Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số điện toán Power 6/55 - Power 655

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 24/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 24/09/2022

 • 01
 • 04
 • 05
 • 17
 • 42
 • 47
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 0đ
Jackpot 2         0 0đ
Giải nhất       0 0đ
Giải nhì      0 0đ
Giải ba     0 0đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 22/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 22/09/2022

 • 12
 • 14
 • 19
 • 29
 • 44
 • 47
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 98,674,641,750đ
Jackpot 2         2 2,696,400,450đ
Giải nhất       20 40,000,000đ
Giải nhì      1218 500,000đ
Giải ba     25672 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 20/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 20/09/2022

 • 08
 • 27
 • 32
 • 43
 • 53
 • 54
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 91,614,070,200đ
Jackpot 2         0 4,608,292,950đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      1102 500,000đ
Giải ba     23530 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 17/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 17/09/2022

 • 05
 • 08
 • 19
 • 34
 • 40
 • 49
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 87,421,889,100đ
Jackpot 2         0 4,142,495,050đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      1064 500,000đ
Giải ba     22581 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 15/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 15/09/2022

 • 03
 • 08
 • 19
 • 30
 • 41
 • 52
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 83,847,890,100đ
Jackpot 2         0 3,745,384,050đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      1022 500,000đ
Giải ba     21739 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 13/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 13/09/2022

 • 09
 • 10
 • 21
 • 40
 • 41
 • 48
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 80,468,982,300đ
Jackpot 2         0 3,369,949,850đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      995 500,000đ
Giải ba     22559 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 10/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 10/09/2022

 • 02
 • 08
 • 15
 • 19
 • 35
 • 38
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 77,139,433,650đ
Jackpot 2         1 3,202,611,000đ
Giải nhất       35 40,000,000đ
Giải nhì      1706 500,000đ
Giải ba     27185 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 08/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/09/2022

 • 09
 • 13
 • 23
 • 32
 • 36
 • 52
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 75,315,934,650đ
Jackpot 2         1 5,532,384,350đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      1016 500,000đ
Giải ba     21348 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 06/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/09/2022

 • 01
 • 05
 • 27
 • 43
 • 52
 • 54
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 72,622,537,050đ
Jackpot 2         0 5,233,117,950đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      850 500,000đ
Giải ba     19240 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 03/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/09/2022

 • 11
 • 22
 • 31
 • 33
 • 40
 • 46
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 68,862,978,750đ
Jackpot 2         0 4,815,389,250đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      1013 500,000đ
Giải ba     20522 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 01/09/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/09/2022

 • 04
 • 14
 • 18
 • 39
 • 50
 • 53
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 66,183,821,850đ
Jackpot 2         0 4,517,705,150đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      907 500,000đ
Giải ba     17958 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 30/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/08/2022

 • 02
 • 13
 • 19
 • 29
 • 30
 • 32
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 63,748,396,650đ
Jackpot 2         0 4,247,102,350đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      776 500,000đ
Giải ba     19671 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 27/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/08/2022

 • 01
 • 05
 • 07
 • 10
 • 25
 • 48
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 60,479,670,450đ
Jackpot 2         0 3,883,910,550đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      980 500,000đ
Giải ba     19178 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 25/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/08/2022

 • 19
 • 30
 • 35
 • 40
 • 49
 • 53
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 57,912,621,600đ
Jackpot 2         0 3,598,682,900đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      676 500,000đ
Giải ba     14408 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 23/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/08/2022

 • 13
 • 21
 • 31
 • 41
 • 44
 • 45
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 55,279,408,350đ
Jackpot 2         0 3,306,103,650đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      739 500,000đ
Giải ba     15517 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 20/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/08/2022

 • 06
 • 16
 • 29
 • 32
 • 42
 • 51
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 52,524,475,500đ
Jackpot 2         2 1,753,962,775đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      671 500,000đ
Giải ba     15164 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 18/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/08/2022

 • 23
 • 27
 • 31
 • 37
 • 38
 • 42
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 50,094,066,900đ
Jackpot 2         0 3,237,880,150đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      712 500,000đ
Giải ba     14763 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 16/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/08/2022

 • 17
 • 18
 • 28
 • 47
 • 50
 • 53
 • 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 47,953,145,550đ
Jackpot 2         1 6,347,975,150đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      659 500,000đ
Giải ba     14367 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 13/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/08/2022

 • 19
 • 28
 • 29
 • 30
 • 33
 • 36
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 45,228,896,850đ
Jackpot 2         0 6,045,280,850đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      610 500,000đ
Giải ba     13664 50,000đ

Xổ số Power 655, Kqxs điện toán Power 655 mới nhất hôm nay. Trực tiếp XS Power 655 các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần nhanh nhất

to top