Kqxs Bình Thuận - Xổ số Bình Thuận hôm nay - TK XSBTH hàng tuần

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 22/02/2024

XSBTH
Giải ĐB
764175
Giải nhất
53477
Giải nhì
40327
Giải ba
41563
10409
Giải tư
90750
51158
35890
81861
81532
99425
17342
Giải năm
8003
Giải sáu
1280
7236
1292
Giải bảy
267
Giải tám
73
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 9
1  
2 5 7
3 2 6
4 2
5 0 8
6 1 3 7
7 5 7
8 0
9 0 2
Đuôi Loto
0 5 8 9
1 6
2 3 4 9
3 0 6
4  
5 2 7
6 3
7 2 6 7
8 5
9 0

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 15/02/2024

XSBTH
Giải ĐB
831043
Giải nhất
18051
Giải nhì
59364
Giải ba
79900
22396
Giải tư
41882
01193
32686
89778
07353
91587
78193
Giải năm
3721
Giải sáu
1576
7479
2161
Giải bảy
478
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1  
2 1
3  
4 3
5 1 3
6 1 4
7 6 8 8 9
8 2 6 7
9 3 3 6
Đuôi Loto
0 0
1 2 5 6
2 8
3 4 5 9 9
4 6
5  
6 7 8 9
7 8
8 7 7
9 7

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 08/02/2024

XSBTH
Giải ĐB
110946
Giải nhất
28150
Giải nhì
98608
Giải ba
23047
56472
Giải tư
54606
34070
61606
44151
77942
23503
26216
Giải năm
6273
Giải sáu
9138
3781
2073
Giải bảy
738
Giải tám
08
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 6 6 8
1 6
2  
3 8 8
4 2 6 7
5 0 1
6  
7 0 2 3 3
8 1
9  
Đuôi Loto
0 5 7
1 5 8
2 4 7
3 0 7 7
4  
5  
6 0 0 1 4
7 4
8 0 3 3
9  

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 01/02/2024

XSBTH
Giải ĐB
398050
Giải nhất
60233
Giải nhì
18490
Giải ba
21379
47390
Giải tư
92056
43180
13839
37739
22470
15171
99405
Giải năm
3652
Giải sáu
9058
5448
0772
Giải bảy
371
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1  
2  
3 3 9 9
4 8
5 0 2 6 8
6  
7 0 1 1 2 9
8 0
9 0 0
Đuôi Loto
0 5 7 8 9 9
1 7 7
2 5 7
3 3
4  
5 0
6 5
7  
8 4 5
9 3 3 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 25/01/2024

XSBTH
Giải ĐB
089436
Giải nhất
41009
Giải nhì
37036
Giải ba
70152
90511
Giải tư
83996
11122
45205
91240
66391
37562
10874
Giải năm
3820
Giải sáu
4833
3944
7101
Giải bảy
653
Giải tám
73
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5 9
1 1
2 0 2
3 3 6 6
4 0 4
5 2 3
6 2
7 4
8  
9 1 6
Đuôi Loto
0 2 4
1 0 1 9
2 2 5 6
3 3 5
4 4 7
5 0
6 3 3 9
7  
8  
9 0

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 18/01/2024

XSBTH
Giải ĐB
487423
Giải nhất
45605
Giải nhì
21082
Giải ba
76390
16613
Giải tư
99878
88417
90693
05724
04499
91620
21551
Giải năm
5050
Giải sáu
9823
4610
0772
Giải bảy
139
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 0 3 7
2 0 3 3 4
3 9
4  
5 0 1
6  
7 2 8
8 2
9 0 3 9
Đuôi Loto
0 1 2 5 9
1 5
2 7 8
3 1 2 2 9
4 2
5 0
6  
7 1
8 7
9 3 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 11/01/2024

XSBTH
Giải ĐB
461875
Giải nhất
63387
Giải nhì
84488
Giải ba
54361
70423
Giải tư
93034
37353
73645
88505
38131
66263
21161
Giải năm
8931
Giải sáu
9175
5116
2717
Giải bảy
516
Giải tám
63
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 6 6 7
2 3
3 1 1 4
4 5
5 3
6 1 1 3
7 5 5
8 7 8
9  
Đuôi Loto
0  
1 3 3 6 6
2  
3 2 5 6
4 3
5 0 4 7 7
6 1 1
7 1 8
8 8
9  

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 04/01/2024

XSBTH
Giải ĐB
521804
Giải nhất
95764
Giải nhì
72699
Giải ba
87778
89631
Giải tư
13649
19290
56692
87940
27063
50087
91262
Giải năm
6041
Giải sáu
5941
9173
5656
Giải bảy
152
Giải tám
95
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1  
2  
3 1
4 0 1 1 9
5 2 6
6 2 3 4
7 3 8
8 7
9 0 2 9
Đuôi Loto
0 4 9
1 3 4 4
2 5 6 9
3 6 7
4 0 6
5  
6 5
7 8
8 7
9 4 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 28/12/2023

XSBTH
Giải ĐB
057647
Giải nhất
70045
Giải nhì
91881
Giải ba
68032
93716
Giải tư
56263
34133
21225
02892
18524
97574
41171
Giải năm
6801
Giải sáu
3445
1577
6116
Giải bảy
076
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 6 6
2 4 5
3 2 3
4 5 5 7
5  
6 3
7 1 4 6 7
8 1
9 2
Đuôi Loto
0  
1 0 7 8
2 3 9
3 3 6
4 2 7
5 2 4 4
6 1 1 7
7 4 7
8  
9  

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 21/12/2023

XSBTH
Giải ĐB
646578
Giải nhất
44098
Giải nhì
25102
Giải ba
17917
56126
Giải tư
50529
30899
80469
28624
82334
61345
09445
Giải năm
8128
Giải sáu
4714
5162
4272
Giải bảy
235
Giải tám
79
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 4 7
2 4 6 8 9
3 4 5
4 5 5
5  
6 2 9
7 2 8
8  
9 8 9
Đuôi Loto
0  
1  
2 0 6 7
3  
4 1 2 3
5 3 4 4
6 2
7 1
8 2 7 9
9 2 6 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 14/12/2023

XSBTH
Giải ĐB
389053
Giải nhất
06090
Giải nhì
79964
Giải ba
17503
97388
Giải tư
63482
31442
27926
90284
27426
84419
94589
Giải năm
1687
Giải sáu
4281
6335
3326
Giải bảy
527
Giải tám
76
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 9
2 6 6 6 7
3 5
4 2
5 3
6 4
7  
8 1 2 4 7 8 9
9 0
Đuôi Loto
0 9
1 8
2 4 8
3 0 5
4 6 8
5 3
6 2 2 2
7 2 8
8 8
9 1 8

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 07/12/2023

XSBTH
Giải ĐB
909255
Giải nhất
00610
Giải nhì
04051
Giải ba
95433
37917
Giải tư
60101
13305
47661
63342
03685
73214
64122
Giải năm
3666
Giải sáu
5019
7366
1047
Giải bảy
311
Giải tám
17
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5
1 0 1 4 7 9
2 2
3 3
4 2 7
5 1 5
6 1 6 6
7  
8 5
9  
Đuôi Loto
0 1
1 0 1 5 6
2 2 4
3 3
4 1
5 0 5 8
6 6 6
7 1 4
8  
9 1

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 30/11/2023

XSBTH
Giải ĐB
917173
Giải nhất
45059
Giải nhì
87815
Giải ba
80871
42030
Giải tư
59146
21291
81951
23927
06070
55555
08617
Giải năm
7621
Giải sáu
5600
6702
3555
Giải bảy
624
Giải tám
82
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2
1 5 7
2 1 4 7
3 0
4 6
5 1 5 5 9
6  
7 0 1 3
8  
9 1
Đuôi Loto
0 0 3 7
1 2 5 7 9
2 0
3 7
4 2
5 1 5 5
6 4
7 1 2
8  
9 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 23/11/2023

XSBTH
Giải ĐB
111468
Giải nhất
65192
Giải nhì
14010
Giải ba
84214
10524
Giải tư
24424
19932
99051
60032
17417
85284
22070
Giải năm
2067
Giải sáu
5353
4275
8964
Giải bảy
916
Giải tám
73
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 4 6 7
2 4 4
3 2 2
4  
5 1 3
6 4 7 8
7 0 5
8 4
9 2
Đuôi Loto
0 1 7
1 5
2 3 3 9
3 5
4 1 2 2 6 8
5 7
6 1
7 1 6
8 6
9  
to top Liên kết: sunwin | sunwin