Kqxs Cần Thơ - Xổ số Cần Thơ hôm nay - TK XSCT hàng tuần

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 21/09/2022

XSCT
Giải ĐB
619143
Giải nhất
34832
Giải nhì
77878
Giải ba
96982
88523
Giải tư
55416
85871
60953
37084
07079
30790
56631
Giải năm
8330
Giải sáu
2489
3754
7758
Giải bảy
949
Giải tám
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 6
2 3
3 0 1 2
4 3 9
5 3 4 8
6  
7 1 8 9
8 2 4 9
9 0
Đuôi Loto
0 3 9
1 3 7
2 3 8
3 2 4 5
4 5 8
5  
6 1
7  
8 5 7
9 4 7 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 14/09/2022

XSCT
Giải ĐB
861557
Giải nhất
34568
Giải nhì
85865
Giải ba
56619
46975
Giải tư
33818
95639
20415
48861
92038
76086
69312
Giải năm
7712
Giải sáu
7440
8757
2523
Giải bảy
145
Giải tám
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 2 5 8 9
2 3
3 8 9
4 0 5
5 7 7
6 1 5 8
7 5
8 6
9  
Đuôi Loto
0 4
1 6
2 1 1
3 2
4  
5 1 4 6 7
6 8
7 5 5
8 1 3 6
9 1 3

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 07/09/2022

XSCT
Giải ĐB
057134
Giải nhất
82095
Giải nhì
04409
Giải ba
52221
54286
Giải tư
71260
25389
00137
26257
81979
38811
40225
Giải năm
2840
Giải sáu
0414
1608
1599
Giải bảy
135
Giải tám
20
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8 9
1 1 4
2 1 5
3 4 5 7
4 0
5 7
6 0
7 9
8 6 9
9 5 9
Đuôi Loto
0 4 6
1 1 2
2  
3  
4 1 3
5 2 3 9
6 8
7 3 5
8 0
9 0 7 8 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 31/08/2022

XSCT
Giải ĐB
190428
Giải nhất
15152
Giải nhì
76910
Giải ba
27894
28445
Giải tư
55031
45651
61707
76083
41125
89129
84699
Giải năm
7500
Giải sáu
7335
4925
9685
Giải bảy
434
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 7
1 0
2 5 5 8 9
3 1 4 5
4 5
5 1 2
6  
7  
8 3 5
9 4 9
Đuôi Loto
0 0 1
1 3 5
2 5
3 8
4 3 9
5 2 2 3 4 8
6  
7 0
8 2
9 2 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 24/08/2022

XSCT
Giải ĐB
758801
Giải nhất
87617
Giải nhì
06727
Giải ba
35300
27242
Giải tư
09461
12398
11928
16233
52169
05165
18509
Giải năm
8206
Giải sáu
7478
7450
8012
Giải bảy
075
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 6 9
1 2 7
2 7 8
3 3
4 2
5 0
6 1 5 9
7 5 8
8  
9 8
Đuôi Loto
0 0 5
1 0 6
2 1 4
3 3
4  
5 6 7
6 0
7 1 2
8 2 7 9
9 0 6

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 17/08/2022

XSCT
Giải ĐB
380271
Giải nhất
97108
Giải nhì
15303
Giải ba
39021
12736
Giải tư
42502
91931
17511
96198
65940
24114
61444
Giải năm
2708
Giải sáu
8093
0535
6472
Giải bảy
457
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 8 8
1 1 4
2 1
3 1 5 6
4 0 4
5 7
6  
7 1 2
8  
9 3 8
Đuôi Loto
0 4
1 1 2 3 7
2 0 7
3 0 9
4 1 4
5 3
6 3
7 5
8 0 0 9
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 10/08/2022

XSCT
Giải ĐB
330474
Giải nhất
12127
Giải nhì
02568
Giải ba
20467
60615
Giải tư
62102
50385
32590
15729
78853
43789
89676
Giải năm
4997
Giải sáu
8050
8846
6131
Giải bảy
784
Giải tám
86
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 5
2 7 9
3 1
4 6
5 0 3
6 7 8
7 4 6
8 4 5 9
9 0 7
Đuôi Loto
0 5 9
1 3
2 0
3 5
4 7 8
5 1 8
6 4 7
7 2 6 9
8 6
9 2 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 03/08/2022

XSCT
Giải ĐB
211871
Giải nhất
80150
Giải nhì
16958
Giải ba
47797
07679
Giải tư
86514
50796
11976
10398
00763
58825
07254
Giải năm
4577
Giải sáu
3150
6597
2800
Giải bảy
578
Giải tám
06
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 4
2 5
3  
4  
5 0 0 4 8
6 3
7 1 6 7 8 9
8  
9 6 7 7 8
Đuôi Loto
0 0 5 5
1 7
2  
3 6
4 1 5
5 2
6 7 9
7 7 9 9
8 5 7 9
9 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 27/07/2022

XSCT
Giải ĐB
730085
Giải nhất
04872
Giải nhì
51332
Giải ba
60449
40445
Giải tư
97513
46297
37791
19948
79917
25758
08862
Giải năm
6303
Giải sáu
8998
6208
9315
Giải bảy
526
Giải tám
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 8
1 3 5 7
2 6
3 2
4 5 8 9
5 8
6 2
7 2
8 5
9 1 7 8
Đuôi Loto
0  
1 9
2 3 6 7
3 0 1
4  
5 1 4 8
6 2
7 1 9
8 0 4 5 9
9 4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 20/07/2022

XSCT
Giải ĐB
426411
Giải nhất
42380
Giải nhì
26588
Giải ba
74276
86766
Giải tư
36365
42192
69434
30536
11252
67227
66121
Giải năm
8937
Giải sáu
2785
4533
9879
Giải bảy
784
Giải tám
35
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1
2 1 7
3 3 4 6 7
4  
5 2
6 5 6
7 6 9
8 0 4 5 8
9 2
Đuôi Loto
0 8
1 1 2
2 5 9
3 3
4 3 8
5 6 8
6 3 6 7
7 2 3
8 8
9 7

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 13/07/2022

XSCT
Giải ĐB
071384
Giải nhất
65764
Giải nhì
25374
Giải ba
22925
83734
Giải tư
47084
65172
30468
97979
56149
20021
58567
Giải năm
0772
Giải sáu
6302
3105
7680
Giải bảy
633
Giải tám
77
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5
1  
2 1 5
3 3 4
4 9
5  
6 4 7 8
7 2 2 4 9
8 0 4 4
9  
Đuôi Loto
0 8
1 2
2 0 7 7
3 3
4 3 6 7 8 8
5 0 2
6  
7 6
8 6
9 4 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 06/07/2022

XSCT
Giải ĐB
246767
Giải nhất
75917
Giải nhì
80174
Giải ba
08003
24336
Giải tư
29546
31930
31237
23669
89540
35877
06462
Giải năm
8487
Giải sáu
7706
6160
2973
Giải bảy
709
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 6 9
1 7
2  
3 0 6 7
4 0 6
5  
6 0 2 7 9
7 3 4 7
8 7
9  
Đuôi Loto
0 3 4 6
1  
2 6
3 0 7
4 7
5  
6 0 3 4
7 1 3 6 7 8
8  
9 0 6

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 29/06/2022

XSCT
Giải ĐB
864057
Giải nhất
28767
Giải nhì
66628
Giải ba
15621
53609
Giải tư
91821
84122
39207
02198
50263
51174
98113
Giải năm
4307
Giải sáu
9322
9228
0995
Giải bảy
337
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 7 9
1 3
2 1 1 2 2 8 8
3 7
4  
5 7
6 3 7
7 4
8  
9 5 8
Đuôi Loto
0  
1 2 2
2 2 2
3 1 6
4 7
5 9
6  
7 0 0 3 5 6
8 2 2 9
9 0

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 22/06/2022

XSCT
Giải ĐB
821302
Giải nhất
25545
Giải nhì
99872
Giải ba
67226
93419
Giải tư
66394
10181
02988
85287
88202
81219
93050
Giải năm
3440
Giải sáu
4674
3786
3800
Giải bảy
647
Giải tám
14
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 2
1 9 9
2 6
3  
4 0 5 7
5 0
6  
7 2 4
8 1 6 7 8
9 4
Đuôi Loto
0 0 4 5
1 8
2 0 0 7
3  
4 7 9
5 4
6 2 8
7 4 8
8 8
9 1 1
to top