8
1 6 7 8 8
2 2 3
3 3
4 4
5 1 4 5 9
6  
7 3
8  
9 1 2 4

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 15/05/2022

XSKH
Giải ĐB
387627
Giải nhất
68712
Giải nhì
77684
Giải ba
69206
01072
Giải tư
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
Giải năm
2292
Giải sáu
0717
1240
3912
Giải bảy
551
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 6
1 2 2 7
2 5 7
3 7
4 0
5 1 1
6 6
7 2
8 4
9 2 3 6
Đuôi Loto
0 4
1 5 5
2 1 1 7 9
3 9
4 0 8
5 2
6 0 6 9
7 1 2 3
8  
9  

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 11/05/2022

XSKH
Giải ĐB
269222
Giải nhất
54251
Giải nhì
81335
Giải ba
75467
76992
Giải tư
33953
67099
83887
01498
57986
35947
90557
Giải năm
8090
Giải sáu
2530
1086
8470
Giải bảy
166
Giải tám
75
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 2
3 0 5
4 7
5 1 3 7
6 6 7
7 0
8 6 6 7
9 0 2 8 9
Đuôi Loto
0 3 7 9
1 5
2 2 9
3 5
4  
5 3
6 6 8 8
7 4 5 6 8
8 9
9 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 08/05/2022

XSKH
Giải ĐB
154202
Giải nhất
96519
Giải nhì
96945
Giải ba
65532
34604
Giải tư
30319
17790
52199
09525
62553
13705
10520
Giải năm
2593
Giải sáu
3267
3813
9060
Giải bảy
486
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4 5
1 3 9 9
2 0 5
3 2
4 5
5 3
6 0 7
7  
8 6
9 0 3 9
Đuôi Loto
0 2 6 9
1  
2 0 3
3 1 5 9
4 0
5 0 2 4
6 8
7 6
8  
9 1 1 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 04/05/2022

XSKH
Giải ĐB
130603
Giải nhất
88662
Giải nhì
81952
Giải ba
37442
40891
Giải tư
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
Giải năm
6024
Giải sáu
4725
9809
3674
Giải bảy
734
Giải tám
44
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 9
1 1 4
2 4 5
3 3 4 6
4 0 2
5 2
6 2
7 4
8 5
9 1 6
Đuôi Loto
0 4
1 1 9
2 4 5 6
3 0 3
4 1 2 3 7
5 2 8
6 3 9
7  
8  
9 0

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 01/05/2022

XSKH
Giải ĐB
562960
Giải nhất
46069
Giải nhì
85586
Giải ba
92781
34675
Giải tư
15933
04870
10803
58575
26861
57741
15408
Giải năm
1779
Giải sáu
3111
7262
3866
Giải bảy
357
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 8
1 1
2  
3 3
4 1
5 7
6 0 1 2 6 9
7 0 5 5 9
8 1 6
9  
Đuôi Loto
0 6 7
1 1 4 6 8
2 6
3 0 3
4  
5 7 7
6 6 8
7 5
8 0
9 6 7

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 27/04/2022

XSKH
Giải ĐB
244246
Giải nhất
96357
Giải nhì
31479
Giải ba
34925
13902
Giải tư
13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036
Giải năm
1921
Giải sáu
9537
7714
3105
Giải bảy
287
Giải tám
13
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5
1 4
2 1 1 2 5
3 6 7
4 6 7
5 7
6  
7 9
8 7 8
9 5 8
Đuôi Loto
0  
1 2 2
2 0 2
3  
4 1
5 0 2 9
6 3 4
7 3 4 5 8
8 8 9
9 7

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 24/04/2022

XSKH
Giải ĐB
784089
Giải nhất
57919
Giải nhì
59549
Giải ba
86224
48734
Giải tư
22710
38398
68474
87422
98369
49391
72499
Giải năm
3262
Giải sáu
7385
1121
2396
Giải bảy
976
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 9
2 1 2 4
3 4
4 9
5  
6 2 9
7 4 6
8 5 9
9 1 6 8 9
Đuôi Loto
0 1
1 2 9
2 2 6
3  
4 2 3 7
5 8
6 7 9
7  
8 9
9 1 4 6 8 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 20/04/2022

XSKH
Giải ĐB
830914
Giải nhất
71539
Giải nhì
99334
Giải ba
12146
21671
Giải tư
02374
82690
39630
89440
59510
01851
79959
Giải năm
9127
Giải sáu
7926
1615
6535
Giải bảy
923
Giải tám
57
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 4 5
2 3 6 7
3 0 4 5 9
4 0 6
5 1 9
6  
7 1 4
8  
9 0
Đuôi Loto
0 1 3 4 9
1 5 7
2  
3 2
4 1 3 7
5 1 3
6 2 4
7 2
8  
9 3 5

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 17/04/2022

XSKH
Giải ĐB
050624
Giải nhất
27043
Giải nhì
46824
Giải ba
74971
03510
Giải tư
13719
73468
77801
57693
98262
55723
45323
Giải năm
8883
Giải sáu
9012
0949
7113
Giải bảy
295
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 0 2 3 9
2 3 3 4 4
3  
4 3 9
5  
6 2 8
7 1
8 3
9 3 5
Đuôi Loto
0 1
1 0 7
2 1 6
3 1 2 2 4 8 9
4 2 2
5 9
6  
7  
8 6
9 1 4

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 13/04/2022

XSKH
Giải ĐB
603534
Giải nhất
75546
Giải nhì
12226
Giải ba
42951
79675
Giải tư
45449
69707
83100
27821
28522
89989
44371
Giải năm
3404
Giải sáu
0689
8610
3699
Giải bảy
289
Giải tám
09
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 4 7
1 0
2 1 2 6
3 4
4 6 9
5 1
6  
7 1 5
8 9 9 9
9 9
Đuôi Loto
0 0 1
1 2 5 7
2 2
3  
4 0 3
5 7
6 2 4
7 0
8  
9 4 8 8 8 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 10/04/2022

XSKH
Giải ĐB
219407
Giải nhất
83607
Giải nhì
60869
Giải ba
16576
70962
Giải tư
12718
61309
64718
25013
99215
25270
45542
Giải năm
7174
Giải sáu
3551
4676
2556
Giải bảy
405
Giải tám
14
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 7 7 9
1 3 5 8 8
2  
3  
4 2
5 1 6
6 2 9
7 0 4 6 6
8  
9  
Đuôi Loto
0 7
1 5
2 4 6
3 1
4 7
5 0 1
6 5 7 7
7 0 0
8 1 1
9 0 6
to top