Kqxs Đà Lạt - Xổ số Đà Lạt hôm nay - TK XSDL hàng tuần

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 28/05/2023

XSDL
Giải ĐB
716889
Giải nhất
20604
Giải nhì
30252
Giải ba
58184
14911
Giải tư
75086
41713
60326
93852
13474
53684
12231
Giải năm
3287
Giải sáu
5600
0254
3631
Giải bảy
604
Giải tám
94
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 4 4
1 1 3
2 6
3 1 1
4  
5 2 2 4
6  
7 4
8 4 4 6 7 9
9  
Đuôi Loto
0 0
1 1 3 3
2 5 5
3 1
4 0 0 5 7 8 8
5  
6 2 8
7 8
8  
9 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 21/05/2023

XSDL
Giải ĐB
504732
Giải nhất
89533
Giải nhì
85826
Giải ba
73956
24239
Giải tư
25876
06100
15620
78170
83376
09874
52100
Giải năm
7195
Giải sáu
8581
5910
2723
Giải bảy
666
Giải tám
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 0
1 0
2 0 3 6
3 2 3 9
4  
5 6
6 6
7 0 4 6 6
8 1
9 5
Đuôi Loto
0 0 0 1 2 7
1 8
2 3
3 2 3
4 7
5 9
6 2 5 6 7 7
7  
8  
9 3

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 14/05/2023

XSDL
Giải ĐB
976255
Giải nhất
43715
Giải nhì
57701
Giải ba
49841
29363
Giải tư
65116
64865
98609
56475
17031
56300
83216
Giải năm
8697
Giải sáu
4394
8514
9447
Giải bảy
862
Giải tám
32
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 9
1 4 5 6 6
2  
3 1
4 1 7
5 5
6 2 3 5
7 5
8  
9 4 7
Đuôi Loto
0 0
1 0 3 4
2 6
3 6
4 1 9
5 1 5 6 7
6 1 1
7 4 9
8  
9 0

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 07/05/2023

XSDL
Giải ĐB
840440
Giải nhất
95879
Giải nhì
79096
Giải ba
83018
00367
Giải tư
66911
61481
84183
63379
36228
83936
45899
Giải năm
5898
Giải sáu
7867
4256
6350
Giải bảy
925
Giải tám
26
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 8
2 5 8
3 6
4 0
5 0 6
6 7 7
7 9 9
8 1 3
9 6 8 9
Đuôi Loto
0 4 5
1 1 8
2  
3 8
4  
5 2
6 3 5 9
7 6 6
8 1 2 9
9 7 7 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 30/04/2023

XSDL
Giải ĐB
617283
Giải nhất
12131
Giải nhì
04707
Giải ba
44377
14655
Giải tư
16192
68535
16416
72308
78191
51734
47827
Giải năm
9723
Giải sáu
8460
9943
9233
Giải bảy
515
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 8
1 5 6
2 3 7
3 1 3 4 5
4 3
5 5
6 0
7 7
8 3
9 1 2
Đuôi Loto
0 6
1 3 9
2 9
3 2 3 4 8
4 3
5 1 3 5
6 1
7 0 2 7
8 0
9  

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 23/04/2023

XSDL
Giải ĐB
227371
Giải nhất
03192
Giải nhì
20929
Giải ba
47264
35731
Giải tư
52614
11886
41111
02513
69386
37058
88010
Giải năm
3024
Giải sáu
9245
7933
8622
Giải bảy
036
Giải tám
54
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 1 3 4
2 2 4 9
3 1 3 6
4 5
5 8
6 4
7 1
8 6 6
9 2
Đuôi Loto
0 1
1 1 3 7
2 2 9
3 1 3
4 1 2 6
5 4
6 3 8 8
7  
8 5
9 2

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 16/04/2023

XSDL
Giải ĐB
645892
Giải nhất
01057
Giải nhì
87265
Giải ba
64615
69451
Giải tư
01472
74733
36506
31394
08479
13857
27672
Giải năm
7852
Giải sáu
9579
9576
1121
Giải bảy
440
Giải tám
35
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 5
2 1
3 3
4 0
5 1 2 7 7
6 5
7 2 2 6 9 9
8  
9 2 4
Đuôi Loto
0 4
1 2 5
2 5 7 7 9
3 3
4 9
5 1 6
6 0 7
7 5 5
8  
9 7 7

