Kqxs Đồng Nai - Xổ số Đồng Nai hôm nay - TK XSDN hàng tuần

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 12/06/2024

XSDN
Giải ĐB
369574
Giải nhất
65383
Giải nhì
21096
Giải ba
95704
44657
Giải tư
71974
26549
79562
17601
67739
20463
70302
Giải năm
2992
Giải sáu
8683
0771
7776
Giải bảy
228
Giải tám
68
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 4
1  
2 8
3 9
4 9
5 7
6 2 3
7 1 4 4 6
8 3 3
9 2 6
Đuôi Loto
0  
1 0 7
2 0 6 9
3 6 8 8
4 0 7 7
5  
6 7 9
7 5
8 2
9 3 4

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 05/06/2024

XSDN
Giải ĐB
445102
Giải nhất
07141
Giải nhì
06534
Giải ba
82366
57977
Giải tư
93490
51445
88779
77939
65061
70625
43545
Giải năm
1176
Giải sáu
7865
7422
2840
Giải bảy
715
Giải tám
92
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 5
2 2 5
3 4 9
4 0 1 5 5
5  
6 1 5 6
7 6 7 9
8  
9 0
Đuôi Loto
0 4 9
1 4 6
2 0 2
3  
4 3
5 1 2 4 4 6
6 6 7
7 7
8  
9 3 7

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 29/05/2024

XSDN
Giải ĐB
570453
Giải nhất
54024
Giải nhì
66822
Giải ba
81439
50275
Giải tư
30137
98011
14218
67980
09411
94350
63401
Giải năm
2654
Giải sáu
4970
8282
2144
Giải bảy
120
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 1 1 8
2 0 2 4
3 7 9
4 4
5 0 3 4
6  
7 0 5
8 0 2
9  
Đuôi Loto
0 2 5 7 8
1 0 1 1
2 2 8
3 5
4 2 4 5
5 7
6  
7 3
8 1
9 3

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 22/05/2024

XSDN
Giải ĐB
449809
Giải nhất
83031
Giải nhì
50849
Giải ba
62083
62916
Giải tư
34223
09028
36396
06217
58174
64798
38390
Giải năm
8708
Giải sáu
8747
7914
8262
Giải bảy
485
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8 9
1 4 6 7
2 3 8
3 1
4 7 9
5  
6 2
7 4
8 3 5
9 0 6 8
Đuôi Loto
0 9
1 3
2 6
3 2 8
4 1 7
5 8
6 1 9
7 1 4
8 0 2 9
9 0 4

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 15/05/2024

XSDN
Giải ĐB
098850
Giải nhất
97565
Giải nhì
15700
Giải ba
35197
41093
Giải tư
65762
85019
00929
55053
94966
44430
49395
Giải năm
9637
Giải sáu
2614
3598
7416
Giải bảy
118
Giải tám
78
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 4 6 8 9
2 9
3 0 7
4  
5 0 3
6 2 5 6
7  
8  
9 3 5 7 8
Đuôi Loto
0 0 3 5
1  
2 6
3 5 9
4 1
5 6 9
6 1 6
7 3 9
8 1 9
9 1 2

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 08/05/2024

XSDN
Giải ĐB
930917
Giải nhất
09893
Giải nhì
31168
Giải ba
03177
96697
Giải tư
60588
37832
98213
80491
59501
07794
08164
Giải năm
0763
Giải sáu
8332
7567
2228
Giải bảy
766
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 3 7
2 8
3 2 2
4  
5  
6 3 4 6 7 8
7 7
8 8
9 1 3 4 7
Đuôi Loto
0  
1 0 9
2 3 3
3 1 6 9
4 6 9
5  
6 6
7 1 6 7 9
8 2 6 8
9  

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 01/05/2024

XSDN
Giải ĐB
117281
Giải nhất
59000
Giải nhì
06375
Giải ba
07732
00551
Giải tư
86526
65789
04566
91486
89193
89850
32755
Giải năm
5403
Giải sáu
1810
6897
1694
Giải bảy
655
Giải tám
82
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3
1 0
2 6
3 2
4  
5 0 1 5 5
6 6
7 5
8 1 6 9
9 3 4 7
Đuôi Loto
0 0 1 5
1 5 8
2 3
3 0 9
4 9
5 5 5 7
6 2 6 8
7 9
8  
9 8

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 24/04/2024

XSDN
Giải ĐB
159380
Giải nhất
37499
Giải nhì
72208
Giải ba
42657
45390
Giải tư
55554
59629
03395
69068
51832
82346
64160
Giải năm
0493
Giải sáu
3710
8154
0910
Giải bảy
710
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 0 0 0
2 9
3 2
4 6
5 4 4 7
6 0 8
7  
8 0
9 0 3 5 9
Đuôi Loto
0 1 1 1 6 8 9
1  
2 3
3 9
4 5 5
5 9
6 4
7 5
8 0 6
9 2 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 17/04/2024

XSDN
Giải ĐB
461037
Giải nhất
99898
Giải nhì
19518
Giải ba
67229
66894
Giải tư
76918
51601
26010
38853
30389
04881
85544
Giải năm
8031
Giải sáu
3505
9927
1632
Giải bảy
740
Giải tám
02
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5
1 0 8 8
2 7 9
3 1 2 7
4 0 4
5 3
6  
7  
8 1 9
9 4 8
Đuôi Loto
0 1 4
1 0 3 8
2 3
3 5
4 4 9
5 0
6  
7 2 3
8 1 1 9
9 2 8

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 10/04/2024

XSDN
Giải ĐB
893144
Giải nhất
67926
Giải nhì
30674
Giải ba
18129
09560
Giải tư
88031
44882
98841
86298
84584
30857
90723
Giải năm
4249
Giải sáu
6211
6412
1046
Giải bảy
643
Giải tám
17
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 2
2 3 6 9
3 1
4 1 3 4 6 9
5 7
6 0
7 4
8 2 4
9 8
Đuôi Loto
0 6
1 1 3 4
2 1 8
3 2 4
4 4 7 8
5  
6 2 4
7 5
8 9
9 2 4

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 03/04/2024

XSDN
Giải ĐB
900047
Giải nhất
11122
Giải nhì
86673
Giải ba
17036
92876
Giải tư
84218
28434
12461
99520
50326
41555
18003
Giải năm
2284
Giải sáu
8157
4353
0007
Giải bảy
659
Giải tám
35
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 7
1 8
2 0 2 6
3 4 6
4 7
5 3 5 7 9
6 1
7 3 6
8 4
9  
Đuôi Loto
0 2
1 6
2 2
3 0 5 7
4 3 8
5 5
6 2 3 7
7 0 4 5
8 1
9 5

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 27/03/2024

XSDN
Giải ĐB
641923
Giải nhất
99781
Giải nhì
25628
Giải ba
46352
72199
Giải tư
05905
87409
77452
05699
36419
38257
20583
Giải năm
3423
Giải sáu
8030
9240
5594
Giải bảy
217
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 9
1 7 9
2 3 3 8
3 0
4 0
5 2 2 7
6  
7  
8 1 3
9 4 9 9
Đuôi Loto
0 3 4
1 8
2 5 5
3 2 2 8
4 9
5 0
6  
7 1 5
8 2
9 0 1 9 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 20/03/2024

XSDN
Giải ĐB
025092
Giải nhất
74199
Giải nhì
82454
Giải ba
96339
91111
Giải tư
94047
44269
35651
96556
48957
15607
17465
Giải năm
9928
Giải sáu
3438
5626
0319
Giải bảy
571
Giải tám
25
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 1 9
2 6 8
3 8 9
4 7
5 1 4 6 7
6 5 9
7 1
8  
9 2 9
Đuôi Loto
0  
1 1 5 7
2 9
3  
4 5
5 6
6 2 5
7 0 4 5
8 2 3
9 1 3 6 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 13/03/2024

XSDN
Giải ĐB
074844
Giải nhất
88333
Giải nhì
35937
Giải ba
13876
97886
Giải tư
72263
29752
49351
41208
14030
98778
13226
Giải năm
0947
Giải sáu
4412
2023
2037
Giải bảy
632
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 2
2 3 6
3 0 2 3 7 7
4 4 7
5 1 2
6 3
7 6 8
8 6
9  
Đuôi Loto
0 3
1 5
2 1 3 5
3 2 3 6
4 4
5  
6 2 7 8
7 3 3 4
8 0 7
9  
to top Liên kết: