Kqxs Đồng Nai - Xổ số Đồng Nai hôm nay - TK XSDN hàng tuần

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 20/09/2023

XSDN
Giải ĐB
074787
Giải nhất
34841
Giải nhì
38994
Giải ba
82728
55184
Giải tư
50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964
Giải năm
6633
Giải sáu
3687
4185
1837
Giải bảy
677
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1  
2 8
3 3 3 7
4 1 6
5 3
6 4 4
7 7 8
8 4 5 7 7
9 4
Đuôi Loto
0  
1 4
2 0
3 3 3 5
4 6 6 8 9
5 8
6 4
7 3 7 8 8
8 2 7
9  

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 13/09/2023

XSDN
Giải ĐB
329332
Giải nhất
65056
Giải nhì
71009
Giải ba
74431
53884
Giải tư
23987
90995
66604
17941
99146
78521
22217
Giải năm
5037
Giải sáu
7124
6359
5855
Giải bảy
634
Giải tám
73
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 9
1 7
2 1 4
3 1 2 4 7
4 1 6
5 5 6 9
6  
7  
8 4 7
9 5
Đuôi Loto
0  
1 2 3 4
2 3
3  
4 0 2 3 8
5 5 9
6 4 5
7 1 3 8
8  
9 0 5

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 06/09/2023

XSDN
Giải ĐB
994136
Giải nhất
39718
Giải nhì
85868
Giải ba
36572
29394
Giải tư
00186
58479
95088
51516
60029
65650
00212
Giải năm
2371
Giải sáu
5656
5656
0507
Giải bảy
237
Giải tám
79
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 2 6 8
2 9
3 6 7
4  
5 0 6 6
6 8
7 1 2 9
8 6 8
9 4
Đuôi Loto
0 5
1 7
2 1 7
3  
4 9
5  
6 1 3 5 5 8
7 0 3
8 1 6 8
9 2 7

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 30/08/2023

XSDN
Giải ĐB
812788
Giải nhất
18910
Giải nhì
96831
Giải ba
75761
66830
Giải tư
17799
75914
12163
94355
47245
92104
71638
Giải năm
7138
Giải sáu
5216
7358
5047
Giải bảy
310
Giải tám
69
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 0 0 4 6
2  
3 0 1 8 8
4 5 7
5 5 8
6 1 3
7  
8 8
9 9
Đuôi Loto
0 1 1 3
1 3 6
2  
3 6
4 0 1
5 4 5
6 1
7 4
8 3 3 5 8
9 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 23/08/2023

XSDN
Giải ĐB
231303
Giải nhất
11983
Giải nhì
00067
Giải ba
71361
70788
Giải tư
34746
42846
40777
50743
90673
71917
68486
Giải năm
2581
Giải sáu
3173
6756
2548
Giải bảy
930
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 7
2  
3 0
4 3 6 6 8
5 6
6 1 7
7 3 3 7
8 1 3 6 8
9  
Đuôi Loto
0 3
1 6 8
2  
3 0 4 7 7 8
4  
5  
6 4 4 5 8
7 1 6 7
8 4 8
9  

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 16/08/2023

XSDN
Giải ĐB
485583
Giải nhất
78632
Giải nhì
27941
Giải ba
79939
58454
Giải tư
09915
48014
82650
88000
72707
23624
21922
Giải năm
0815
Giải sáu
1887
7002
0838
Giải bảy
190
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 7
1 4 5 5
2 2 4
3 2 8 9
4 1
5 0 4
6  
7  
8 3 7
9 0
Đuôi Loto
0 0 5 9
1 4
2 0 2 3
3 8
4 1 2 5
5 1 1
6  
7 0 8
8 3
9 3

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 09/08/2023

XSDN
Giải ĐB
252944
Giải nhất
19025
Giải nhì
14571
Giải ba
45467
10015
Giải tư
70738
79970
32040
16706
14631
57132
51186
Giải năm
7073
Giải sáu
8310
4441
0518
Giải bảy
077
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 0 5 8
2 5
3 1 2 8
4 0 1 4
5  
6 7
7 0 1 3 7
8 6
9  
Đuôi Loto
0 1 4 7
1 3 4 7
2 3
3 7
4 4
5 1 2
6 0 8
7 6 7
8 1 3
9  

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 02/08/2023

XSDN
Giải ĐB
051061
Giải nhất
92762
Giải nhì
93273
Giải ba
42990
65270
Giải tư
56281
04368
03569
05215
14965
40333
31926
Giải năm
9422
Giải sáu
5646
1982
8921
Giải bảy
127
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5
2 1 2 6 7
3 3
4 6
5  
6 1 2 5 8 9
7 0 3
8 1 2
9 0
Đuôi Loto
0 7 9
1 2 6 8
2 2 6 8
3 3 7
4  
5 1 6
6 2 4
7 2
8 6
9 6

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 26/07/2023

XSDN
Giải ĐB
238774
Giải nhất
84627
Giải nhì
76044
Giải ba
90774
69095
Giải tư
74673
77639
57429
38540
91385
02810
94933
Giải năm
6451
Giải sáu
4759
9555
7811
Giải bảy
020
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 1
2 0 7 9
3 3 9
4 0 4
5 1 5 9
6  
7 3 4 4
8 5
9 5
Đuôi Loto
0 1 2 4
1 1 5
2  
3 3 7
4 4 7 7
5 5 8 9
6  
7 2
8  
9 2 3 5

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 19/07/2023

XSDN
Giải ĐB
544832
Giải nhất
42569
Giải nhì
69753
Giải ba
41847
28362
Giải tư
39429
37693
63519
85685
05053
59299
14501
Giải năm
4147
Giải sáu
0183
3331
4500
Giải bảy
970
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1
1 9
2 9
3 1 2
4 7 7
5 3 3
6 2 9
7 0
8 3 5
9 3 9
Đuôi Loto
0 0 7
1 0 3
2 3 6
3 5 5 8 9
4  
5 8
6  
7 4 4
8  
9 1 2 6 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 12/07/2023

XSDN
Giải ĐB
668175
Giải nhất
95455
Giải nhì
32655
Giải ba
69697
88842
Giải tư
40383
35570
02639
35983
02466
76686
19460
Giải năm
1180
Giải sáu
4432
8469
2498
Giải bảy
118
Giải tám
69
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 8
2  
3 2 9
4 2
5 5 5
6 0 6 9
7 0 5
8 0 3 3 6
9 7 8
Đuôi Loto
0 6 7 8
1  
2 3 4
3 8 8
4  
5 5 5 7
6 6 8
7 9
8 1 9
9 3 6

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 05/07/2023

XSDN
Giải ĐB
359861
Giải nhất
28040
Giải nhì
83898
Giải ba
56317
51116
Giải tư
51503
50607
70712
95713
87684
97468
76631
Giải năm
0800
Giải sáu
8602
7382
6241
Giải bảy
581
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 3 7
1 2 3 6 7
2  
3 1
4 0 1
5  
6 1 8
7  
8 1 2 4
9 8
Đuôi Loto
0 0 4
1 3 4 6 8
2 0 1 8
3 0 1
4 8
5  
6 1
7 0 1
8 6 9
9  

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 28/06/2023

XSDN
Giải ĐB
420065
Giải nhất
04082
Giải nhì
52385
Giải ba
55568
03035
Giải tư
28862
65459
65392
40374
71854
26967
66728
Giải năm
3349
Giải sáu
7105
9446
3204
Giải bảy
956
Giải tám
23
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5
1  
2 8
3 5
4 6 9
5 4 6 9
6 2 5 7 8
7 4
8 2 5
9 2
Đuôi Loto
0  
1  
2 6 8 9
3  
4 0 5 7
5 0 3 6 8
6 4 5
7 6
8 2 6
9 4 5

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 21/06/2023

XSDN
Giải ĐB
087005
Giải nhất
29317
Giải nhì
94208
Giải ba
84533
43748
Giải tư
84705
52119
18464
88492
00329
37714
47430
Giải năm
6215
Giải sáu
4798
2471
0487
Giải bảy
834
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 5 8
1 4 5 7 9
2 9
3 0 3 4
4 8
5  
6 4
7 1
8 7
9 2 8
Đuôi Loto
0 3
1 7
2 9
3 3
4 1 3 6
5 0 0 1
6  
7 1 8
8 0 4 9
9 1 2
to top Liên kết: