Kqxs Trà Vinh - Xổ số Trà Vinh hôm nay - TK XSTV hàng tuần

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 23/09/2022

XSTV
Giải ĐB
014420
Giải nhất
77757
Giải nhì
77542
Giải ba
07563
64868
Giải tư
67644
06393
29284
74834
88267
06764
17261
Giải năm
6073
Giải sáu
2958
5448
3696
Giải bảy
737
Giải tám
54
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 0
3 4 7
4 2 4 8
5 7 8
6 1 3 4 7 8
7 3
8 4
9 3 6
Đuôi Loto
0 2
1 6
2 4
3 6 7 9
4 3 4 6 8
5  
6 9
7 3 5 6
8 4 5 6
9  

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 16/09/2022

XSTV
Giải ĐB
133100
Giải nhất
21957
Giải nhì
14367
Giải ba
44931
71089
Giải tư
15631
44590
56831
89011
45562
08897
81892
Giải năm
5373
Giải sáu
5477
0377
7029
Giải bảy
970
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 1
2 9
3 1 1 1
4  
5 7
6 2 7
7 0 3 7 7
8 9
9 0 2 7
Đuôi Loto
0 0 7 9
1 1 3 3 3
2 6 9
3 7
4  
5  
6  
7 5 6 7 7 9
8  
9 2 8

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 09/09/2022

XSTV
Giải ĐB
309853
Giải nhất
56673
Giải nhì
49396
Giải ba
93874
80256
Giải tư
27138
70735
59422
20957
56406
69016
12174
Giải năm
4734
Giải sáu
0828
1662
7740
Giải bảy
497
Giải tám
53
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 6
2 2 8
3 4 5 8
4 0
5 3 6 7
6 2
7 3 4 4
8  
9 6 7
Đuôi Loto
0 4
1  
2 2 6
3 5 7
4 3 7 7
5 3
6 0 1 5 9
7 5 9
8 2 3
9  

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 02/09/2022

XSTV
Giải ĐB
867187
Giải nhất
77139
Giải nhì
77977
Giải ba
81417
80230
Giải tư
06097
50110
75409
10031
50301
21670
02690
Giải năm
6476
Giải sáu
7816
5818
8128
Giải bảy
657
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 9
1 0 6 7 8
2 8
3 0 1 9
4  
5 7
6  
7 0 6 7
8 7
9 0 7
Đuôi Loto
0 1 3 7 9
1 0 3
2  
3  
4  
5  
6 1 7
7 1 5 7 8 9
8 1 2
9 0 3

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 26/08/2022

XSTV
Giải ĐB
615782
Giải nhất
07893
Giải nhì
40332
Giải ba
59659
21772
Giải tư
94791
01395
95592
29298
03008
13994
54928
Giải năm
1750
Giải sáu
3560
6250
4801
Giải bảy
892
Giải tám
90
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 8
1  
2 8
3 2
4  
5 0 0 9
6 0
7 2
8 2
9 1 2 2 3 4 5 8
Đuôi Loto
0 5 5 6
1 0 9
2 3 7 8 9 9
3 9
4 9
5 9
6  
7  
8 0 2 9
9 5

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 19/08/2022

XSTV
Giải ĐB
720347
Giải nhất
97973
Giải nhì
64565
Giải ba
69464
63201
Giải tư
90857
07000
61720
83055
82840
19918
68377
Giải năm
4929
Giải sáu
3635
2091
3142
Giải bảy
810
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1
1 0 8
2 0 9
3 5
4 0 2 7
5 5 7
6 4 5
7 3 7
8  
9 1
Đuôi Loto
0 0 1 2 4
1 0 9
2 4
3 7
4 6
5 3 5 6
6  
7 4 5 7
8 1
9 2

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 12/08/2022

XSTV
Giải ĐB
706497
Giải nhất
15290
Giải nhì
95250
Giải ba
77761
63360
Giải tư
70517
60794
87859
10153
70274
12576
30506
Giải năm
3985
Giải sáu
3796
2614
5225
Giải bảy
695
Giải tám
51
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 4 7
2 5
3  
4  
5 0 3 9
6 0 1
7 4 6
8 5
9 0 4 5 6 7
Đuôi Loto
0 5 6 9
1 6
2  
3 5
4 1 7 9
5 2 8 9
6 0 7 9
7 1 9
8  
9 5

