Kqxs Đà Nẵng - Xổ số Đà Nẵng hôm nay - TK XSDNG hàng tuần

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 25/05/2024

XSDNG
Giải ĐB
476726
Giải nhất
74759
Giải nhì
17440
Giải ba
82867
70423
Giải tư
10838
51168
45114
42798
97620
05078
11047
Giải năm
5062
Giải sáu
7896
4981
3544
Giải bảy
881
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 4
2 0 3 6
3 8
4 0 4 7
5 9
6 2 7 8
7 8
8 1 1
9 6 8
Đuôi Loto
0 2 4
1 8 8
2 6
3 2
4 1 4
5  
6 2 9
7 4 6
8 3 6 7 9
9 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 22/05/2024

XSDNG
Giải ĐB
864720
Giải nhất
84593
Giải nhì
22970
Giải ba
14445
41871
Giải tư
55041
28061
38773
88590
45362
78072
36625
Giải năm
1200
Giải sáu
1727
0175
6116
Giải bảy
915
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 5 6
2 0 5 7
3  
4 1 5
5  
6 1 2
7 0 1 2 3 5
8  
9 0 3
Đuôi Loto
0 0 2 7 9
1 4 6 7
2 6 7
3 7 9
4  
5 1 2 4 7
6 1
7 2
8  
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 18/05/2024

XSDNG
Giải ĐB
558046
Giải nhất
05753
Giải nhì
95929
Giải ba
81647
47397
Giải tư
99439
70875
44807
08655
21657
36188
93913
Giải năm
1160
Giải sáu
6607
7514
0308
Giải bảy
290
Giải tám
58
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 7 8
1 3 4
2 9
3 9
4 6 7
5 3 5 7
6 0
7 5
8 8
9 0 7
Đuôi Loto
0 6 9
1  
2  
3 1 5
4 1
5 5 7
6 4
7 0 0 4 5 9
8 0 8
9 2 3

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 15/05/2024

XSDNG
Giải ĐB
421752
Giải nhất
99354
Giải nhì
97831
Giải ba
51202
34118
Giải tư
61936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
Giải năm
3666
Giải sáu
9029
2752
6653
Giải bảy
286
Giải tám
20
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 8
2 2 6 7 9
3 1 6
4  
5 2 2 3 4 7
6 6 7 8
7  
8 6
9  
Đuôi Loto
0  
1 3
2 0 2 5 5
3 5
4 5
5  
6 2 3 6 8
7 2 5 6
8 1 6
9 2

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 11/05/2024

XSDNG
Giải ĐB
377478
Giải nhất
25130
Giải nhì
91940
Giải ba
07302
87478
Giải tư
36562
22409
17261
21231
90419
47100
66055
Giải năm
1484
Giải sáu
3005
0804
3434
Giải bảy
530
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 4 5 9
1 9
2  
3 0 0 1 4
4 0
5 5
6 1 2
7 8 8
8 4
9  
Đuôi Loto
0 0 3 3 4
1 3 6
2 0 6
3  
4 0 3 8
5 0 5
6  
7  
8 7 7
9 0 1

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 08/05/2024

XSDNG
Giải ĐB
762242
Giải nhất
93640
Giải nhì
25831
Giải ba
76421
27496
Giải tư
97373
68771
02651
93634
09607
03432
44498
Giải năm
1962
Giải sáu
6020
0669
5199
Giải bảy
285
Giải tám
93
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1  
2 0 1
3 1 2 4
4 0 2
5 1
6 2 9
7 1 3
8 5
9 6 8 9
Đuôi Loto
0 2 4
1 2 3 5 7
2 3 4 6
3 7
4 3
5 8
6 9
7 0
8 9
9 6 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 04/05/2024

XSDNG
Giải ĐB
304905
Giải nhất
15833
Giải nhì
17111
Giải ba
87884
23108
Giải tư
28728
97039
04845
32443
39471
63591
98635
Giải năm
2555
Giải sáu
6383
0731
1787
Giải bảy
733
Giải tám
82
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 8
1 1
2 8
3 1 3 3 5 9
4 3 5
5 5
6  
7 1
8 3 4 7
9 1
Đuôi Loto
0  
1 1 3 7 9
2  
3 3 3 4 8
4 8
5 0 3 4 5
6  
7 8
8 0 2
9 3

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 01/05/2024

XSDNG
Giải ĐB
330440
Giải nhất
02495
Giải nhì
66704
Giải ba
91756
09287
Giải tư
07848
54004
78207
68767
88881
38691
40057
Giải năm
0699
Giải sáu
9313
2220
8483
Giải bảy
853
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4 7
1 3
2 0
3  
4 0 8
5 3 6 7
6 7
7  
8 1 3 7
9 1 5 9
Đuôi Loto
0 2 4
1 8 9
2  
3 1 5 8
4 0 0
5 9
6 5
7 0 5 6 8
8 4
9 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 27/04/2024

XSDNG
Giải ĐB
341749
Giải nhất
94259
Giải nhì
66007
Giải ba
57193
91662
Giải tư
85127
03396
83448
12267
63739
73770
85317
Giải năm
4077
Giải sáu
3191
6337
4833
Giải bảy
801
Giải tám
79
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 7
1 7
2 7
3 3 7 9
4 8 9
5 9
6 2 7
7 0 7
8  
9 1 3 6
Đuôi Loto
0 7
1 0 9
2 6
3 3 9
4  
5  
6 9
7 0 1 2 3 6 7
8 4
9 3 4 5

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 24/04/2024

XSDNG
Giải ĐB
080393
Giải nhất
24808
Giải nhì
32354
Giải ba
04715
59009
Giải tư
02797
16335
30930
02929
45178
92885
93932
Giải năm
1879
Giải sáu
2594
7417
2109
Giải bảy
579
Giải tám
41
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8 9 9
1 5 7
2 9
3 0 2 5
4  
5 4
6  
7 8 9 9
8 5
9 3 4 7
Đuôi Loto
0 3
1  
2 3
3 9
4 5 9
5 1 3 8
6  
7 1 9
8 0 7
9 0 0 2 7 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 20/04/2024

XSDNG
Giải ĐB
942256
Giải nhất
42351
Giải nhì
78868
Giải ba
75761
47764
Giải tư
47620
76454
39179
44220
38791
09159
33140
Giải năm
8017
Giải sáu
9223
6301
9480
Giải bảy
120
Giải tám
76
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 7
2 0 0 0 3
3  
4 0
5 1 4 6 9
6 1 4 8
7 9
8 0
9 1
Đuôi Loto
0 2 2 2 4 8
1 0 5 6 9
2  
3 2
4 5 6
5  
6 5
7 1
8 6
9 5 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 17/04/2024

XSDNG
Giải ĐB
263224
Giải nhất
72724
Giải nhì
27034
Giải ba
16638
42395
Giải tư
47523
72708
28663
95045
15417
46864
74856
Giải năm
5179
Giải sáu
5997
8213
9185
Giải bảy
406
Giải tám
66
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 8
1 3 7
2 3 4 4
3 4 8
4 5
5 6
6 3 4
7 9
8 5
9 5 7
Đuôi Loto
0  
1  
2  
3 1 2 6
4 2 2 3 6
5 4 8 9
6 0 5
7 1 9
8 0 3
9 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 13/04/2024

XSDNG
Giải ĐB
590891
Giải nhất
36140
Giải nhì
31258
Giải ba
85278
18495
Giải tư
13233
59832
80167
73909
89459
08644
02709
Giải năm
8115
Giải sáu
8695
1110
7886
Giải bảy
284
Giải tám
15
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9 9
1 0 5
2  
3 2 3
4 0 4
5 8 9
6 7
7 8
8 4 6
9 1 5 5
Đuôi Loto
0 1 4
1 9
2 3
3 3
4 4 8
5 1 9 9
6 8
7 6
8 5 7
9 0 0 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 10/04/2024

XSDNG
Giải ĐB
035606
Giải nhất
98251
Giải nhì
78452
Giải ba
01223
46530
Giải tư
86911
92784
88328
24365
87891
12135
14372
Giải năm
8249
Giải sáu
5740
6001
5428
Giải bảy
172
Giải tám
22
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 6
1 1
2 3 8 8
3 0 5
4 0 9
5 1 2
6 5
7 2 2
8 4
9 1
Đuôi Loto
0 3 4
1 0 1 5 9
2 5 7 7
3 2
4 8
5 3 6
6 0
7  
8 2 2
9 4
to top Liên kết: