Kqxs Bạc Liêu - Xổ số Bạc Liêu hôm nay - TK XSBL hàng tuần

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 27/02/2024

XSBL
Giải ĐB
404589
Giải nhất
53872
Giải nhì
79967
Giải ba
24755
33542
Giải tư
71579
82974
18799
77791
80747
73664
79960
Giải năm
4921
Giải sáu
8572
7510
5366
Giải bảy
391
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0
2 1
3  
4 2 7
5 5
6 0 4 6 7
7 2 2 4 9
8 9
9 1 1 9
Đuôi Loto
0 1 6
1 2 9 9
2 4 7 7
3  
4 6 7
5 5
6 6
7 4 6
8  
9 7 8 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 20/02/2024

XSBL
Giải ĐB
812901
Giải nhất
41891
Giải nhì
83332
Giải ba
24240
14867
Giải tư
24329
25925
34051
80643
08738
36133
52048
Giải năm
0830
Giải sáu
9723
7108
2985
Giải bảy
592
Giải tám
79
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 8
1  
2 3 5 9
3 0 2 3 8
4 0 3 8
5 1
6 7
7  
8 5
9 1 2
Đuôi Loto
0 3 4
1 0 5 9
2 3 9
3 2 3 4
4  
5 2 8
6  
7 6
8 0 3 4
9 2

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 13/02/2024

XSBL
Giải ĐB
789605
Giải nhất
18009
Giải nhì
21134
Giải ba
23871
70014
Giải tư
04210
51941
57585
82087
43609
92057
49668
Giải năm
9223
Giải sáu
1524
0981
6545
Giải bảy
599
Giải tám
08
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 9 9
1 0 4
2 3 4
3 4
4 1 5
5 7
6 8
7 1
8 1 5 7
9 9
Đuôi Loto
0 1
1 4 7 8
2  
3 2
4 1 2 3
5 0 4 8
6  
7 5 8
8 6
9 0 0 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 06/02/2024

XSBL
Giải ĐB
710368
Giải nhất
79602
Giải nhì
25880
Giải ba
81495
46248
Giải tư
23101
13784
50875
30880
97741
62050
99364
Giải năm
3019
Giải sáu
0392
3837
3827
Giải bảy
320
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2
1 9
2 0 7
3 7
4 1 8
5 0
6 4 8
7 5
8 0 0 4
9 2 5
Đuôi Loto
0 2 5 8 8
1 0 4
2 0 9
3  
4 6 8
5 7 9
6  
7 2 3
8 4 6
9 1

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 30/01/2024

XSBL
Giải ĐB
758755
Giải nhất
82090
Giải nhì
35199
Giải ba
27714
18579
Giải tư
50826
41078
96209
65883
89598
95263
15758
Giải năm
3957
Giải sáu
7223
4406
3850
Giải bảy
405
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6 9
1 4
2 3 6
3  
4  
5 0 5 7 8
6 3
7 8 9
8 3
9 0 8 9
Đuôi Loto
0 5 9
1  
2  
3 2 6 8
4 1
5 0 5
6 0 2
7 5
8 5 7 9
9 0 7 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 23/01/2024

XSBL
Giải ĐB
044138
Giải nhất
50555
Giải nhì
98435
Giải ba
96883
48044
Giải tư
43362
80045
33540
82444
61700
71807
62677
Giải năm
2942
Giải sáu
8290
1626
9647
Giải bảy
865
Giải tám
20
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 7
1  
2 6
3 5 8
4 0 2 4 4 5 7
5 5
6 2 5
7 7
8 3
9 0
Đuôi Loto
0 0 4 9
1  
2 4 6
3 8
4 4 4
5 3 4 5 6
6 2
7 0 4 7
8 3
9  

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 16/01/2024

XSBL
Giải ĐB
432494
Giải nhất
82310
Giải nhì
31443
Giải ba
19853
07037
Giải tư
44158
73264
89432
49699
15368
00737
64491
Giải năm
2784
Giải sáu
7898
5290
3789
Giải bảy
230
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0
2  
3 0 2 7 7
4 3
5 3 8
6 4 8
7  
8 4 9
9 0 1 4 8 9
Đuôi Loto
0 1 3 9
1 9
2 3
3 4 5
4 6 8 9
5  
6  
7 3 3
8 5 6 9
9 8 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 09/01/2024

XSBL
Giải ĐB
799733
Giải nhất
40554
Giải nhì
23626
Giải ba
07107
83628
Giải tư
00296
43056
46713
19587
27212
35473
15830
Giải năm
2481
Giải sáu
0692
0820
0834
Giải bảy
254
Giải tám
94
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 2 3
2 0 6 8
3 0 3 4
4  
5 4 4 6
6  
7 3
8 1 7
9 2 6
Đuôi Loto
0 2 3
1 8
2 1 9
3 1 3 7
4 3 5 5
5  
6 2 5 9
7 0 8
8 2
9  

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 02/01/2024

XSBL
Giải ĐB
404325
Giải nhất
09858
Giải nhì
81804
Giải ba
72841
80783
Giải tư
07180
69467
63925
62453
13168
96964
03851
Giải năm
0670
Giải sáu
2163
0216
2346
Giải bảy
372
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 6
2 5 5
3  
4 1 6
5 1 3 8
6 3 4 7 8
7 0 2
8 0 3
9  
Đuôi Loto
0 7 8
1 4 5
2 7
3 5 6 8
4 0 6
5 2 2
6 1 4
7 6
8 5 6
9  

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 26/12/2023

XSBL
Giải ĐB
757302
Giải nhất
49038
Giải nhì
82100
Giải ba
63340
21237
Giải tư
35063
90067
11547
36384
15126
63008
62475
Giải năm
1215
Giải sáu
7122
8043
8699
Giải bảy
605
Giải tám
32
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 5 8
1 5
2 2 6
3 7 8
4 0 3 7
5  
6 3 7
7 5
8 4
9 9
Đuôi Loto
0 0 4
1  
2 0 2
3 4 6
4 8
5 0 1 7
6 2
7 3 4 6
8 0 3
9 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 19/12/2023

XSBL
Giải ĐB
391262
Giải nhất
44510
Giải nhì
92447
Giải ba
03870
81543
Giải tư
82759
34508
49738
84473
65900
19467
35515
Giải năm
6875
Giải sáu
1552
2174
8843
Giải bảy
565
Giải tám
06
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 8
1 0 5
2  
3 8
4 3 3 7
5 2 9
6 2 5 7
7 0 3 4 5
8  
9  
Đuôi Loto
0 0 1 7
1  
2 5 6
3 4 4 7
4 7
5 1 6 7
6  
7 4 6
8 0 3
9 5

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 12/12/2023

XSBL
Giải ĐB
008040
Giải nhất
73227
Giải nhì
53903
Giải ba
25905
51710
Giải tư
56338
59187
39317
16213
35962
94803
11614
Giải năm
7082
Giải sáu
2755
6424
1657
Giải bảy
316
Giải tám
86
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 3 5
1 0 3 4 6 7
2 4 7
3 8
4 0
5 5 7
6 2
7  
8 2 7
9  
Đuôi Loto
0 1 4
1  
2 6 8
3 0 0 1
4 1 2
5 0 5
6 1
7 1 2 5 8
8 3
9  

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 05/12/2023

XSBL
Giải ĐB
006152
Giải nhất
02523
Giải nhì
83478
Giải ba
91672
78975
Giải tư
77573
73386
57625
94284
88136
73266
32316
Giải năm
8491
Giải sáu
3518
0826
9339
Giải bảy
720
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 6 8
2 0 3 5 6
3 6 9
4  
5 2
6 6
7 2 3 5 8
8 4 6
9 1
Đuôi Loto
0 2
1 9
2 5 7
3 2 7
4 8
5 2 7
6 1 2 3 6 8
7  
8 1 7
9 3

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 28/11/2023

XSBL
Giải ĐB
552155
Giải nhất
33531
Giải nhì
54116
Giải ba
43590
84746
Giải tư
80485
14605
47823
62318
16723
76879
46406
Giải năm
7954
Giải sáu
8671
5422
4732
Giải bảy
850
Giải tám
91
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6
1 6 8
2 2 3 3
3 1 2
4 6
5 0 4 5
6  
7 1 9
8 5
9 0
Đuôi Loto
0 5 9
1 3 7
2 2 3
3 2 2
4 5
5 0 5 8
6 0 1 4
7  
8 1
9 7
to top Liên kết: sunwin | sunwin