Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số điện toán Power 6/55 - Power 655

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 28/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/05/2024

 • 01
 • 25
 • 29
 • 37
 • 40
 • 54
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 47,522,322,750đ
Jackpot 2         0 4,503,972,650đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      628 500,000đ
Giải ba     15067 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 25/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/05/2024

 • 15
 • 22
 • 38
 • 39
 • 43
 • 53
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 44,500,277,100đ
Jackpot 2         0 4,168,189,800đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      547 500,000đ
Giải ba     12607 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 23/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/05/2024

 • 08
 • 12
 • 42
 • 47
 • 51
 • 52
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 42,733,638,750đ
Jackpot 2         3 3,971,896,650đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      627 500,000đ
Giải ba     14273 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 21/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/05/2024

 • 01
 • 02
 • 14
 • 32
 • 33
 • 41
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,422,908,100đ
Jackpot 2         0 3,715,148,800đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      640 500,000đ
Giải ba     14585 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 18/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/05/2024

 • 12
 • 18
 • 20
 • 25
 • 27
 • 52
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 37,855,412,400đ
Jackpot 2         0 3,429,871,500đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      740 500,000đ
Giải ba     14703 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 16/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/05/2024

 • 20
 • 25
 • 27
 • 39
 • 45
 • 55
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,985,134,550đ
Jackpot 2         0 3,222,062,850đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      538 500,000đ
Giải ba     12439 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 14/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/05/2024

 • 05
 • 17
 • 36
 • 40
 • 46
 • 50
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,986,568,900đ
Jackpot 2         1 3,442,952,100đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      554 500,000đ
Giải ba     12448 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 11/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/05/2024

 • 19
 • 23
 • 25
 • 43
 • 46
 • 54
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,730,182,500đ
Jackpot 2         0 3,192,242,500đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      546 500,000đ
Giải ba     11770 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 09/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/05/2024

 • 03
 • 16
 • 21
 • 36
 • 37
 • 40
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 62,575,096,350đ
Jackpot 2         1 5,660,148,700đ
Giải nhất       66 40,000,000đ
Giải nhì      888 500,000đ
Giải ba     17709 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 07/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/05/2024

 • 21
 • 26
 • 35
 • 41
 • 44
 • 52
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 61,542,131,250đ
Jackpot 2         0 5,545,374,800đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      912 500,000đ
Giải ba     19585 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 04/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/05/2024

 • 05
 • 27
 • 35
 • 45
 • 49
 • 55
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 58,191,976,650đ
Jackpot 2         0 5,173,135,400đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      1120 500,000đ
Giải ba     17823 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 02/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/05/2024

 • 30
 • 32
 • 33
 • 36
 • 42
 • 48
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 55,439,469,300đ
Jackpot 2         0 4,867,301,250đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      597 500,000đ
Giải ba     14270 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 30/04/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/04/2024

 • 13
 • 16
 • 26
 • 46
 • 49
 • 54
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 52,411,684,800đ
Jackpot 2         0 4,530,880,750đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      774 500,000đ
Giải ba     15862 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 27/04/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/04/2024

 • 07
 • 12
 • 38
 • 43
 • 48
 • 55
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 0đ
Jackpot 2         0 0đ
Giải nhất       0 0đ
Giải nhì      0 0đ
Giải ba     0 0đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 25/04/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/04/2024

 • 13
 • 19
 • 27
 • 38
 • 41
 • 54
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 47,354,753,100đ
Jackpot 2         0 3,968,999,450đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      1049 500,000đ
Giải ba     20236 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 23/04/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/04/2024

 • 01
 • 34
 • 39
 • 40
 • 49
 • 53
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 0đ
Jackpot 2         0 0đ
Giải nhất       0 0đ
Giải nhì      0 0đ
Giải ba     0 0đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 20/04/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/04/2024

 • 02
 • 06
 • 35
 • 43
 • 45
 • 47
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 41,561,844,600đ
Jackpot 2         0 3,325,342,950đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      670 500,000đ
Giải ba     15900 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 18/04/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/04/2024

 • 01
 • 21
 • 23
 • 33
 • 43
 • 54
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,633,758,050đ
Jackpot 2         1 3,625,181,100đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      729 500,000đ
Giải ba     14634 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 16/04/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/04/2024

 • 03
 • 05
 • 32
 • 40
 • 46
 • 50
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 36,274,024,650đ
Jackpot 2         0 3,362,988,500đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      741 500,000đ
Giải ba     16464 50,000đ

Xổ số Power 655, Kqxs điện toán Power 655 mới nhất hôm nay. Trực tiếp XS Power 655 các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần nhanh nhất

to top Liên kết: