Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số điện toán Power 6/55 - Power 655

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 24/05/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 24/05/2022

 • 18
 • 31
 • 32
 • 46
 • 50
 • 52
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 0đ
Jackpot 2         0 0đ
Giải nhất       0 0đ
Giải nhì      0 0đ
Giải ba     0 0đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 21/05/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 21/05/2022

 • 19
 • 32
 • 38
 • 40
 • 45
 • 48
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 55,087,218,300đ
Jackpot 2         0 3,761,067,000đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      732 500,000đ
Giải ba     13751 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 19/05/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 19/05/2022

 • 03
 • 06
 • 31
 • 40
 • 47
 • 54
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 52,849,603,650đ
Jackpot 2         0 3,512,443,150đ
Giải nhất       10 4,000,000đ
Giải nhì      623 500,000đ
Giải ba     12909 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 17/05/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 17/05/2022

 • 11
 • 17
 • 25
 • 29
 • 45
 • 48
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 50,454,523,200đ
Jackpot 2         0 3,246,323,100đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      805 500,000đ
Giải ba     16641 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 14/05/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 14/05/2022

 • 02
 • 28
 • 30
 • 43
 • 44
 • 55
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 48,237,615,300đ
Jackpot 2         2 2,323,615,375đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      524 500,000đ
Giải ba     12180 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 12/05/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 12/05/2022

 • 09
 • 18
 • 24
 • 43
 • 44
 • 50
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 45,524,219,700đ
Jackpot 2         0 4,345,742,350đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      600 500,000đ
Giải ba     13433 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 10/05/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 10/05/2022

 • 12
 • 18
 • 41
 • 43
 • 47
 • 51
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 43,368,051,000đ
Jackpot 2         0 4,106,168,050đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      518 500,000đ
Giải ba     12730 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 07/05/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 07/05/2022

 • 15
 • 32
 • 33
 • 36
 • 43
 • 46
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,960,429,950đ
Jackpot 2         0 3,838,654,600đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      450 500,000đ
Giải ba     11186 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 05/05/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 05/05/2022

 • 27
 • 29
 • 33
 • 39
 • 47
 • 53
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,990,566,200đ
Jackpot 2         0 3,619,780,850đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      488 500,000đ
Giải ba     11191 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 03/05/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 03/05/2022

 • 01
 • 22
 • 38
 • 48
 • 49
 • 53
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 37,087,734,000đ
Jackpot 2         0 3,408,355,050đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      492 500,000đ
Giải ba     10482 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 30/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 30/04/2022

 • 11
 • 23
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,131,524,600đ
Jackpot 2         0 3,190,998,450đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      482 500,000đ
Giải ba     8632 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 28/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 28/04/2022

 • 08
 • 24
 • 25
 • 32
 • 37
 • 44
 • 03
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,412,538,550đ
Jackpot 2         1 3,162,155,150đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      511 500,000đ
Giải ba     10138 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 26/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 26/04/2022

 • 14
 • 22
 • 24
 • 25
 • 43
 • 49
 • 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,953,142,200đ
Jackpot 2         1 5,726,646,150đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      409 500,000đ
Giải ba     10232 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 23/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/04/2022

 • 03
 • 27
 • 36
 • 41
 • 49
 • 55
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 92,575,628,850đ
Jackpot 2         0 5,509,630,350đ
Giải nhất       21 40,000,000đ
Giải nhì      951 500,000đ
Giải ba     20234 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 21/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/04/2022

 • 21
 • 24
 • 27
 • 34
 • 38
 • 42
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 87,502,919,250đ
Jackpot 2         0 4,945,995,950đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      938 500,000đ
Giải ba     20112 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 19/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/04/2022

 • 02
 • 07
 • 13
 • 28
 • 29
 • 34
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 84,160,173,900đ
Jackpot 2         0 4,574,579,800đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      1089 500,000đ
Giải ba     22844 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 16/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/04/2022

 • 04
 • 08
 • 39
 • 41
 • 53
 • 55
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 80,758,885,350đ
Jackpot 2         0 4,196,658,850đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      890 500,000đ
Giải ba     18846 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 14/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/04/2022

 • 01
 • 05
 • 09
 • 34
 • 37
 • 45
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 77,809,523,700đ
Jackpot 2         0 3,868,952,000đ
Giải nhất       25 40,000,000đ
Giải nhì      894 500,000đ
Giải ba     19516 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 12/04/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/04/2022

 • 11
 • 18
 • 20
 • 22
 • 25
 • 40
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 75,356,765,400đ
Jackpot 2         0 3,596,423,300đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      921 500,000đ
Giải ba     19411 50,000đ

Xổ số Power 655, Kqxs điện toán Power 655 mới nhất hôm nay. Trực tiếp XS Power 655 các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần nhanh nhất

to top