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 05/08/2022

XSTV
Giải ĐB
020828
Giải nhất
71675
Giải nhì
69562
Giải ba
68548
49635
Giải tư
62066
33764
51956
77000
25553
97442
04466
Giải năm
6548
Giải sáu
0085
7337
9184
Giải bảy
687
Giải tám
43
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1  
2 8
3 5 7
4 2 8 8
5 3 6
6 2 4 6 6
7 5
8 4 5 7
9  
Đuôi Loto
0 0
1  
2 4 6
3 5
4 6 8
5 3 7 8
6 5 6 6
7 3 8
8 2 4 4
9  

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 29/07/2022

XSTV
Giải ĐB
062998
Giải nhất
82345
Giải nhì
85318
Giải ba
57046
77247
Giải tư
01512
24156
74097
05083
32098
61785
14687
Giải năm
1279
Giải sáu
3315
6992
7740
Giải bảy
823
Giải tám
53
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 5 8
2 3
3  
4 0 5 6 7
5 6
6  
7 9
8 3 5 7
9 2 7 8 8
Đuôi Loto
0 4
1  
2 1 9
3 2 8
4  
5 1 4 8
6 4 5
7 4 8 9
8 1 9 9
9 7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 22/07/2022

XSTV
Giải ĐB
479837
Giải nhất
57158
Giải nhì
61433
Giải ba
22360
69325
Giải tư
65148
98768
35253
83868
82868
93087
85802
Giải năm
0703
Giải sáu
0009
0538
2810
Giải bảy
385
Giải tám
82
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 9
1 0
2 5
3 3 7 8
4 8
5 3 8
6 0 8 8 8
7  
8 5 7
9  
Đuôi Loto
0 1 6
1  
2 0
3 0 3 5
4  
5 2 8
6  
7 3 8
8 3 4 5 6 6 6
9 0

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 15/07/2022

XSTV
Giải ĐB
542408
Giải nhất
45756
Giải nhì
18413
Giải ba
86121
08656
Giải tư
30278
55682
03798
20855
53866
60153
84922
Giải năm
4777
Giải sáu
8566
1374
8272
Giải bảy
862
Giải tám
02
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 3
2 1 2
3  
4  
5 3 5 6 6
6 2 6 6
7 2 4 7 8
8 2
9 8
Đuôi Loto
0  
1 2
2 2 6 7 8
3 1 5
4 7
5 5
6 5 5 6 6
7 7
8 0 7 9
9  

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 08/07/2022

XSTV
Giải ĐB
112078
Giải nhất
79762
Giải nhì
07797
Giải ba
38347
17738
Giải tư
54201
82438
95841
94760
11568
02264
47219
Giải năm
7220
Giải sáu
4546
3191
3463
Giải bảy
899
Giải tám
77
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 9
2 0
3 8 8
4 1 6 7
5  
6 0 2 3 4 8
7 8
8  
9 1 7 9
Đuôi Loto
0 2 6
1 0 4 9
2 6
3 6
4 6
5  
6 4
7 4 9
8 3 3 6 7
9 1 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 01/07/2022

XSTV
Giải ĐB
051023
Giải nhất
97878
Giải nhì
46118
Giải ba
29367
43944
Giải tư
57919
29000
07763
21097
58287
06733
75190
Giải năm
7427
Giải sáu
7534
1877
0320
Giải bảy
628
Giải tám
29
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 8 9
2 0 3 7 8
3 3 4
4 4
5  
6 3 7
7 7 8
8 7
9 0 7
Đuôi Loto
0 0 2 9
1  
2  
3 2 3 6
4 3 4
5  
6  
7 2 6 7 8 9
8 1 2 7
9 1

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 24/06/2022

XSTV
Giải ĐB
177254
Giải nhất
29553
Giải nhì
93955
Giải ba
81721
67606
Giải tư
24153
96792
77875
17125
74955
54645
02515
Giải năm
2325
Giải sáu
6616
0762
1394
Giải bảy
916
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 5 6 6
2 1 5 5
3  
4 5
5 3 3 4 5 5
6 2
7 5
8  
9 2 4
Đuôi Loto
0  
1 2
2 6 9
3 5 5
4 5 9
5 1 2 2 4 5 5 7
6 0 1 1
7  
8  
9  
to top