Kqxs Đà Nẵng - Xổ số Đà Nẵng hôm nay - TK XSDNG hàng tuần

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 18/05/2022

XSDNG
Giải ĐB
150322
Giải nhất
44355
Giải nhì
38356
Giải ba
50069
26641
Giải tư
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
Giải năm
8301
Giải sáu
0864
5029
7870
Giải bảy
758
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4
1 8
2 2 9
3 1
4 1 2 9
5 5 6 8
6 4 9
7 0
8  
9 0 7
Đuôi Loto
0 7 9
1 0 3 4
2 2 4
3  
4 0 6
5 5
6 5
7 9
8 1 5
9 2 4 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 14/05/2022

XSDNG
Giải ĐB
512793
Giải nhất
40654
Giải nhì
00877
Giải ba
11094
40212
Giải tư
79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270
Giải năm
6898
Giải sáu
7479
4247
1944
Giải bảy
591
Giải tám
56
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 7
2 3 4
3  
4 4 7
5 4 6
6  
7 0 7 9
8  
9 1 1 3 4 5 8
Đuôi Loto
0 7
1 9 9
2 1
3 2 9
4 2 4 5 9
5 9
6 5
7 1 4 7
8 9
9 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 11/05/2022

XSDNG
Giải ĐB
828046
Giải nhất
24790
Giải nhì
18365
Giải ba
43649
02529
Giải tư
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
Giải năm
0322
Giải sáu
9055
5514
3547
Giải bảy
415
Giải tám
93
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 4 5 6 9
2 2 9
3 1
4 6 7 9
5 3 5
6 0 5
7  
8 4
9 0 5
Đuôi Loto
0 6 9
1 3
2 2
3 5
4 1 8
5 1 5 6 9
6 1 4
7 4
8  
9 1 2 4

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 07/05/2022

XSDNG
Giải ĐB
027769
Giải nhất
26173
Giải nhì
54632
Giải ba
19168
52301
Giải tư
66018
69055
93928
70869
12780
85280
66127
Giải năm
2858
Giải sáu
6697
1208
3719
Giải bảy
218
Giải tám
08
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 8
1 8 8 9
2 7 8
3 2
4  
5 5 8
6 8 9 9
7 3
8 0 0
9 7
Đuôi Loto
0 8 8
1 0
2 3
3 7
4  
5 5
6  
7 2 9
8 0 1 1 2 5 6
9 1 6 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 04/05/2022

XSDNG
Giải ĐB
330108
Giải nhất
77232
Giải nhì
62457
Giải ba
71394
61856
Giải tư
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
Giải năm
3075
Giải sáu
9713
8641
7574
Giải bảy
755
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 8
1 3
2  
3 2
4 0 1
5 5 6 7 7
6  
7 4 5 5
8 0
9 1 3 4
Đuôi Loto
0 4 8
1 4 9
2 3
3 1 9
4 0 7 9
5 5 7 7
6 5
7 5 5
8 0
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 30/04/2022

XSDNG
Giải ĐB
775659
Giải nhất
26096
Giải nhì
61867
Giải ba
38606
91778
Giải tư
81382
07562
00059
29077
59133
40638
14288
Giải năm
2599
Giải sáu
0557
8443
5278
Giải bảy
714
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 4
2  
3 3 8
4 3
5 7 9 9
6 2 7
7 7 8 8
8 2 8
9 6 9
Đuôi Loto
0  
1  
2 6 8
3 3 4
4 1
5  
6 0 9
7 5 6 7
8 3 7 7 8
9 5 5 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 27/04/2022

XSDNG
Giải ĐB
784144
Giải nhất
29288
Giải nhì
18198
Giải ba
46103
63930
Giải tư
41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290
Giải năm
1178
Giải sáu
7981
8104
2230
Giải bảy
693
Giải tám
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4
1  
2  
3 0 0 1
4 4
5  
6 4
7 2 4 8
8 1 4 8
9 0 3 8 8
Đuôi Loto
0 3 3 9
1 3 8
2 7
3 0 9
4 0 4 6 7 8
5  
6  
7  
8 7 8 9 9
9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 23/04/2022

XSDNG
Giải ĐB
057488
Giải nhất
14507
Giải nhì
28515
Giải ba
90197
68701
Giải tư
07135
77362
64609
38704
15642
13835
22550
Giải năm
7762
Giải sáu
4777
6563
2754
Giải bảy
474
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4 7 9
1 5
2  
3 5 5
4 2
5 0 4
6 2 2 3
7 4 7
8 8
9 7
Đuôi Loto
0 5
1 0
2 4 6 6
3 6
4 0 5 7
5 1 3 3
6  
7 0 7 9
8 8
9 0

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 20/04/2022

XSDNG
Giải ĐB
350639
Giải nhất
62060
Giải nhì
21634
Giải ba
36868
82548
Giải tư
22251
40824
65920
38354
54630
25458
32381
Giải năm
7325
Giải sáu
5353
9460
9431
Giải bảy
423
Giải tám
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 0 3 4 5
3 0 1 4 9
4 8
5 1 3 4 8
6 0 0 8
7  
8 1
9  
Đuôi Loto
0 2 3 6 6
1 3 5 8
2  
3 2 5
4 2 3 5
5 2
6  
7  
8 4 5 6
9 3

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 16/04/2022

XSDNG
Giải ĐB
957353
Giải nhất
66271
Giải nhì
82035
Giải ba
90210
16977
Giải tư
43513
89875
84166
62031
76133
73074
17605
Giải năm
1548
Giải sáu
3312
7765
8943
Giải bảy
071
Giải tám
33
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 0 2 3
2  
3 1 3 5
4 3 8
5 3
6 5 6
7 1 1 4 5 7
8  
9  
Đuôi Loto
0 1
1 3 7 7
2 1
3 1 3 4 5
4 7
5 0 3 6 7
6 6
7 7
8 4
9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 13/04/2022

XSDNG
Giải ĐB
119564
Giải nhất
48082
Giải nhì
90903
Giải ba
01062
19266
Giải tư
79127
26759
34663
12941
50543
64923
40017
Giải năm
9684
Giải sáu
0157
7556
0675
Giải bảy
239
Giải tám
57
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 7
2 3 7
3 9
4 1 3
5 6 7 9
6 2 3 4 6
7 5
8 2 4
9  
Đuôi Loto
0  
1 4
2 6 8
3 0 2 4 6
4 6 8
5 7
6 5 6
7 1 2 5
8  
9 3 5

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 09/04/2022

XSDNG
Giải ĐB
995169
Giải nhất
12256
Giải nhì
07317
Giải ba
03270
63178
Giải tư
01765
72797
58432
84088
02298
32377
83034
Giải năm
1197
Giải sáu
1949
2318
0771
Giải bảy
946
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 7 8
2  
3 2 4
4 6 9
5 6
6 5 9
7 0 1 7 8
8 8
9 7 7 8
Đuôi Loto
0 7
1 7
2 3
3  
4 3
5 6
6 4 5
7 1 7 9 9
8 1 7 8 9
9 4 6

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 06/04/2022

XSDNG
Giải ĐB
936017
Giải nhất
36435
Giải nhì
40031
Giải ba
75954
03871
Giải tư
43256
88502
84615
60969
77286
22616
99042
Giải năm
7321
Giải sáu
8128
2028
9665
Giải bảy
293
Giải tám
36
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 5 6 7
2 1 8 8
3 1 5
4 2
5 4 6
6 5 9
7 1
8 6
9 3
Đuôi Loto
0  
1 2 3 7
2 0 4
3 9
4 5
5 1 3 6
6 1 5 8
7 1
8 2 2
9 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 02/04/2022

XSDNG
Giải ĐB
641990
Giải nhất
69600
Giải nhì
22945
Giải ba
73064
49572
Giải tư
00621
52883
57974
10697
28919
12093
18007
Giải năm
0895
Giải sáu
4128
7593
3151
Giải bảy
494
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 7
1 9
2 1 8
3  
4 5
5 1
6 4
7 2 4
8 3
9 0 3 3 4 5 7
Đuôi Loto
0 0 9
1 2 5
2 7
3 8 9 9
4 6 7 9
5 4 9
6  
7 0 9
8 2
9 1
to top