Kqxsmt thứ 6 - kết quả xổ số Miền Trung, xsmt thứ 6 hàng tuần

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
87
360
6803
4363
1436
8515
16052
16849
06394
94184
18993
48826
22301
10796
68413
85777
58683
147991
Ninh Thuận
XSNT
30
604
6556
6128
2687
1437
99298
93081
69100
22458
03046
68537
39233
86811
87469
62139
98096
231269
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 1 3
1 3 5
2 6
3 6
4 9
5 2
6 0 3
7 7
8 3 4 7
9 1 3 4 6
Ninh Thuận
Loto
0 4
1
8
0 3 7 7 9
6
6 8
9 9
 
1 7
6 8

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
30
654
5428
1951
4400
4928
76261
48675
10480
09461
62969
71322
26774
91108
96333
54143
25210
403367
Ninh Thuận
XSNT
57
827
4136
4720
1163
2465
88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844
01238
79710
80946
60755
465562
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0 8
1 0
2 2 8 8
3 0 3
4 3
5 1 4
6 1 1 7 9
7 4 5
8 0
9  
Ninh Thuận
Loto
 
0 1 5 8
0 7
6 8
4 6
5 7 8 8
0 2 3 5
 
 
 

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
95
151
4224
4511
2017
1134
25785
03760
06599
99244
39464
16149
39247
88796
72182
30569
05016
854776
Ninh Thuận
XSNT
74
062
1159
6357
5270
8678
77729
98724
74314
90089
20716
79131
27889
21591
27099
89873
67016
329648
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0  
1 1 6 7
2 4
3 4
4 4 7 9
5 1
6 0 4 9
7 6
8 2 5
9 5 6 9
Ninh Thuận
Loto
 
4 6 6
4 9
1
8
7 9
2
0 3 4 8
9 9
1 9

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
23
808
8126
7664
3701
2705
05354
50364
91799
16520
30523
31493
13043
92786
18175
17590
40233
786688
Ninh Thuận
XSNT
26
119
7047
8380
3494
4701
00850
61398
68514
56449
94286
82413
55070
29227
64534
06384
00822
417381
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 1 5 8
1  
2 0 3 3 6
3 3
4 3
5 4
6 4 4
7 5
8 6 8
9 0 3 9
Ninh Thuận
Loto
1
3 4 9
2 6 7
4
7 9
0
 
0
0 1 4 6
4 8

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
49
497
0555
5883
0337
6545
53899
16558
24653
04146
37029
42836
01138
30407
79991
77640
00914
982528
Ninh Thuận
XSNT
75
948
2225
3609
4287
4662
55618
32694
25926
09462
06146
98668
51894
65017
04262
29944
91920
809490
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 7
1 4
2 8 9
3 6 7 8
4 0 5 6 9
5 3 5 8
6  
7  
8 3
9 1 7 9
Ninh Thuận
Loto
9
7 8
0 5 6
 
4 6 8
 
2 2 2 8
5
7
0 4 4

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
83
845
2483
3870
3855
5582
43067
40618
37558
10096
92502
83217
06986
18954
89906
64530
38600
199174
Ninh Thuận
XSNT
56
064
1869
6209
6929
5227
58372
48786
75727
57454
99476
37257
94615
16428
78129
34641
14509
974278
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0 2 6
1 7 8
2  
3 0
4 5
5 4 5 8
6 7
7 0 4
8 2 3 3 6
9 6
Ninh Thuận
Loto
9 9
5
7 7 8 9 9
 
1
4 6 7
4 9
2 6 8
6
 
to top Liên kết: sunwin | sunwin