XS Max 4D - KQXS Max 4D mới nhất - Kết quả điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 3 Ngày 31/08/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00
  A
  0023
  B
  1072
  C
  8769
  D
  9420
  E
  5815
  G
  9073
Thứ ba Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 31/08/2021 SL
G.nhất
15,000,000đ
 • 0023
 •  
  G.nhì
  6,500,000đ
 • 5815
 • 9073
 •  
  G.ba
  3,000,000đ
 • 1072
 • 8769
 • 9420
 •  
  G.KK 1
  1,000,000đ
 • *023
 •  
  G.KK 2
  100,000đ
 • *23
 •  
  KQXS Max 4D Thứ 7 Ngày 28/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00
   A
   4926
   B
   5604
   C
   6694
   D
   4142
   E
   8154
   G
   2695
  Thứ ba Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 28/08/2021 SL
  G.nhất
  15,000,000đ
 • 5604
 •  
  G.nhì
  6,500,000đ
 • 6694
 • 8154
 •  
  G.ba
  3,000,000đ
 • 4926
 • 4142
 • 2695
 •  
  G.KK 1
  1,000,000đ
 • *604
 •  
  G.KK 2
  100,000đ
 • *04
 •  
  KQXS Max 4D Thứ 5 Ngày 26/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00
   A
   3358
   B
   8417
   C
   3933
   D
   2783
   E
   9726
   G
   5141
  Thứ ba Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/08/2021 SL
  G.nhất
  15,000,000đ
 • 5141
 •  
  G.nhì
  6,500,000đ
 • 2783
 • 3358
 •  
  G.ba
  3,000,000đ
 • 8417
 • 3933
 • 9726
 •  
  G.KK 1
  1,000,000đ
 • *141
 •  
  G.KK 2
  100,000đ
 • *41
 •  
  KQXS Max 4D Thứ 3 Ngày 24/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00
   A
   6788
   B
   4629
   C
   1605
   D
   6384
   E
   6605
   G
   4906
  Thứ ba Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 24/08/2021 SL
  G.nhất
  15,000,000đ
 • 4629
 •  
  G.nhì
  6,500,000đ
 • 6788
 • 4906
 •  
  G.ba
  3,000,000đ
 • 1605
 • 6384
 • 6605
 •  
  G.KK 1
  1,000,000đ
 • *629
 •  
  G.KK 2
  100,000đ
 • *29
 •  
  KQXS Max 4D Thứ 7 Ngày 21/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00
   A
   4514
   B
   6393
   C
   6796
   D
   4562
   E
   9884
   G
   3080
  Thứ ba Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 21/08/2021 SL
  G.nhất
  15,000,000đ
 • 6393
 •  
  G.nhì
  6,500,000đ
 • 4562
 • 3080
 •  
  G.ba
  3,000,000đ
 • 4514
 • 6796
 • 9884
 •  
  G.KK 1
  1,000,000đ
 • *393
 •  
  G.KK 2
  100,000đ
 • *93
 •  
  KQXS Max 4D Thứ 5 Ngày 19/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00
   A
   8967
   B
   2912
   C
   5565
   D
   6240
   E
   3961
   G
   7850
  Thứ ba Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 19/08/2021 SL
  G.nhất
  15,000,000đ
 • 3961
 •  
  G.nhì
  6,500,000đ
 • 2912
 • 7850
 •  
  G.ba
  3,000,000đ
 • 8967
 • 5565
 • 6240
 •  
  G.KK 1
  1,000,000đ
 • *961
 •  
  G.KK 2
  100,000đ
 • *61
 •  

  Xổ số Max 4D, Kqxs Max 4D mới nhất hôm nay. Trực tiếp XS Max 4D vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần nhanh nhất.

  to top Liên kết: sunwin | sunwin