Kqxs ThừaThiênHuế - Xổ số ThừaThiênHuế hôm nay - TK XSTTH hàng tuần

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 10/06/2024

XSTTH
Giải ĐB
461491
Giải nhất
18803
Giải nhì
03817
Giải ba
68183
98232
Giải tư
15063
16843
29030
02831
52710
36697
88189
Giải năm
6686
Giải sáu
7409
8934
3923
Giải bảy
114
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 9
1 0 4 7
2 3
3 0 1 2 4
4 3
5  
6 3
7  
8 3 6 9
9 1 7
Đuôi Loto
0 1 3
1 3 9
2 3
3 0 2 4 6 8
4 1 3
5  
6 8
7 1 9
8  
9 0 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 09/06/2024

XSTTH
Giải ĐB
831147
Giải nhất
46362
Giải nhì
79776
Giải ba
16146
74631
Giải tư
45378
49024
56169
77816
37384
81754
84948
Giải năm
3049
Giải sáu
5174
4831
7900
Giải bảy
601
Giải tám
80
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1
1 6
2 4
3 1 1
4 6 7 8 9
5 4
6 2 9
7 4 6 8
8 4
9  
Đuôi Loto
0 0
1 0 3 3
2 6
3  
4 2 5 7 8
5  
6 1 4 7
7 4
8 4 7
9 4 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 03/06/2024

XSTTH
Giải ĐB
649207
Giải nhất
90677
Giải nhì
01202
Giải ba
39881
92851
Giải tư
41331
74787
86423
56834
98585
10765
05755
Giải năm
0589
Giải sáu
9640
4445
1649
Giải bảy
060
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7
1  
2 3
3 1 4
4 0 5 9
5 1 5
6 0 5
7 7
8 1 5 7 9
9  
Đuôi Loto
0 4 6
1 3 5 8
2 0
3 2
4 3
5 4 5 6 8
6  
7 0 7 8
8  
9 4 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 02/06/2024

XSTTH
Giải ĐB
356024
Giải nhất
85768
Giải nhì
04812
Giải ba
82225
54440
Giải tư
00848
52355
64931
06979
65851
52336
06426
Giải năm
4437
Giải sáu
2660
2462
4712
Giải bảy
500
Giải tám
75
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 2 2
2 4 5 6
3 1 6 7
4 0 8
5 1 5
6 0 2 8
7 9
8  
9  
Đuôi Loto
0 0 4 6
1 3 5
2 1 1 6
3  
4 2
5 2 5
6 2 3
7 3
8 4 6
9 7

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 27/05/2024

XSTTH
Giải ĐB
709514
Giải nhất
81650
Giải nhì
56265
Giải ba
22245
46451
Giải tư
28384
96240
70844
33107
31976
97097
58841
Giải năm
7265
Giải sáu
4588
3163
5918
Giải bảy
782
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 4 8
2  
3  
4 0 1 4 5
5 0 1
6 3 5 5
7 6
8 2 4 8
9 7
Đuôi Loto
0 4 5
1 4 5
2 8
3 6
4 1 4 8
5 4 6 6
6 7
7 0 9
8 1 8
9  

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 26/05/2024

XSTTH
Giải ĐB
306035
Giải nhất
88351
Giải nhì
99145
Giải ba
16117
01829
Giải tư
11583
87566
76870
30662
53813
12241
67032
Giải năm
0956
Giải sáu
1484
7258
6490
Giải bảy
157
Giải tám
57
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 7
2 9
3 2 5
4 1 5
5 1 6 7 8
6 2 6
7 0
8 3 4
9 0
Đuôi Loto
0 7 9
1 4 5
2 3 6
3 1 8
4 8
5 3 4
6 5 6
7 1 5
8 5
9 2

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 20/05/2024

XSTTH
Giải ĐB
054991
Giải nhất
65869
Giải nhì
94924
Giải ba
07107
87710
Giải tư
53544
85692
72355
98587
70963
64750
71274
Giải năm
7389
Giải sáu
3013
4086
4063
Giải bảy
752
Giải tám
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 0 3
2 4
3  
4 4
5 0 2 5
6 3 3 9
7 4
8 6 7 9
9 1 2
Đuôi Loto
0 1 5
1 9
2 5 9
3 1 6 6
4 2 4 7
5 5
6 8
7 0 8
8  
9 6 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 19/05/2024

XSTTH
Giải ĐB
979256
Giải nhất
85188
Giải nhì
99655
Giải ba
93142
44156
Giải tư
43607
69026
64172
40506
65931
77720
00746
Giải năm
6295
Giải sáu
8325
7038
7818
Giải bảy
065
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7
1 8
2 0 5 6
3 1 8
4 2 6
5 5 6 6
6 5
7 2
8 8
9 5
Đuôi Loto
0 2
1 3
2 4 7
3  
4  
5 2 5 6 9
6 0 2 4 5 5
7 0
8 1 3 8
9  

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 13/05/2024

XSTTH
Giải ĐB
941762
Giải nhất
84587
Giải nhì
87666
Giải ba
39837
47361
Giải tư
98980
81357
70272
88941
42974
56165
31277
Giải năm
7379
Giải sáu
4297
4184
8988
Giải bảy
407
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1  
2  
3 7
4 1
5 7
6 1 2 5 6
7 2 4 7 9
8 0 4 7 8
9 7
Đuôi Loto
0 8
1 4 6
2 6 7
3  
4 7 8
5 6
6 6
7 0 3 5 7 8 9
8 8
9 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 12/05/2024

XSTTH
Giải ĐB
643774
Giải nhất
31072
Giải nhì
36444
Giải ba
15218
85265
Giải tư
95372
93800
49646
75312
23986
16313
08074
Giải năm
1009
Giải sáu
3517
2598
9571
Giải bảy
500
Giải tám
80
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 0 9
1 2 3 7 8
2  
3  
4 4 6
5  
6 5
7 1 2 2 4 4
8 6
9 8
Đuôi Loto
0 0 0
1 7
2 1 7 7
3 1
4 4 7 7
5 6
6 4 8
7 1
8 1 9
9 0

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 06/05/2024

XSTTH
Giải ĐB
643466
Giải nhất
34087
Giải nhì
94928
Giải ba
52964
82007
Giải tư
16852
86399
63155
63208
71169
65552
80855
Giải năm
2105
Giải sáu
7586
2026
7012
Giải bảy
276
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 7 8
1 2
2 6 8
3  
4  
5 2 2 5 5
6 4 6 9
7 6
8 6 7
9 9
Đuôi Loto
0  
1  
2 1 5 5
3  
4 6
5 0 5 5
6 2 6 7 8
7 0 8
8 0 2
9 6 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 05/05/2024

XSTTH
Giải ĐB
942752
Giải nhất
81306
Giải nhì
67574
Giải ba
29451
20215
Giải tư
04149
71021
60761
79639
27052
43770
85010
Giải năm
2768
Giải sáu
2328
3434
2479
Giải bảy
464
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 0 5
2 1 8
3 4 9
4 9
5 1 2 2
6 1 4 8
7 0 4 9
8  
9  
Đuôi Loto
0 1 7
1 2 5 6
2 5 5
3  
4 3 6 7
5 1
6 0
7  
8 2 6
9 3 4 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 29/04/2024

XSTTH
Giải ĐB
983217
Giải nhất
00306
Giải nhì
02619
Giải ba
58607
68578
Giải tư
87122
44417
27555
37153
95896
74588
17115
Giải năm
0003
Giải sáu
3109
6649
3232
Giải bảy
833
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 6 7 9
1 5 7 7 9
2 2
3 2 3
4 9
5 3 5
6  
7 8
8 8
9 6
Đuôi Loto
0  
1  
2 2 3
3 0 3 5
4  
5 1 5
6 0 9
7 0 1 1
8 7 8
9 0 1 4

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 28/04/2024

XSTTH
Giải ĐB
645478
Giải nhất
90731
Giải nhì
98934
Giải ba
41302
17205
Giải tư
85199
32981
07262
27351
66376
57914
43806
Giải năm
5510
Giải sáu
3379
6745
1788
Giải bảy
367
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5 6
1 0 4
2  
3 1 4
4 5
5 1
6 2 7
7 6 8 9
8 1 8
9 9
Đuôi Loto
0 1
1 3 5 8
2 0 6
3  
4 1 3
5 0 4
6 0 7
7 6
8 7 8
9 7 9
to top Liên kết: