Kqxs Đà Nẵng - Xổ số Đà Nẵng hôm nay - TK XSDNG hàng tuần

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 08/02/2023

XSDNG
Giải ĐB
452043
Giải nhất
46563
Giải nhì
16666
Giải ba
69874
88535
Giải tư
43367
92352
87470
14034
41477
35271
73438
Giải năm
3386
Giải sáu
4530
3082
2281
Giải bảy
731
Giải tám
75
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2  
3 0 1 4 5 8
4 3
5 2
6 3 6 7
7 0 1 4 7
8 1 2 6
9  
Đuôi Loto
0 3 7
1 3 7 8
2 5 8
3 4 6
4 3 7
5 3
6 6 8
7 6 7
8 3
9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 04/02/2023

XSDNG
Giải ĐB
936631
Giải nhất
15136
Giải nhì
17580
Giải ba
48146
60727
Giải tư
42319
60805
70838
86014
46066
56461
64304
Giải năm
3825
Giải sáu
1973
0146
1634
Giải bảy
036
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5
1 4 9
2 5 7
3 1 4 6 6 8
4 6 6
5  
6 1 6
7 3
8 0
9  
Đuôi Loto
0 8
1 3 6
2  
3 7
4 0 1 3
5 0 2
6 3 3 4 4 6
7 2
8 3
9 1

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 01/02/2023

XSDNG
Giải ĐB
174378
Giải nhất
41271
Giải nhì
42236
Giải ba
36917
79633
Giải tư
88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855
Giải năm
3592
Giải sáu
4421
2997
1332
Giải bảy
040
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 7
2 1
3 2 3 6
4 0 6
5 0 5 5
6  
7 1 1 8
8 6
9 2 7
Đuôi Loto
0 4 5
1 2 7 7
2 3 9
3 0 3
4  
5 5 5
6 3 4 8
7 1 9
8 7
9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 28/01/2023

XSDNG
Giải ĐB
332396
Giải nhất
28169
Giải nhì
22509
Giải ba
11267
93435
Giải tư
29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385
Giải năm
7808
Giải sáu
9196
0530
1884
Giải bảy
903
Giải tám
26
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 8 9
1  
2  
3 0 5 8
4 2
5 5 9
6 7 9
7 6
8 4 5
9 5 6 6
Đuôi Loto
0 3
1  
2 4
3 0
4 8
5 3 5 8 9
6 7 9 9
7 6
8 0 3
9 0 5 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 25/01/2023

XSDNG
Giải ĐB
268790
Giải nhất
62864
Giải nhì
44688
Giải ba
05284
65956
Giải tư
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
Giải năm
1032
Giải sáu
3305
0793
0740
Giải bảy
563
Giải tám
28
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 9 9
2 0
3 2
4 0 3 9
5 6
6 3 4
7 1
8 4 8
9 0 3 6
Đuôi Loto
0 2 4 9
1 7
2 3
3 4 6 9
4 6 8
5 0
6 5 9
7  
8 8
9 1 1 4

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 21/01/2023

XSDNG
Giải ĐB
016979
Giải nhất
70057
Giải nhì
34028
Giải ba
99258
48994
Giải tư
49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297
Giải năm
1210
Giải sáu
2479
6712
0494
Giải bảy
490
Giải tám
10
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 0 2
2 2 6 8
3 3
4 5 6
5 7 8
6  
7 9 9
8  
9 0 4 4 7
Đuôi Loto
0 1 9
1  
2 0 1 2
3 3
4 9 9
5 4
6 2 4
7 5 9
8 2 5
9 7 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 18/01/2023

XSDNG
Giải ĐB
295701
Giải nhất
71905
Giải nhì
13877
Giải ba
73692
90539
Giải tư
12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691
Giải năm
2880
Giải sáu
6345
5519
6561
Giải bảy
417
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5
1 1 7 9
2 8
3 5 9
4 5
5 1
6 1 5
7 7
8 0 3
9 1 2
Đuôi Loto
0 8
1 0 1 5 6 9
2 9
3 8
4  
5 0 3 4 6
6  
7 1 7
8 2
9 1 3

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 14/01/2023

XSDNG
Giải ĐB
415405
Giải nhất
56176
Giải nhì
31251
Giải ba
94992
63416
Giải tư
71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190
Giải năm
0728
Giải sáu
8706
4371
4724
Giải bảy
130
Giải tám
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6
1 5 6
2 4 5 8
3 0
4 2 5
5 1 7
6 1
7 1 6
8  
9 0 2
Đuôi Loto
0 3 9
1 5 6 7
2 4 9
3  
4 2
5 0 1 2 4
6 0 1 7
7 5
8 2
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 11/01/2023

XSDNG
Giải ĐB
386421
Giải nhất
77206
Giải nhì
41741
Giải ba
42910
06816
Giải tư
76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019
Giải năm
8333
Giải sáu
8016
5845
6641
Giải bảy
791
Giải tám
71
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 0 5 6 6 9
2 1
3 3
4 1 1 2 2 5
5  
6 6
7 4
8  
9 1 6
Đuôi Loto
0 1
1 2 4 4 9
2 4 4
3 3
4 7
5 1 4
6 0 1 1 6 9
7  
8  
9 1

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 07/01/2023

XSDNG
Giải ĐB
791136
Giải nhất
24893
Giải nhì
81528
Giải ba
52156
30386
Giải tư
40182
62930
29223
63650
61067
95446
77450
Giải năm
2641
Giải sáu
4175
3438
5166
Giải bảy
874
Giải tám
15
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 3 8
3 0 6 8
4 1 6
5 0 0 6
6 6 7
7 4 5
8 2 6
9 3
Đuôi Loto
0 3 5 5
1 4
2 8
3 2 9
4 7
5 7
6 3 4 5 6 8
7 6
8 2 3
9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 04/01/2023

XSDNG
Giải ĐB
183890
Giải nhất
20693
Giải nhì
58698
Giải ba
77535
78857
Giải tư
11827
05468
22854
96457
93592
35113
48913
Giải năm
6675
Giải sáu
7849
8302
9731
Giải bảy
211
Giải tám
41
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 1 3 3
2 7
3 1 5
4 9
5 4 7 7
6 8
7 5
8  
9 0 2 3 8
Đuôi Loto
0 9
1 1 3
2 0 9
3 1 1 9
4 5
5 3 7
6  
7 2 5 5
8 6 9
9 4

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 31/12/2022

XSDNG
Giải ĐB
516362
Giải nhất
92246
Giải nhì
71841
Giải ba
55376
32626
Giải tư
12053
37529
65591
61030
75228
40096
59059
Giải năm
6784
Giải sáu
3943
5585
7919
Giải bảy
754
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 9
2 6 8 9
3 0
4 1 3 6
5 3 4 9
6 2
7 6
8 4 5
9 1 6
Đuôi Loto
0 3
1 4 9
2 6
3 4 5
4 5 8
5 8
6 2 4 7 9
7  
8 2
9 1 2 5

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 28/12/2022

XSDNG
Giải ĐB
815527
Giải nhất
96394
Giải nhì
17869
Giải ba
11053
08576
Giải tư
84107
24530
72086
35356
28185
69579
12910
Giải năm
7095
Giải sáu
7744
7028
9056
Giải bảy
222
Giải tám
92
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 0
2 2 7 8
3 0
4 4
5 3 6 6
6 9
7 6 9
8 5 6
9 4 5
Đuôi Loto
0 1 3
1  
2 2
3 5
4 4 9
5 8 9
6 5 5 7 8
7 0 2
8 2
9 6 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 24/12/2022

XSDNG
Giải ĐB
283957
Giải nhất
55323
Giải nhì
19727
Giải ba
53684
79984
Giải tư
34487
61270
41447
73323
43132
74397
98393
Giải năm
1419
Giải sáu
1301
8634
1038
Giải bảy
983
Giải tám
08
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 9
2 3 3 7
3 2 4 8
4 7
5 7
6  
7 0
8 3 4 4 7
9 3 7
Đuôi Loto
0 7
1 0
2 3
3 2 2 8 9
4 3 8 8
5  
6  
7 2 4 5 8 9
8 3
9 1
to top Liên kết: sunwin88 | xoilac tv | Trực tiếp bóng đá tốc độ cao | trực tiếp boóng đá hôm nay