Kqxs ThừaThiênHuế - Xổ số ThừaThiênHuế hôm nay - TK XSTTH hàng tuần

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 24/09/2023

XSTTH
Giải ĐB
364275
Giải nhất
33842
Giải nhì
96588
Giải ba
49117
96866
Giải tư
23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308
Giải năm
5336
Giải sáu
2182
1412
8738
Giải bảy
093
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 8
1 2 7
2 5
3 6 8
4 2
5 8
6 4 6
7 5
8 2 5 8
9 3 3
Đuôi Loto
0 0
1  
2 1 4 8
3 9 9
4 6
5 2 7 8
6 3 6
7 1
8 0 3 5 8
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 18/09/2023

XSTTH
Giải ĐB
612558
Giải nhất
16671
Giải nhì
78620
Giải ba
32955
70010
Giải tư
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
Giải năm
9685
Giải sáu
4985
6976
9871
Giải bảy
126
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 0 8
2 0 6
3  
4 2
5 5 6 8
6  
7 1 1 6
8 2 4 5 5
9 6
Đuôi Loto
0 1 2
1 7 7
2 4 8
3  
4 8
5 5 8 8
6 2 5 7 9
7 0
8 1 5
9  

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 17/09/2023

XSTTH
Giải ĐB
025671
Giải nhất
50028
Giải nhì
67953
Giải ba
54129
21534
Giải tư
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
Giải năm
5009
Giải sáu
3633
2647
5948
Giải bảy
336
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1  
2 1 8 9
3 3 4 6
4 7 8
5 3
6 5
7 1 7
8 4 7
9 2 3
Đuôi Loto
0  
1 2 7
2 9
3 3 5 9
4 3 8
5 6
6 3
7 4 7 8
8 2 4
9 0 2

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 11/09/2023

XSTTH
Giải ĐB
120125
Giải nhất
98481
Giải nhì
57621
Giải ba
49291
89394
Giải tư
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
Giải năm
6025
Giải sáu
3596
7058
5620
Giải bảy
878
Giải tám
28
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3
2 0 1 5 5 9
3 0
4 8
5 8
6 0
7 8
8 1 3
9 1 3 4 6
Đuôi Loto
0 2 3 6
1 2 8 9
2  
3 1 8 9
4 9
5 2 2
6 9
7  
8 4 5 7
9 2

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 10/09/2023

XSTTH
Giải ĐB
321036
Giải nhất
77165
Giải nhì
29176
Giải ba
41258
55604
Giải tư
31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567
Giải năm
7363
Giải sáu
7106
9428
0892
Giải bảy
787
Giải tám
78
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4 6
1  
2 4 8 9
3 6
4 3
5 4 8
6 3 5 7
7 2 6
8 7
9 2
Đuôi Loto
0  
1  
2 7 9
3 4 6
4 0 0 2 5
5 6
6 0 3 7
7 6 8
8 2 5
9 2

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 04/09/2023

XSTTH
Giải ĐB
507273
Giải nhất
14739
Giải nhì
88379
Giải ba
28427
20934
Giải tư
51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686
Giải năm
2714
Giải sáu
9707
3762
2979
Giải bảy
889
Giải tám
22
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 7
1 4
2 7
3 4 9
4 0
5 1
6 2 6
7 3 6 9 9
8 6 9
9 0
Đuôi Loto
0 4 9
1 5
2 6
3 7
4 0 1 3
5  
6 6 7 8
7 0 2
8  
9 3 7 7 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 03/09/2023

XSTTH
Giải ĐB
555275
Giải nhất
96867
Giải nhì
51247
Giải ba
30046
43116
Giải tư
68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504
Giải năm
0113
Giải sáu
9871
9191
3367
Giải bảy
280
Giải tám
38
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 4
1 3 6
2 5
3  
4 6 7
5  
6 7 7 8 9
7 1 5 7
8 0 3
9 1
Đuôi Loto
0 0 8
1 7 9
2  
3 1 8
4 0
5 2 7
6 1 4
7 4 6 6 7
8 6
9 6