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 09/04/2023

XSDL
Giải ĐB
581143
Giải nhất
53059
Giải nhì
12957
Giải ba
64138
00982
Giải tư
66255
21124
88867
27009
08692
23193
72600
Giải năm
5380
Giải sáu
4861
9274
5994
Giải bảy
556
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 9
1  
2 4
3 8
4 3
5 5 6 7 9
6 1 7
7 4
8 0 2
9 2 3 4
Đuôi Loto
0 0 8
1 6
2 8 9
3 4 9
4 2 7 9
5 5
6 5
7 5 6
8 3
9 0 5

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 02/04/2023

XSDL
Giải ĐB
271310
Giải nhất
61504
Giải nhì
99109
Giải ba
17273
74770
Giải tư
77005
62524
08269
19084
42312
19967
20655
Giải năm
9293
Giải sáu
3670
2973
2816
Giải bảy
744
Giải tám
51
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5 9
1 0 2 6
2 4
3  
4 4
5 5
6 7 9
7 0 0 3 3
8 4
9 3
Đuôi Loto
0 1 7 7
1  
2 1
3 7 7 9
4 0 2 4 8
5 0 5
6 1
7 6
8  
9 0 6

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 26/03/2023

XSDL
Giải ĐB
952493
Giải nhất
29551
Giải nhì
60312
Giải ba
13366
23683
Giải tư
40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309
Giải năm
6539
Giải sáu
6540
0252
9137
Giải bảy
152
Giải tám
73
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 2
2  
3 2 7 9
4 0 2 4
5 0 1 2 2
6 6
7 9
8 3
9 3 7
Đuôi Loto
0 4 5
1 5
2 1 3 4 5 5
3 8 9
4 4
5  
6 6
7 3 9
8  
9 0 3 7

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 19/03/2023

XSDL
Giải ĐB
099784
Giải nhất
02413
Giải nhì
91488
Giải ba
00137
44483
Giải tư
35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331
Giải năm
5348
Giải sáu
5198
0312
6874
Giải bảy
145
Giải tám
69
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9 9
1 2 3
2  
3 1 2 7
4 5 8 8
5  
6 8
7 4
8 3 3 4 8
9 8
Đuôi Loto
0  
1 3
2 1 3
3 1 8 8
4 7 8
5 4
6  
7 3
8 4 4 6 8 9
9 0 0

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 12/03/2023

XSDL
Giải ĐB
100362
Giải nhất
93531
Giải nhì
29279
Giải ba
30493
91376
Giải tư
84750
44773
03422
03057
62229
54852
50045
Giải năm
4554
Giải sáu
7395
6940
1983
Giải bảy
270
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 2 9
3 1
4 0 5
5 0 2 4 7
6 2
7 0 3 6 9
8 3
9 3 5
Đuôi Loto
0 4 5 7
1 3
2 2 5 6
3 7 8 9
4 5
5 4 9
6 7
7 5
8  
9 2 7

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 05/03/2023

XSDL
Giải ĐB
165946
Giải nhất
65921
Giải nhì
83771
Giải ba
97520
74941
Giải tư
35561
05969
82512
17343
13269
19773
31283
Giải năm
6962
Giải sáu
1084
5987
3244
Giải bảy
339
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2
2 0 1
3 9
4 1 3 4 6
5  
6 1 2 9 9
7 1 3
8 3 4 7
9  
Đuôi Loto
0 2
1 2 4 6 7
2 1 6
3 4 7 8
4 4 8
5  
6 4
7 8
8  
9 3 6 6

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 26/02/2023

XSDL
Giải ĐB
672031
Giải nhất
30813
Giải nhì
20531
Giải ba
89861
85020
Giải tư
10696
83932
38698
37962
06282
43130
82597
Giải năm
2615
Giải sáu
4191
3109
2283
Giải bảy
916
Giải tám
15
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 3 5 6
2 0
3 0 1 1 2
4  
5  
6 1 2
7  
8 2 3
9 1 6 7 8
Đuôi Loto
0 2 3
1 3 3 6 9
2 3 6 8
3 1 8
4  
5 1
6 1 9
7 9
8 9
9 0
to top Liên kết:đăng nhập m88 | w88h.com