Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số điện toán Power 6/55 - Power 655

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 30/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/05/2023

 • 01
 • 14
 • 24
 • 28
 • 40
 • 46
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 41,223,910,350đ
Jackpot 2         0 3,757,702,400đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      498 500,000đ
Giải ba     10897 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 27/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/05/2023

 • 04
 • 06
 • 08
 • 18
 • 39
 • 43
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,990,916,300đ
Jackpot 2         0 3,509,591,950đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      679 500,000đ
Giải ba     12314 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 25/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/05/2023

 • 15
 • 16
 • 19
 • 31
 • 33
 • 46
 • 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 37,840,372,050đ
Jackpot 2         0 3,381,753,700đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      483 500,000đ
Giải ba     9329 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 23/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/05/2023

 • 26
 • 27
 • 35
 • 36
 • 47
 • 54
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 36,233,149,800đ
Jackpot 2         0 3,203,173,450đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      435 500,000đ
Giải ba     9593 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 20/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/05/2023

 • 01
 • 14
 • 21
 • 36
 • 48
 • 53
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,404,588,750đ
Jackpot 2         1 4,661,644,750đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      384 500,000đ
Giải ba     7958 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 18/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/05/2023

 • 13
 • 14
 • 21
 • 23
 • 30
 • 41
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 32,942,141,850đ
Jackpot 2         0 4,499,150,650đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      491 500,000đ
Giải ba     9032 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 16/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/05/2023

 • 19
 • 24
 • 30
 • 34
 • 40
 • 44
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,705,358,250đ
Jackpot 2         0 4,361,730,250đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      522 500,000đ
Giải ba     10023 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 13/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/05/2023

 • 22
 • 24
 • 35
 • 43
 • 45
 • 54
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 76,361,538,900đ
Jackpot 2         0 4,172,246,000đ
Giải nhất       17 400,000,000đ
Giải nhì      848 500,000đ
Giải ba     17848 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 11/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/05/2023

 • 01
 • 03
 • 19
 • 33
 • 34
 • 51
 • 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 73,659,305,100đ
Jackpot 2         0 3,871,997,800đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      739 500,000đ
Giải ba     17299 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 09/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/05/2023

 • 07
 • 09
 • 13
 • 22
 • 44
 • 47
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 70,842,375,750đ
Jackpot 2         0 3,559,005,650đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      918 500,000đ
Giải ba     20734 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 06/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/05/2023

 • 01
 • 11
 • 22
 • 28
 • 34
 • 42
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 68,127,043,350đ
Jackpot 2         0 3,257,302,050đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      794 500,000đ
Giải ba     17826 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 04/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/05/2023

 • 13
 • 30
 • 32
 • 35
 • 45
 • 52
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 65,811,324,900đ
Jackpot 2         2 1,774,701,200đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      656 500,000đ
Giải ba     15422 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 02/05/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 02/05/2023

 • 04
 • 11
 • 18
 • 25
 • 33
 • 45
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,962,637,700đ
Jackpot 2         0 3,232,881,600đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      994 500,000đ
Giải ba     17489 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 29/04/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 29/04/2023

 • 02
 • 09
 • 12
 • 24
 • 41
 • 53
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 60,866,703,300đ
Jackpot 2         1 3,261,376,150đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      805 500,000đ
Giải ba     15787 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 27/04/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 27/04/2023

 • 08
 • 28
 • 38
 • 39
 • 41
 • 45
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 58,514,317,950đ
Jackpot 2         1 3,466,427,050đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      804 500,000đ
Giải ba     16507 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 25/04/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 25/04/2023

 • 06
 • 10
 • 19
 • 23
 • 25
 • 28
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,226,657,900đ
Jackpot 2         0 3,212,242,600đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      1053 500,000đ
Giải ba     20633 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 22/04/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 22/04/2023

 • 09
 • 18
 • 23
 • 24
 • 48
 • 52
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 54,316,474,500đ
Jackpot 2         1 3,390,154,000đ
Giải nhất       32 40,000,000đ
Giải nhì      917 500,000đ
Giải ba     15898 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 20/04/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 20/04/2023

 • 07
 • 11
 • 32
 • 35
 • 42
 • 51
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 53,021,964,900đ
Jackpot 2         0 3,246,319,600đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      667 500,000đ
Giải ba     13906 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 18/04/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 18/04/2023

 • 17
 • 18
 • 30
 • 40
 • 51
 • 55
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 50,805,088,500đ
Jackpot 2         1 3,514,626,950đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      591 500,000đ
Giải ba     12970 50,000đ

Xổ số Power 655, Kqxs điện toán Power 655 mới nhất hôm nay. Trực tiếp XS Power 655 các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần nhanh nhất

to top Liên kết:đăng nhập m88 | w88h.com