Kqxs ThừaThiênHuế - Xổ số ThừaThiênHuế hôm nay - TK XSTTH hàng tuần

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 16/05/2022

XSTTH
Giải ĐB
411316
Giải nhất
15548
Giải nhì
47396
Giải ba
58039
72198
Giải tư
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
Giải năm
2710
Giải sáu
4126
8063
5735
Giải bảy
497
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 6
2 6
3 1 5 9
4 8
5 0 7
6 3 3
7  
8 9
9 3 6 6 7 8
Đuôi Loto
0 1 5
1 3
2  
3 6 6 9
4  
5 3
6 1 2 9 9
7 5 9
8 4 9
9 3 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 15/05/2022

XSTTH
Giải ĐB
107868
Giải nhất
03414
Giải nhì
74543
Giải ba
44291
82333
Giải tư
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
Giải năm
4684
Giải sáu
8249
6002
4555
Giải bảy
141
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 4
2 1
3 3 8
4 1 1 3 9
5 5 7
6 2 8
7 3 4
8 4
9 1
Đuôi Loto
0  
1 2 4 4 9
2 0 6
3 3 4 7
4 1 7 8
5 5
6  
7 5
8 3 6
9 4

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 09/05/2022

XSTTH
Giải ĐB
072572
Giải nhất
06072
Giải nhì
29439
Giải ba
47032
88516
Giải tư
18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532
Giải năm
8572
Giải sáu
5611
3801
8714
Giải bảy
623
Giải tám
89
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 1 4 4 6
2 3
3 0 2 2 9
4 2
5  
6  
7 2 2 2 8
8 0
9 4
Đuôi Loto
0 3 8
1 0 1
2 3 3 4 7 7 7
3 2
4 1 1 9
5  
6 1
7  
8 7
9 3

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 08/05/2022

XSTTH
Giải ĐB
087150
Giải nhất
48377
Giải nhì
83270
Giải ba
15680
78253
Giải tư
81901
55625
16442
96032
53280
15552
76322
Giải năm
9628
Giải sáu
0860
6307
1058
Giải bảy
912
Giải tám
00
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 7
1 2
2 2 5 8
3 2
4 2
5 0 2 3 8
6 0
7 0 7
8 0 0
9  
Đuôi Loto
0 5 6 7 8 8
1 0
2 1 2 3 4 5
3 5
4  
5 2
6  
7 0 7
8 2 5
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 02/05/2022

XSTTH
Giải ĐB
884963
Giải nhất
83013
Giải nhì
12412
Giải ba
35844
26814
Giải tư
06067
10519
02361
47572
13540
38796
85141
Giải năm
6621
Giải sáu
2494
5835
0352
Giải bảy
963
Giải tám
82
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 3 4 9
2 1
3 5
4 0 1 4
5 2
6 1 3 3 7
7 2
8  
9 4 6
Đuôi Loto
0 4
1 2 4 6
2 1 5 7
3 1 6 6
4 1 4 9
5 3
6 9
7 6
8  
9 1

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 01/05/2022

XSTTH
Giải ĐB
366714
Giải nhất
06820
Giải nhì
81334
Giải ba
94244
51623
Giải tư
41194
06879
78743
90075
79786
80039
71620
Giải năm
4836
Giải sáu
0583
1403
7535
Giải bảy
800
Giải tám
57
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3
1 4
2 0 0 3
3 4 5 6 9
4 3 4
5  
6  
7 5 9
8 3 6
9 4
Đuôi Loto
0 0 2 2
1  
2  
3 0 2 4 8
4 1 3 4 9
5 3 7
6 3 8
7  
8  
9 3 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 25/04/2022

XSTTH
Giải ĐB
606627
Giải nhất
03453
Giải nhì
45633
Giải ba
23974
80975
Giải tư
31679
04800
86287
52017
30920
11276
05598
Giải năm
2829
Giải sáu
1051
4393
0206
Giải bảy
420
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 6
1 7
2 0 0 7 9
3 3
4  
5 1 3
6  
7 4 5 6 9
8 7
9 3 8
Đuôi Loto
0 0 2 2
1 5
2  
3 3 5 9
4 7
5 7
6 0 7
7 1 2 8
8 9
9 2 7

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 24/04/2022

XSTTH
Giải ĐB
634515
Giải nhất
63099
Giải nhì
67845
Giải ba
10372
02493
Giải tư
56966
64872
33173
84079
19696
42684
27529
Giải năm
9574
Giải sáu
3003
9071
2224
Giải bảy
795
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 5
2 4 9
3  
4 5
5  
6 6
7 1 2 2 3 4 9
8 4
9 3 5 6 9
Đuôi Loto
0  
1 7
2 7 7
3 0 7 9
4 2 7 8
5 1 4 9
6 6 9
7  
8  
9 2 7 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 18/04/2022

XSTTH
Giải ĐB
997274
Giải nhất
54071
Giải nhì
09490
Giải ba
92893
43533
Giải tư
75589
33599
70298
22631
97012
77789
92991
Giải năm
2922
Giải sáu
7044
1257
5482
Giải bảy
405
Giải tám
17
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 2
2 2
3 1 3
4 4
5 7
6  
7 1 4
8 2 9 9
9 0 1 3 8 9
Đuôi Loto
0 9
1 3 7 9
2 1 2 8
3 3 9
4 4 7
5 0
6  
7 5
8 9
9 8 8 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 17/04/2022

XSTTH
Giải ĐB
884809
Giải nhất
61529
Giải nhì
96190
Giải ba
97884
04689
Giải tư
42026
58583
25031
37633
51085
02724
81018
Giải năm
9180
Giải sáu
0558
1856
0436
Giải bảy
089
Giải tám
50
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 8
2 4 6 9
3 1 3 6
4  
5 6 8
6  
7  
8 0 3 4 5 9 9
9 0
Đuôi Loto
0 8 9
1 3
2  
3 3 8
4 2 8
5 8
6 2 3 5
7  
8 1 5
9 0 2 8 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 11/04/2022

XSTTH
Giải ĐB
634690
Giải nhất
17125
Giải nhì
68320
Giải ba
02023
20320
Giải tư
90670
25704
07824
98621
82368
65119
30014
Giải năm
4915
Giải sáu
4054
6790
3069
Giải bảy
554
Giải tám
25
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 4 5 9
2 0 0 1 3 4 5
3  
4  
5 4 4
6 8 9
7 0
8  
9 0 0
Đuôi Loto
0 2 2 7 9 9
1 2
2  
3 2
4 0 1 2 5 5
5 1 2
6  
7  
8 6
9 1 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 10/04/2022

XSTTH
Giải ĐB
981399
Giải nhất
39555
Giải nhì
05642
Giải ba
36875
67453
Giải tư
12150
19762
02234
02064
40136
90888
27820
Giải năm
4657
Giải sáu
7242
6530
3348
Giải bảy
546
Giải tám
44
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 0
3 0 4 6
4 2 2 6 8
5 0 3 5 7
6 2 4
7 5
8 8
9 9
Đuôi Loto
0 2 3 5
1  
2 4 4 6
3 5
4 3 6
5 5 7
6 3 4
7 5
8 4 8
9 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 04/04/2022

XSTTH
Giải ĐB
340374
Giải nhất
65732
Giải nhì
25125
Giải ba
00622
25808
Giải tư
24270
98863
56890
10614
41130
67217
59164
Giải năm
0988
Giải sáu
2663
0632
9472
Giải bảy
150
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 4 7
2 2 5
3 0 2 2
4  
5 0
6 3 3 4
7 0 2 4
8 8
9 0
Đuôi Loto
0 3 5 7 9
1  
2 2 3 3 7
3 6 6
4 1 6 7
5 2
6  
7 1
8 0 8
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 03/04/2022

XSTTH
Giải ĐB
223697
Giải nhất
23028
Giải nhì
27513
Giải ba
41980
52828
Giải tư
37706
94631
65334
34911
59918
50171
21166
Giải năm
6325
Giải sáu
2517
5073
7977
Giải bảy
153
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 1 3 7 8
2 5 8 8
3 1 4
4  
5 3
6 6
7 1 3 7
8 0
9 7
Đuôi Loto
0 8
1 1 3 7
2  
3 1 5 7
4 3
5 2
6 0 6
7 1 7 9
8 1 2 2
9  
to top