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 28/08/2023

XSTTH
Giải ĐB
464825
Giải nhất
35241
Giải nhì
55770
Giải ba
24600
02792
Giải tư
09797
19375
55425
19851
49083
52093
59006
Giải năm
0865
Giải sáu
4160
2650
7433
Giải bảy
391
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 6
1  
2 5 5
3 3
4 1
5 0 1
6 0 5
7 0 5
8 3
9 1 2 3 7
Đuôi Loto
0 0 5 6 7
1 4 5 9
2 9
3 3 8 9
4  
5 2 2 6 7
6 0
7 9
8  
9  

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 27/08/2023

XSTTH
Giải ĐB
842075
Giải nhất
67515
Giải nhì
53231
Giải ba
62813
17981
Giải tư
71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480
Giải năm
8517
Giải sáu
4961
7786
4653
Giải bảy
557
Giải tám
53
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 5 7 8
2  
3 0 1
4  
5 3 4 7
6 1 4
7 0 5
8 0 1 6
9 3
Đuôi Loto
0 3 7 8
1 3 6 8
2  
3 1 5 9
4 5 6
5 1 7
6 8
7 1 5
8 1
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 21/08/2023

XSTTH
Giải ĐB
405124
Giải nhất
97256
Giải nhì
85071
Giải ba
58980
31972
Giải tư
28397
11624
99375
92909
47559
62402
41204
Giải năm
2217
Giải sáu
0418
7218
3524
Giải bảy
037
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4 9
1 7 8 8
2 4 4 4
3 7
4  
5 6 9
6  
7 1 2 5
8 0
9 7
Đuôi Loto
0 8
1 7
2 0 7
3  
4 0 2 2 2
5 7
6 5
7 1 3 9
8 1 1
9 0 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 20/08/2023

XSTTH
Giải ĐB
996311
Giải nhất
05699
Giải nhì
43731
Giải ba
58606
42461
Giải tư
05031
93329
75021
59832
00497
57094
07902
Giải năm
1007
Giải sáu
4620
8207
5589
Giải bảy
376
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 6 7 7
1 1
2 0 1 9
3 1 1 2
4  
5  
6 1
7 6
8 9
9 4 7 9
Đuôi Loto
0 2
1 1 2 3 3 6
2 0 3
3  
4 9
5  
6 0 7
7 0 0 9
8  
9 2 8 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 14/08/2023

XSTTH
Giải ĐB
378382
Giải nhất
91314
Giải nhì
51181
Giải ba
13088
83922
Giải tư
73068
79684
36730
57807
92480
66736
99645
Giải năm
4936
Giải sáu
2655
6658
1572
Giải bảy
616
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 4 6
2 2
3 0 6 6
4 5
5 5 8
6 8
7 2
8 0 1 2 4 8
9  
Đuôi Loto
0 3 8
1 8
2 2 7 8
3  
4 1 8
5 4 5
6 1 3 3
7 0
8 5 6 8
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 13/08/2023

XSTTH
Giải ĐB
301481
Giải nhất
11968
Giải nhì
42676
Giải ba
78783
00226
Giải tư
86590
88635
85915
19111
01764
64119
52537
Giải năm
3629
Giải sáu
6273
0556
0100
Giải bảy
876
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 1 5 9
2 6 9
3 5 7
4  
5 6
6 4 8
7 3 6 6
8 1 3
9 0
Đuôi Loto
0 0 9
1 1 8
2  
3 7 8
4 6
5 1 3
6 2 5 7 7
7 3
8 6
9 1 2

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 07/08/2023

XSTTH
Giải ĐB
930074
Giải nhất
15503
Giải nhì
55542
Giải ba
47210
70400
Giải tư
05723
38768
01244
44219
32898
10847
62812
Giải năm
1462
Giải sáu
3045
0781
7498
Giải bảy
267
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3
1 0 2 9
2 3
3  
4 2 4 5 7
5  
6 2 7 8
7 4
8 1
9 8 8
Đuôi Loto
0 0 1
1 8
2 1 4 6
3 0 2
4 4 7
5 4
6  
7 4 6
8 6 9 9
9 1
to top Liên kết: