Kqxs Đà Nẵng - Xổ số Đà Nẵng hôm nay - TK XSDNG hàng tuần

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 06/12/2023

XSDNG
Giải ĐB
722917
Giải nhất
19976
Giải nhì
32854
Giải ba
42077
64444
Giải tư
09097
53259
61648
20852
24195
99565
58356
Giải năm
5924
Giải sáu
9602
9957
9125
Giải bảy
400
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2
1 7
2 4 5
3  
4 4 8
5 2 4 6 7 9
6 5
7 6 7
8  
9 5 7
Đuôi Loto
0 0
1  
2 0 5
3  
4 2 4 5
5 2 6 9
6 5 7
7 1 5 7 9
8 4
9 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 02/12/2023

XSDNG
Giải ĐB
014567
Giải nhất
58800
Giải nhì
78363
Giải ba
98517
65384
Giải tư
99486
16835
88803
85140
83547
77624
29644
Giải năm
8226
Giải sáu
6415
8312
2201
Giải bảy
749
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 3
1 2 5 7
2 4 6
3 5
4 0 4 7 9
5  
6 3 7
7  
8 4 6
9  
Đuôi Loto
0 0 4
1 0
2 1
3 0 6
4 2 4 8
5 1 3
6 2 8
7 1 4 6
8  
9 4

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 29/11/2023

XSDNG
Giải ĐB
067158
Giải nhất
71215
Giải nhì
69973
Giải ba
22963
41205
Giải tư
48109
47695
26603
74521
44090
09378
04101
Giải năm
8305
Giải sáu
2173
3150
7430
Giải bảy
274
Giải tám
93
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3 5 5 9
1 5
2 1
3 0
4  
5 0 8
6 3
7 3 3 4 8
8  
9 0 5
Đuôi Loto
0 3 5 9
1 0 2
2  
3 0 6 7 7
4 7
5 0 0 1 9
6  
7  
8 5 7
9 0

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 25/11/2023

XSDNG
Giải ĐB
908857
Giải nhất
01865
Giải nhì
47874
Giải ba
10013
06928
Giải tư
99399
97592
94374
26478
67109
77484
05416
Giải năm
4905
Giải sáu
4142
7712
4437
Giải bảy
052
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 9
1 2 3 6
2 8
3 7
4 2
5 2 7
6 5
7 4 4 8
8 4
9 2 9
Đuôi Loto
0  
1  
2 1 4 5 9
3 1
4 7 7 8
5 0 6
6 1
7 3 5
8 2 7
9 0 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 22/11/2023

XSDNG
Giải ĐB
388440
Giải nhất
37658
Giải nhì
68183
Giải ba
54626
34979
Giải tư
56701
32643
22185
14935
08174
11432
81697
Giải năm
1259
Giải sáu
9828
5879
7222
Giải bảy
446
Giải tám
93
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1  
2 2 6 8
3 2 5
4 0 3 6
5 8 9
6  
7 4 9 9
8 3 5
9 7
Đuôi Loto
0 4
1 0
2 2 3
3 4 8
4 7
5 3 8
6 2 4
7 9
8 2 5
9 5 7 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 18/11/2023

XSDNG
Giải ĐB
640591
Giải nhất
39451
Giải nhì
38100
Giải ba
15185
27425
Giải tư
71690
98126
88216
20530
83799
95942
57941
Giải năm
4590
Giải sáu
6884
2472
9863
Giải bảy
615
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 5 6
2 5 6
3 0
4 1 2
5 1
6 3
7 2
8 4 5
9 0 0 1 9
Đuôi Loto
0 0 3 9 9
1 4 5 9
2 4 7
3 6
4 8
5 1 2 8
6 1 2
7  
8  
9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 15/11/2023

XSDNG
Giải ĐB
733872
Giải nhất
53798
Giải nhì
64197
Giải ba
82172
55443
Giải tư
38098
38140
00935
16063
98799
32631
19694
Giải năm
3845
Giải sáu
2407
7228
1668
Giải bảy
153
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1  
2 8
3 1 5
4 0 3 5
5 3
6 3 8
7 2 2
8  
9 4 7 8 8 9
Đuôi Loto
0 4
1 3
2 7 7
3 4 5 6
4 9
5 3 4
6  
7 0 9
8 2 6 9 9
9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 11/11/2023

