Kqxs Đà Lạt - Xổ số Đà Lạt hôm nay - TK XSDL hàng tuần

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 25/09/2022

XSDL
Giải ĐB
714730
Giải nhất
96441
Giải nhì
25862
Giải ba
74876
07691
Giải tư
50052
16618
97970
98007
01985
29443
06586
Giải năm
5225
Giải sáu
4293
8314
5814
Giải bảy
123
Giải tám
79
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 4 4 8
2 3 5
3 0
4 1 3
5 2
6 2
7 0 6
8 5 6
9 1 3
Đuôi Loto
0 3 7
1 4 9
2 5 6
3 2 4 9
4 1 1
5 2 8
6 7 8
7 0
8 1
9  

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 18/09/2022

XSDL
Giải ĐB
553647
Giải nhất
43856
Giải nhì
19556
Giải ba
10184
68940
Giải tư
88400
44211
06564
75874
49375
76713
68656
Giải năm
2339
Giải sáu
0516
4211
1889
Giải bảy
838
Giải tám
15
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 1 1 3 6
2  
3 8 9
4 0 7
5 6 6 6
6 4
7 4 5
8 4 9
9  
Đuôi Loto
0 0 4
1 1 1
2  
3 1
4 6 7 8
5 7
6 1 5 5 5
7 4
8 3
9 3 8

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 11/09/2022

XSDL
Giải ĐB
179361
Giải nhất
98342
Giải nhì
72900
Giải ba
29369
19437
Giải tư
29322
95877
43524
24621
10251
74692
09142
Giải năm
9724
Giải sáu
1634
9834
3533
Giải bảy
751
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1  
2 1 2 4 4
3 3 4 4 7
4 2 2
5 1 1
6 1 9
7 7
8  
9 2
Đuôi Loto
0 0
1 2 5 5 6
2 2 4 4 9
3 3
4 2 2 3 3
5  
6  
7 3 7
8  
9 6

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 04/09/2022

XSDL
Giải ĐB
413754
Giải nhất
29176
Giải nhì
51761
Giải ba
57924
15386
Giải tư
26281
03015
20758
46386
26570
99533
35187
Giải năm
6391
Giải sáu
9822
6929
3354
Giải bảy
826
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5
2 2 4 6 9
3 3
4  
5 4 4 8
6 1
7 0 6
8 1 6 6 7
9 1
Đuôi Loto
0 7
1 6 8 9
2 2
3 3
4 2 5 5
5 1
6 2 7 8 8
7 8
8 5
9 2

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 28/08/2022

XSDL
Giải ĐB
188658
Giải nhất
38979
Giải nhì
45329
Giải ba
46161
04848
Giải tư
58644
01320
28588
50002
15969
04534
86579
Giải năm
0200
Giải sáu
7005
4051
3606
Giải bảy
793
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 5 6
1  
2 0 9
3 4
4 4 8
5 1 8
6 1 9
7 9 9
8 8
9 3
Đuôi Loto
0 0 2
1 5 6
2 0
3 9
4 3 4
5 0
6 0
7  
8 4 5 8
9 2 6 7 7

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 21/08/2022

XSDL
Giải ĐB
765189
Giải nhất
96547
Giải nhì
14913
Giải ba
69847
72405
Giải tư
11370
69472
37768
87599
99607
56624
73317
Giải năm
3257
Giải sáu
4399
7030
9171
Giải bảy
871
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 7
1 3 7
2 4
3 0
4 7 7
5 7
6 8
7 0 1 1 2
8 9
9 9 9
Đuôi Loto
0 3 7
1 7 7
2 7
3 1
4 2
5 0
6  
7 0 1 4 4 5
8 6
9 8 9 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 14/08/2022

XSDL
Giải ĐB
900955
Giải nhất
64359
Giải nhì
98261
Giải ba
98729
34846
Giải tư
63621
21252
71015
57538
33855
83173
32257
Giải năm
7635
Giải sáu
1596
8128
5348
Giải bảy
364
Giải tám
08
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5
2 1 8 9
3 5 8
4 6 8
5 2 5 5 7 9
6 1 4
7 3
8  
9 6
Đuôi Loto
0  
1 2 6
2 5
3 7
4 6
5 1 3 5 5
6 4 9
7 5
8 2 3 4
9 2 5

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 07/08/2022

XSDL
Giải ĐB
113913
Giải nhất
64149
Giải nhì
89462
Giải ba
44289
48738
Giải tư
26342
51357
91733
97014
62598
50846
04427
Giải năm
1856
Giải sáu
0171
2863
3957
Giải bảy
959
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 4
2 7
3 3 8
4 2 6 9
5 6 7 7 9
6 2 3
7 1
8 9
9 8
Đuôi Loto
0  
1 7
2 4 6
3 1 3 6
4 1
5  
6 4 5
7 2 5 5
8 3 9
9 4 5 8

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 31/07/2022

XSDL
Giải ĐB
060002
Giải nhất
80861
Giải nhì
14936
Giải ba
02374
37028
Giải tư
27348
85853
54743
83924
05938
81149
17144
Giải năm
4205
Giải sáu
0742
5899
4294
Giải bảy
187
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5
1  
2 4 8
3 6 8
4 2 3 4 8 9
5 3
6 1
7 4
8 7
9 4 9
Đuôi Loto
0  
1 6
2 0 4
3 4 5
4 2 4 7 9
5 0
6 3
7 8
8 2 3 4
9 4 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 24/07/2022

XSDL
Giải ĐB
550785
Giải nhất
86219
Giải nhì
66424
Giải ba
94777
37894
Giải tư
91209
26189
52578
02888
74552
94407
16451
Giải năm
9152
Giải sáu
4137
7706
6316
Giải bảy
419
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7 9
1 6 9 9
2 4
3 7
4  
5 1 2 2
6  
7 7 8
8 5 8 9
9 4
Đuôi Loto
0  
1 5
2 5 5
3  
4 2 9
5 8
6 0 1
7 0 3 7
8 7 8
9 0 1 1 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 17/07/2022

XSDL
Giải ĐB
557045
Giải nhất
27976
Giải nhì
82189
Giải ba
16485
34381
Giải tư
68145
39631
85651
89122
70715
09081
87224
Giải năm
4095
Giải sáu
0120
6310
5286
Giải bảy
881
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 5
2 0 2 4
3 1
4 5 5
5 1
6  
7 6
8 1 1 1 5 6 9
9 5
Đuôi Loto
0 1 2
1 3 5 8 8 8
2 2
3  
4 2
5 1 4 4 8 9
6 7 8
7  
8  
9 8

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 10/07/2022

XSDL
Giải ĐB
970291
Giải nhất
01150
Giải nhì
77221
Giải ba
21034
69586
Giải tư
26121
61006
11759
57553
70795
97786
20521
Giải năm
6927
Giải sáu
8094
4167
7096
Giải bảy
010
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 0
2 1 1 1 7
3 4
4  
5 0 3 9
6 7
7  
8 6 6
9 1 4 5 6
Đuôi Loto
0 1 5
1 2 2 2 9
2  
3 5
4 3 9
5 9
6 0 8 8 9
7 2 6
8  
9 5

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 03/07/2022

XSDL
Giải ĐB
317995
Giải nhất
92588
Giải nhì
94274
Giải ba
43082
84811
Giải tư
84966
50059
85010
20640
08220
84543
72755
Giải năm
8667
Giải sáu
8167
6398
9669
Giải bảy
067
Giải tám
76
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 1
2 0
3  
4 0 3
5 5 9
6 6 7 7 7 9
7 4
8 2 8
9 5 8
Đuôi Loto
0 1 2 4
1 1
2 8
3 4
4 7
5 5 9
6 6
7 6 6 6
8 8 9
9 5 6

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 26/06/2022

XSDL
Giải ĐB
687533
Giải nhất
59994
Giải nhì
40019
Giải ba
21691
72971
Giải tư
13361
96934
64079
00191
67637
43893
87331
Giải năm
4835
Giải sáu
5428
8448
3755
Giải bảy
805
Giải tám
90
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 9
2 8
3 1 3 4 5 7
4 8
5 5
6 1
7 1 9
8  
9 1 1 3 4
Đuôi Loto
0  
1 3 6 7 9 9
2  
3 3 9
4 3 9
5 0 3 5
6  
7 3
8 2 4
9 1 7
to top