Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số điện toán Power 6/55 - Power 655

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 07/12/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/12/2023

 • 09
 • 13
 • 28
 • 33
 • 50
 • 53
 • 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,401,323,850đ
Jackpot 2         0 4,638,329,900đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      507 500,000đ
Giải ba     9651 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 05/12/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/12/2023

 • 02
 • 04
 • 19
 • 32
 • 35
 • 39
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 50,531,713,500đ
Jackpot 2         0 4,482,627,250đ
Giải nhất       20 40,000,000đ
Giải nhì      826 500,000đ
Giải ba     17445 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 02/12/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/12/2023

 • 01
 • 10
 • 20
 • 37
 • 48
 • 51
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 48,458,017,200đ
Jackpot 2         0 4,252,216,550đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      1033 500,000đ
Giải ba     15666 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 30/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 30/11/2023

 • 09
 • 13
 • 21
 • 28
 • 50
 • 54
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 46,969,203,000đ
Jackpot 2         0 4,086,792,750đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      562 500,000đ
Giải ba     12592 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 28/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/11/2023

 • 10
 • 24
 • 47
 • 48
 • 52
 • 55
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 44,717,168,550đ
Jackpot 2         0 3,836,566,700đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      527 500,000đ
Giải ba     11951 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 25/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/11/2023

 • 07
 • 09
 • 10
 • 17
 • 25
 • 53
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 42,235,023,000đ
Jackpot 2         0 3,560,772,750đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      687 500,000đ
Giải ba     14059 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 23/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/11/2023

 • 04
 • 06
 • 26
 • 33
 • 52
 • 55
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,785,765,150đ
Jackpot 2         0 3,399,744,100đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      413 500,000đ
Giải ba     9819 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 21/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/11/2023

 • 03
 • 07
 • 16
 • 37
 • 39
 • 51
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,984,117,250đ
Jackpot 2         0 3,199,561,000đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      608 500,000đ
Giải ba     12852 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 18/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/11/2023

 • 01
 • 07
 • 10
 • 14
 • 28
 • 29
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 37,188,068,250đ
Jackpot 2         1 3,137,295,700đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      667 500,000đ
Giải ba     12430 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 16/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/11/2023

 • 03
 • 05
 • 10
 • 18
 • 44
 • 49
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,952,406,950đ
Jackpot 2         1 4,225,328,000đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      461 500,000đ
Giải ba     10564 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 14/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/11/2023

 • 04
 • 09
 • 12
 • 15
 • 22
 • 38
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,196,392,650đ
Jackpot 2         0 4,030,215,300đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      754 500,000đ
Giải ba     13994 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 11/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/11/2023

 • 02
 • 03
 • 04
 • 19
 • 41
 • 42
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 32,810,830,500đ
Jackpot 2         0 3,876,263,950đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      461 500,000đ
Giải ba     10208 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 09/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/11/2023

 • 08
 • 17
 • 24
 • 34
 • 39
 • 48
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,420,540,650đ
Jackpot 2         0 3,721,787,300đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      429 500,000đ
Giải ba     9408 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 07/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/11/2023

 • 12
 • 18
 • 20
 • 28
 • 35
 • 52
 • 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 35,075,545,050đ
Jackpot 2         0 3,563,949,450đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      616 500,000đ
Giải ba     12286 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 04/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/11/2023

 • 14
 • 35
 • 37
 • 47
 • 48
 • 50
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,414,096,900đ
Jackpot 2         0 3,379,344,100đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      410 500,000đ
Giải ba     9029 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 02/11/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/11/2023

 • 09
 • 15
 • 17
 • 21
 • 26
 • 36
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,605,069,000đ
Jackpot 2         0 3,178,341,000đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      544 500,000đ
Giải ba     11173 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 31/10/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 31/10/2023

 • 10
 • 16
 • 17
 • 28
 • 37
 • 42
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 173,149,875,300đ
Jackpot 2         1 3,727,385,950đ
Giải nhất       20 40,000,000đ
Giải nhì      1613 500,000đ
Giải ba     33139 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 28/10/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 28/10/2023

 • 11
 • 14
 • 25
 • 44
 • 46
 • 47
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 166,603,401,750đ
Jackpot 2         1 4,602,191,450đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      1226 500,000đ
Giải ba     26742 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 26/10/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/10/2023

 • 14
 • 22
 • 32
 • 37
 • 43
 • 48
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 157,447,377,750đ
Jackpot 2         0 3,584,855,450đ
Giải nhất       30 40,000,000đ
Giải nhì      1592 500,000đ
Giải ba     29929 50,000đ

Xổ số Power 655, Kqxs điện toán Power 655 mới nhất hôm nay. Trực tiếp XS Power 655 các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần nhanh nhất

to top Liên kết: