Kqxs Bạc Liêu - Xổ số Bạc Liêu hôm nay - TK XSBL hàng tuần

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 20/09/2022

XSBL
Giải ĐB
649428
Giải nhất
14088
Giải nhì
47958
Giải ba
22044
49759
Giải tư
83647
57238
22626
76002
36737
48572
54694
Giải năm
7338
Giải sáu
5005
6235
8589
Giải bảy
829
Giải tám
06
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5
1  
2 6 8 9
3 5 7 8 8
4 4 7
5 8 9
6  
7 2
8 8 9
9 4
Đuôi Loto
0  
1  
2 0 7
3  
4 4 9
5 0 3
6 2
7 3 4
8 2 3 3 5 8
9 2 5 8

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 13/09/2022

XSBL
Giải ĐB
545233
Giải nhất
85864
Giải nhì
54002
Giải ba
87961
15471
Giải tư
90871
66667
62708
72187
10867
41782
94116
Giải năm
3995
Giải sáu
3487
4040
2519
Giải bảy
152
Giải tám
24
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 8
1 6 9
2  
3 3
4 0
5 2
6 1 4 7 7
7 1 1
8 2 7 7
9 5
Đuôi Loto
0 4
1 6 7 7
2 0 5 8
3 3
4 6
5 9
6 1
7 6 6 8 8
8 0
9 1

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 06/09/2022

XSBL
Giải ĐB
059830
Giải nhất
26539
Giải nhì
03064
Giải ba
87952
03691
Giải tư
48118
16707
38366
88475
66702
25297
72747
Giải năm
9269
Giải sáu
4394
1737
3072
Giải bảy
860
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7
1 8
2  
3 0 7 9
4 7
5 2
6 0 4 6 9
7 2 5
8  
9 1 4 7
Đuôi Loto
0 3 6
1 9
2 0 5 7
3  
4 6 9
5 7
6 6
7 0 3 4 9
8 1
9 3 6

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 30/08/2022

XSBL
Giải ĐB
731415
Giải nhất
17540
Giải nhì
05626
Giải ba
30209
12414
Giải tư
53525
67948
47005
72768
21380
74236
85185
Giải năm
1639
Giải sáu
4919
1775
9642
Giải bảy
794
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 9
1 4 5 9
2 5 6
3 6 9
4 0 2 8
5  
6 8
7 5
8 0 5
9 4
Đuôi Loto
0 4 8
1  
2 4
3  
4 1 9
5 0 1 2 7 8
6 2 3
7  
8 4 6
9 0 1 3

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 23/08/2022

XSBL
Giải ĐB
473845
Giải nhất
43508
Giải nhì
85130
Giải ba
40585
20219
Giải tư
34408
62056
58152
55000
84933
26890
39191
Giải năm
9047
Giải sáu
6034
8341
8868
Giải bảy
120
Giải tám
24
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 8 8
1 9
2 0
3 0 3 4
4 1 5 7
5 2 6
6 8
7  
8 5
9 0 1
Đuôi Loto
0 0 2 3 9
1 4 9
2 5
3 3
4 3
5 4 8
6 5
7 4
8 0 0 6
9 1

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 16/08/2022

XSBL
Giải ĐB
364570
Giải nhất
60628
Giải nhì
61965
Giải ba
10293
72734
Giải tư
03772
57616
60235
31979
78412
23614
50650
Giải năm
4231
Giải sáu
4671
0832
3959
Giải bảy
677
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 4 6
2 8
3 1 2 4 5
4  
5 0 9
6 5
7 0 1 2 7 9
8  
9 3
Đuôi Loto
0 5 7
1 3 7
2 1 3 7
3 9
4 1 3
5 3 6
6 1
7 7
8 2
9 5 7

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 09/08/2022

XSBL
Giải ĐB
848536
Giải nhất
12497
Giải nhì
09727
Giải ba
71696
95924
Giải tư
07593
32508
35223
87145
24985
70719
72940
Giải năm
4683
Giải sáu
0077
1178
8005
Giải bảy
923
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 8
1 9
2 3 3 4 7
3 6
4 0 5
5  
6  
7 7 8
8 3 5
9 3 6 7
Đuôi Loto
0 4
1  
2  
3 2 2 8 9
4 2
5 0 4 8
6 3 9
7 2 7 9
8 0 7
9 1

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 02/08/2022

XSBL
Giải ĐB
475792
Giải nhất
26692
Giải nhì
19684
Giải ba
59031
48436
Giải tư
99115
42498
20452
98193
46565
70715
78489
Giải năm
7397
Giải sáu
5183
3605
5257
Giải bảy
239
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 5 5
2  
3 1 6 9
4  
5 2 7
6 5
7  
8 3 4 9
9 2 2 3 7 8
Đuôi Loto
0  
1 3
2 5 9 9
3 8 9
4 8
5 0 1 1 6
6 3
7 5 9
8 9
9 3 8

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 26/07/2022

XSBL
Giải ĐB
064110
Giải nhất
20608
Giải nhì
00079
Giải ba
96491
46435
Giải tư
01546
19479
09156
99185
89587
55407
33692
Giải năm
8051
Giải sáu
5191
1638
6582
Giải bảy
107
Giải tám
36
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 7 8
1 0
2  
3 5 8
4 6
5 1 6
6  
7 9 9
8 2 5 7
9 1 1 2
Đuôi Loto
0 1
1 5 9 9
2 8 9
3  
4  
5 3 8
6 4 5
7 0 0 8
8 0 3
9 7 7

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 19/07/2022

XSBL
Giải ĐB
800636
Giải nhất
27421
Giải nhì
90274
Giải ba
17505
03554
Giải tư
24975
67801
73656
48413
01116
33275
46552
Giải năm
8752
Giải sáu
5119
9075
6534
Giải bảy
264
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5
1 3 6 9
2 1
3 4 6
4  
5 2 2 4 6
6 4
7 4 5 5 5
8  
9  
Đuôi Loto
0  
1 0 2
2 5 5
3 1
4 3 5 6 7
5 0 7 7 7
6 1 3 5
7  
8  
9 1

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 12/07/2022

XSBL
Giải ĐB
222635
Giải nhất
05445
Giải nhì
65861
Giải ba
95230
09355
Giải tư
50054
49314
66156
65070
66628
17958
13797
Giải năm
6832
Giải sáu
6237
2241
9220
Giải bảy
969
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 4
2 0 8
3 0 2 5 7
4 1 5
5 4 5 6 8
6 1 9
7 0
8  
9 7
Đuôi Loto
0 2 3 7
1 4 6
2 3
3  
4 1 5
5 3 4 5
6 5
7 3 9
8 2 5
9 6

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 05/07/2022

XSBL
Giải ĐB
088061
Giải nhất
83961
Giải nhì
71072
Giải ba
48820
89166
Giải tư
55505
68284
61878
46968
18090
75244
05890
Giải năm
3447
Giải sáu
5806
6247
6812
Giải bảy
553
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6
1 2
2 0
3  
4 4 7 7
5 3
6 1 1 6 8
7 2 8
8 4
9 0 0
Đuôi Loto
0 2 9 9
1 6 6
2 1 7
3 5
4 4 8
5 0
6 0 6
7 4 4
8 6 7
9  

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 28/06/2022

XSBL
Giải ĐB
705311
Giải nhất
98562
Giải nhì
00603
Giải ba
54408
80489
Giải tư
42922
03641
26831
03016
88273
30975
04908
Giải năm
4338
Giải sáu
1466
5637
0199
Giải bảy
121
Giải tám
17
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 8 8
1 1 6
2 1 2
3 1 7 8
4 1
5  
6 2 6
7 3 5
8 9
9 9
Đuôi Loto
0  
1 1 2 3 4
2 2 6
3 0 7
4  
5 7
6 1 6
7 3
8 0 0 3
9 8 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 21/06/2022

XSBL
Giải ĐB
835167
Giải nhất
72642
Giải nhì
22658
Giải ba
91032
06913
Giải tư
02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225
Giải năm
7899
Giải sáu
3988
0138
8411
Giải bảy
101
Giải tám
76
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 1 3 7
2 0 5
3 2 8
4 2 5
5 8
6 3 7
7 8
8 8
9 4 9
Đuôi Loto
0 2
1 0 1
2 3 4
3 1 6
4 9
5 2 4
6  
7 1 6
8 3 5 7 8
9 9
to top