Kqxsmt thứ 6 - kết quả xổ số Miền Trung, xsmt thứ 6 hàng tuần

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
54
050
1693
0784
1455
0709
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
49170
39894
61158
73421
271517
Ninh Thuận
XSNT
41
200
7383
6263
3965
9412
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
82897
86078
59429
11265
256350
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0 4 9
1 7
2 1 8
3  
4  
5 0 4 5 6 8
6  
7 0 7
8 4 5 8
9 3 4
Ninh Thuận
Loto
0
2
3 5 9
 
1 3 3
0 9
3 5 5
1 8
3
5 7

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
61
171
8519
7552
6207
2081
90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381
79116
23641
59744
12465
707937
Ninh Thuận
XSNT
33
709
3989
8043
3338
1686
09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
75154
13890
08342
34888
976675
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 7
1 0 6 9
2 8
3 3 7
4 1 4
5 2 9
6 1 5
7 1 1 5
8 1 1
9  
Ninh Thuận
Loto
8 9
 
 
3 8 8 8
2 3 6 8
3 4
9
5
6 8 9
0

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
26
490
3193
3398
0468
2133
76727
82357
75421
17663
80301
69108
37962
59871
65699
79802
60053
128311
Ninh Thuận
XSNT
81
468
0516
9910
2755
8942
02395
17868
43484
84142
10129
04489
27013
88719
94658
75495
10382
642529
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 1 2 8
1 1
2 1 6 7
3 3
4  
5 3 7
6 2 3 8
7 1
8  
9 0 3 8 9
Ninh Thuận
Loto
 
0 3 6 9
9 9
 
2 2
5 8
8 8
 
1 2 4 9
5 5

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
49
025
9543
3393
5393
8520
52534
24836
87343
74791
45072
53770
74417
67466
96709
97332
92006
155360
Ninh Thuận
XSNT
91
171
3203
6394
7408
7458
09158
68084
17931
69263
73809
02399
62952
50174
93190
67301
73697
822099
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 6 9
1 7
2 0 5
3 2 4 6
4 3 3 9
5  
6 0 6
7 0 2
8  
9 1 3 3
Ninh Thuận
Loto
1 3 8 9
 
 
1
 
2 8 8
3
1 4
4
0 1 4 7 9 9

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
08
284
1360
6858
6434
5272
06644
65839
13732
69626
34251
10687
26474
68755
80894
07569
63103
427064
Ninh Thuận
XSNT
13
181
0693
3644
4445
4476
34396
56373
61857
33822
00326
39976
96752
66351
04747
74419
90344
948670
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 3 8
1  
2 6
3 2 4 9
4 4
5 1 5 8
6 0 4 9
7 2 4
8 4 7
9 4
Ninh Thuận
Loto
 
3 9
2 6
 
4 4 5 7
1 2 7
 
0 3 6 6
1
3 6
to top