Kqxs Đồng Nai - Xổ số Đồng Nai hôm nay - TK XSDN hàng tuần

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 18/05/2022

XSDN
Giải ĐB
117782
Giải nhất
18325
Giải nhì
12901
Giải ba
24151
34314
Giải tư
69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528
Giải năm
1584
Giải sáu
2134
3808
0709
Giải bảy
860
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 8 9
1 4 7
2 5 8
3 4 5
4 0
5 1
6 0
7 6
8 2 4
9 5 9
Đuôi Loto
0 4 6
1 0 5
2 8
3  
4 1 3 8
5 2 3 9
6 7
7 1
8 0 2
9 0 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 11/05/2022

XSDN
Giải ĐB
376634
Giải nhất
32374
Giải nhì
15498
Giải ba
56168
32809
Giải tư
34993
02677
29106
23971
80942
12460
48335
Giải năm
3325
Giải sáu
6038
0728
0954
Giải bảy
427
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 9
1  
2 5 7 8
3 4 5 8
4 2
5 4
6 0 8
7 1 4 7
8  
9 3 8
Đuôi Loto
0 6
1 7
2 4
3 9
4 3 5 7
5 2 3
6 0
7 2 7
8 2 3 6 9
9 0

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 04/05/2022

XSDN
Giải ĐB
033323
Giải nhất
32704
Giải nhì
04804
Giải ba
76452
38065
Giải tư
24542
82987
39635
99055
54638
59531
92739
Giải năm
1997
Giải sáu
2699
0825
3423
Giải bảy
643
Giải tám
82
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4
1  
2 3 3 5
3 1 5 8 9
4 2 3
5 2 5
6 5
7  
8 7
9 7 9
Đuôi Loto
0  
1 3
2 4 5
3 2 2 4
4 0 0
5 2 3 5 6
6  
7 8 9
8 3
9 3 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 27/04/2022

XSDN
Giải ĐB
171529
Giải nhất
09110
Giải nhì
28094
Giải ba
09492
31436
Giải tư
19079
28938
85471
10709
66884
93399
71667
Giải năm
9083
Giải sáu
0648
6119
0163
Giải bảy
569
Giải tám
89
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 0 9
2 9
3 6 8
4 8
5  
6 3 7 9
7 1 9
8 3 4
9 2 4 9
Đuôi Loto
0 1
1 7
2 9
3 6 8
4 8 9
5  
6 3
7 6
8 3 4
9 0 1 2 6 7 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 20/04/2022

XSDN
Giải ĐB
907299
Giải nhất
65619
Giải nhì
70057
Giải ba
81423
25287
Giải tư
71340
37758
79154
34631
73141
45344
46395
Giải năm
4337
Giải sáu
7069
3150
4822
Giải bảy
961
Giải tám
63
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 9
2 2 3
3 1 7
4 0 1 4
5 0 4 7 8
6 1 9
7  
8 7
9 5 9
Đuôi Loto
0 4 5
1 3 4 6
2 2
3 2
4 4 5
5 9
6  
7 3 5 8
8 5
9 1 6 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 13/04/2022

XSDN
Giải ĐB
027714
Giải nhất
99606
Giải nhì
18236
Giải ba
45396
58517
Giải tư
03732
25076
60257
61790
07189
42751
61425
Giải năm
3103
Giải sáu
7517
5796
9260
Giải bảy
123
Giải tám
50
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 6
1 4 7 7
2 3 5
3 2 6
4  
5 1 7
6 0
7 6
8 9
9 0 6 6
Đuôi Loto
0 6 9
1 5
2 3
3 0 2
4 1
5 2
6 0 3 7 9 9
7 1 1 5
8  
9 8

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 06/04/2022

XSDN
Giải ĐB
191230
Giải nhất
21133
Giải nhì
19725
Giải ba
97293
77276
Giải tư
36775
13742
27028
44046
85783
18148
00378
Giải năm
1197
Giải sáu
0641
4702
2358
Giải bảy
700
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2
1  
2 5 8
3 0 3
4 1 2 6 8
5 8
6  
7 5 6 8
8 3
9 3 7
Đuôi Loto
0 0 3
1 4
2 0 4
3 3 8 9
4  
5 2 7
6 4 7
7 9
8 2 4 5 7
9  

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 30/03/2022

XSDN
Giải ĐB
446234
Giải nhất
64908
Giải nhì
32849
Giải ba
28374
52642
Giải tư
20585
98942
10667
67746
17381
13101
77402
Giải năm
9460
Giải sáu
3565
2325
6867
Giải bảy
307
Giải tám
89
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 7 8
1  
2 5
3 4
4 2 2 6 9
5  
6 0 5 7 7
7 4
8 1 5
9  
Đuôi Loto
0 6
1 0 8
2 0 4 4
3  
4 3 7
5 2 6 8
6 4
7 0 6 6
8 0
9 4

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 23/03/2022

XSDN
Giải ĐB
486901
Giải nhất
56898
Giải nhì
08258
Giải ba
41267
65590
Giải tư
84374
17931
24433
81776
21137
68329
20635
Giải năm
9869
Giải sáu
6161
1780
7955
Giải bảy
598
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1  
2 9
3 1 3 5 7
4  
5 5 8
6 1 7 9
7 4 6
8 0
9 0 8 8
Đuôi Loto
0 8 9
1 0 3 6
2  
3 3
4 7
5 3 5
6 7
7 3 6
8 5 9 9
9 2 6

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 16/03/2022

XSDN
Giải ĐB
173447
Giải nhất
68512
Giải nhì
56670
Giải ba
96548
76521
Giải tư
09120
04990
39522
41619
40943
39891
45550
Giải năm
2207
Giải sáu
4265
8656
8808
Giải bảy
582
Giải tám
41
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 8
1 2 9
2 0 1 2
3  
4 3 7 8
5 0 6
6 5
7 0
8 2
9 0 1
Đuôi Loto
0 2 5 7 9
1 2 9
2 1 2 8
3 4
4  
5 6
6 5
7 0 4
8 0 4
9 1

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 09/03/2022

XSDN
Giải ĐB
831036
Giải nhất
36886
Giải nhì
80056
Giải ba
58451
04824
Giải tư
69235
67213
79357
26824
42492
35066
47598
Giải năm
5578
Giải sáu
6971
1652
5237
Giải bảy
101
Giải tám
90
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 3
2 4 4
3 5 6 7
4  
5 1 2 6 7
6 6
7 1 8
8 6
9 2 8
Đuôi Loto
0  
1 0 5 7
2 5 9
3 1
4 2 2
5 3
6 3 5 6 8
7 3 5
8 7 9
9  

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 02/03/2022

XSDN
Giải ĐB
285088
Giải nhất
21848
Giải nhì
35062
Giải ba
19104
97276
Giải tư
99525
61434
16564
85120
78959
95690
48931
Giải năm
2416
Giải sáu
1901
9337
9032
Giải bảy
295
Giải tám
62
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4
1 6
2 0 5
3 1 2 4 7
4 8
5 9
6 2 4
7 6
8 8
9 0 5
Đuôi Loto
0 2 9
1 0 3
2 3 6
3  
4 0 3 6
5 2 9
6 1 7
7 3
8 4 8
9 5

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 23/02/2022

XSDN
Giải ĐB
816981
Giải nhất
77571
Giải nhì
91562
Giải ba
67877
40981
Giải tư
77547
90903
69490
45407
67041
38428
79059
Giải năm
0895
Giải sáu
5765
2009
9215
Giải bảy
197
Giải tám
32
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 7 9
1 5
2 8
3  
4 1 7
5 9
6 2 5
7 1 7
8 1 1
9 0 5 7
Đuôi Loto
0 9
1 4 7 8 8
2 6
3 0
4  
5 1 6 9
6  
7 0 4 7 9
8 2
9 0 5

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 16/02/2022

XSDN
Giải ĐB
758479
Giải nhất
80966
Giải nhì
22634
Giải ba
04050
17555
Giải tư
17020
45137
99660
95303
06973
86824
39324
Giải năm
1895
Giải sáu
1306
6109
3766
Giải bảy
200
Giải tám
62
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 6 9
1  
2 0 4 4
3 4 7
4  
5 0 5
6 0 6 6
7 3 9
8  
9 5
Đuôi Loto
0 0 2 5 6
1  
2  
3 0 7
4 2 2 3
5 5 9
6 0 6 6
7 3
8  
9 0 7
to top