Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số điện toán Power 6/55 - Power 655

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 07/02/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/02/2023

 • 06
 • 27
 • 29
 • 32
 • 39
 • 52
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 92,507,434,050đ
Jackpot 2         1 5,518,164,800đ
Giải nhất       25 40,000,000đ
Giải nhì      1105 500,000đ
Giải ba     25047 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 04/02/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/02/2023

 • 02
 • 06
 • 08
 • 27
 • 41
 • 46
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 85,835,025,750đ
Jackpot 2         0 4,776,786,100đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      794 500,000đ
Giải ba     20372 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 02/02/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/02/2023

 • 03
 • 10
 • 23
 • 29
 • 34
 • 53
 • 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 79,652,814,150đ
Jackpot 2         0 4,089,873,700đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      899 500,000đ
Giải ba     19788 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 31/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 31/01/2023

 • 10
 • 11
 • 31
 • 32
 • 38
 • 52
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 73,618,027,050đ
Jackpot 2         0 3,419,341,800đ
Giải nhất       29 40,000,000đ
Giải nhì      1571 500,000đ
Giải ba     28703 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 28/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 28/01/2023

 • 09
 • 22
 • 23
 • 29
 • 38
 • 47
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 69,843,950,850đ
Jackpot 2         1 4,450,051,600đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      1021 500,000đ
Giải ba     19927 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 26/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/01/2023

 • 08
 • 15
 • 18
 • 20
 • 33
 • 41
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,293,412,500đ
Jackpot 2         0 4,166,658,450đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      727 500,000đ
Giải ba     16315 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 19/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 19/01/2023

 • 03
 • 21
 • 32
 • 33
 • 38
 • 52
 • 30
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,304,180,150đ
Jackpot 2         0 3,612,299,300đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      791 500,000đ
Giải ba     16980 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 17/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 17/01/2023

 • 01
 • 09
 • 20
 • 36
 • 44
 • 50
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 59,818,408,950đ
Jackpot 2         0 3,336,102,500đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      866 500,000đ
Giải ba     18669 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 14/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 14/01/2023

 • 05
 • 17
 • 24
 • 30
 • 43
 • 53
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,793,486,450đ
Jackpot 2         1 4,023,574,850đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      807 500,000đ
Giải ba     16275 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 12/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 12/01/2023

 • 05
 • 14
 • 37
 • 45
 • 47
 • 55
 • 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 54,479,037,450đ
Jackpot 2         0 3,766,413,850đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      640 500,000đ
Giải ba     14449 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 10/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 10/01/2023

 • 05
 • 12
 • 14
 • 19
 • 46
 • 51
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 51,992,583,600đ
Jackpot 2         0 3,490,141,200đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      733 500,000đ
Giải ba     16298 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 07/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 07/01/2023

 • 03
 • 04
 • 09
 • 15
 • 33
 • 54
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 49,544,227,650đ
Jackpot 2         0 3,218,101,650đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      697 500,000đ
Giải ba     14990 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 05/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 05/01/2023

 • 05
 • 12
 • 34
 • 37
 • 47
 • 49
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 47,581,312,800đ
Jackpot 2         1 3,487,777,200đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      625 500,000đ
Giải ba     13368 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 03/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 03/01/2023

 • 09
 • 13
 • 24
 • 43
 • 47
 • 48
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 45,442,629,750đ
Jackpot 2         0 3,250,145,750đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      720 500,000đ
Giải ba     15390 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 31/12/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 31/12/2022

 • 10
 • 15
 • 36
 • 42
 • 45
 • 52
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 43,191,318,000đ
Jackpot 2         1 4,215,920,150đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      678 500,000đ
Giải ba     15098 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 29/12/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 29/12/2022

 • 06
 • 08
 • 33
 • 37
 • 38
 • 51
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,919,760,750đ
Jackpot 2         0 3,963,524,900đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      717 500,000đ
Giải ba     14341 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 27/12/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 27/12/2022

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 23
 • 55
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,626,793,850đ
Jackpot 2         0 3,708,750,800đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      692 500,000đ
Giải ba     15663 50,000đ

Xổ số Power 655, Kqxs điện toán Power 655 mới nhất hôm nay. Trực tiếp XS Power 655 các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần nhanh nhất

to top Liên kết: sunwin88 | xoilac tv | Trực tiếp bóng đá tốc độ cao | trực tiếp boóng đá hôm nay