XSDNG
Giải ĐB
029456
Giải nhất
79265
Giải nhì
76677
Giải ba
69401
88904
Giải tư
94812
08220
20621
22312
58495
54582
13198
Giải năm
8733
Giải sáu
1045
9274
0965
Giải bảy
161
Giải tám
47
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4
1 2 2
2 0 1
3 3
4 5
5 6
6 1 5 5
7 4 7
8 2
9 5 8
Đuôi Loto
0 2
1 0 2 6
2 1 1 8
3 3
4 0 7
5 4 6 6 9
6 5
7 7
8 9
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 08/11/2023

XSDNG
Giải ĐB
393019
Giải nhất
28926
Giải nhì
88644
Giải ba
53032
40224
Giải tư
31426
15388
72054
90756
93054
26584
42446
Giải năm
4894
Giải sáu
7915
0131
6588
Giải bảy
670
Giải tám
76
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5 9
2 4 6 6
3 1 2
4 4 6
5 4 4 6
6  
7 0
8 4 8 8
9 4
Đuôi Loto
0 7
1 3
2 3
3  
4 2 4 5 5 8 9
5 1
6 2 2 4 5
7  
8 8 8
9 1

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 04/11/2023

XSDNG
Giải ĐB
605606
Giải nhất
60224
Giải nhì
12239
Giải ba
08627
17074
Giải tư
36744
56878
37037
00014
76461
01739
51350
Giải năm
6098
Giải sáu
5366
1800
6149
Giải bảy
692
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 6
1 4
2 4 7
3 7 9 9
4 4 9
5 0
6 1 6
7 4 8
8  
9 2 8
Đuôi Loto
0 0 5
1 6
2 9
3  
4 1 2 4 7
5  
6 0 6
7 2 3
8 7 9
9 3 3 4

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 01/11/2023

XSDNG
Giải ĐB
393193
Giải nhất
79937
Giải nhì
75615
Giải ba
91123
38570
Giải tư
54974
30969
36332
16734
13128
36993
80659
Giải năm
1016
Giải sáu
3773
7265
5007
Giải bảy
707
Giải tám
22
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 7
1 5 6
2 3 8
3 2 4 7
4  
5 9
6 5 9
7 0 3 4
8  
9 3 3
Đuôi Loto
0 7
1  
2 3
3 2 7 9 9
4 3 7
5 1 6
6 1
7 0 0 3
8 2
9 5 6

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 28/10/2023

XSDNG
Giải ĐB
684631
Giải nhất
24151
Giải nhì
49496
Giải ba
47334
77449
Giải tư
53858
57056
58560
63874
10512
09254
02252
Giải năm
4672
Giải sáu
5397
0122
8358
Giải bảy
482
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2
2 2
3 1 4
4 9
5 1 2 4 6 8 8
6 0
7 2 4
8 2
9 6 7
Đuôi Loto
0 6
1 3 5
2 1 2 5 7 8
3  
4 3 5 7
5  
6 5 9
7 9
8 5 5
9 4

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 25/10/2023

XSDNG
Giải ĐB
897507
Giải nhất
83692
Giải nhì
33285
Giải ba
44191
06840
Giải tư
78540
74227
60028
54115
01418
87214
27326
Giải năm
5390
Giải sáu
3145
0254
3095
Giải bảy
915
Giải tám
66
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 4 5 5 8
2 6 7 8
3  
4 0 0 5
5 4
6  
7  
8 5
9 0 1 2 5
Đuôi Loto
0 4 4 9
1 9
2 9
3  
4 1 5
5 1 1 4 8 9
6 2
7 0 2
8 1 2
9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 21/10/2023

XSDNG
Giải ĐB
091459
Giải nhất
81767
Giải nhì
03833
Giải ba
48084
27684
Giải tư
83485
05541
63857
40386
51287
55588
03954
Giải năm
4678
Giải sáu
9013
7015
0445
Giải bảy
938
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 5
2  
3 3 8
4 1 5
5 4 7 9
6 7
7 8
8 4 4 5 6 7 8
9  
Đuôi Loto
0  
1 4
2  
3 1 3
4 5 8 8
5 1 4 8
6 8
7 5 6 8
8 3 7 8
9 5
to top Liên kết: