Kqxs Hậu Giang - Xổ số Hậu Giang hôm nay - TK XSHG hàng tuần

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 25/05/2024

XSHG
Giải ĐB
692964
Giải nhất
76629
Giải nhì
02190
Giải ba
63472
85457
Giải tư
77638
22974
33516
60665
57250
60934
72217
Giải năm
5556
Giải sáu
7508
4963
4271
Giải bảy
671
Giải tám
54
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 6 7
2 9
3 4 8
4  
5 0 6 7
6 3 4 5
7 1 1 2 4
8  
9 0
Đuôi Loto
0 5 9
1 7 7
2 7
3 6
4 3 6 7
5 6
6 1 5
7 1 5
8 0 3
9 2

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 18/05/2024

XSHG
Giải ĐB
713531
Giải nhất
46806
Giải nhì
90943
Giải ba
60300
86797
Giải tư
80182
08471
99668
64861
33143
84079
37064
Giải năm
6816
Giải sáu
6869
0462
4179
Giải bảy
518
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 6
1 6 8
2  
3 1
4 3 3
5  
6 1 2 4 8 9
7 1 9 9
8 2
9 7
Đuôi Loto
0 0
1 3 6 7
2 6 8
3 4 4
4 6
5  
6 0 1
7 9
8 1 6
9 6 7 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 11/05/2024

XSHG
Giải ĐB
218726
Giải nhất
31196
Giải nhì
29621
Giải ba
88761
77071
Giải tư
76238
00214
68249
06951
02661
02277
16242
Giải năm
8184
Giải sáu
2567
4125
9496
Giải bảy
330
Giải tám
25
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 4
2 1 5 6
3 0 8
4 2 9
5 1
6 1 1 7
7 1 7
8 4
9 6 6
Đuôi Loto
0 3
1 2 5 6 6 7
2 4
3  
4 1 8
5 2
6 2 9 9
7 6 7
8 3
9 4

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 04/05/2024

XSHG
Giải ĐB
757837
Giải nhất
72502
Giải nhì
53430
Giải ba
44760
13019
Giải tư
25137
98526
77310
64973
71839
74169
55811
Giải năm
1895
Giải sáu
3034
3324
7499
Giải bảy
261
Giải tám
73
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 0 1 9
2 4 6
3 0 4 7 7 9
4  
5  
6 0 1 9
7 3
8  
9 5 9
Đuôi Loto
0 1 3 6
1 1 6
2 0
3 7
4 2 3
5 9
6 2
7 3 3
8  
9 1 3 6 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 27/04/2024

XSHG
Giải ĐB
751084
Giải nhất
04301
Giải nhì
32650
Giải ba
53000
72959
Giải tư
47952
32248
43941
02885
99864
70263
64589
Giải năm
9151
Giải sáu
7339
7987
1499
Giải bảy
993
Giải tám
69
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1
1  
2  
3 9
4 1 8
5 0 1 2 9
6 3 4
7  
8 4 5 7 9
9 3 9
Đuôi Loto
0 0 5
1 0 4 5
2 5
3 6 9
4 6 8
5 8
6  
7 8
8 4
9 3 5 8 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 20/04/2024

XSHG
Giải ĐB
271154
Giải nhất
89532
Giải nhì
36843
Giải ba
48928
39716
Giải tư
87608
22870
94632
63082
31680
54883
59307
Giải năm
9248
Giải sáu
5138
8801
1977
Giải bảy
120
Giải tám
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 7 8
1 6
2 0 8
3 2 2 8
4 3 8
5 4
6  
7 0 7
8 0 2 3
9  
Đuôi Loto
0 2 7 8
1 0
2 3 3 8
3 4 8
4 5
5  
6 1
7 0 7
8 0 2 3 4
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 13/04/2024

XSHG
Giải ĐB
282175
Giải nhất
66351
Giải nhì
59938
Giải ba
29616
97767
Giải tư
78008
77319
22015
91623
53666
18511
31915
Giải năm
6713
Giải sáu
5973
6277
3360
Giải bảy
340
Giải tám
09
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 1 3 5 5 6 9
2 3
3 8
4 0
5 1
6 0 6 7
7 3 5 7
8  
9  
Đuôi Loto
0 4 6
1 1 5
2  
3 1 2 7
4  
5 1 1 7
6 1 6
7 6 7
8 0 3
9 1

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 06/04/2024

XSHG
Giải ĐB
970856
Giải nhất
01145
Giải nhì
13064
Giải ba
69431
30679
Giải tư
83752
96341
51505
62116
33665
78124
65630
Giải năm
6705
Giải sáu
1590
4393
1640
Giải bảy
681
Giải tám
92
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 5
1 6
2 4
3 0 1
4 0 1 5
5 2 6
6 4 5
7 9
8 1
9 0 3
Đuôi Loto
0 3 4 9
1 3 4 8
2 5
3 9
4 2 6
5 0 0 4 6
6 1 5
7  
8  
9 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 30/03/2024

XSHG
Giải ĐB
378947
Giải nhất
42046
Giải nhì
07838
Giải ba
11254
20733
Giải tư
80945
91961
56360
37093
03631
59727
34193
Giải năm
7150
Giải sáu
8382
9789
0065
Giải bảy
943
Giải tám
89
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 7
3 1 3 8
4 3 5 6 7
5 0 4
6 0 1 5
7  
8 2 9
9 3 3
Đuôi Loto
0 5 6
1 3 6
2 8
3 3 4 9 9
4 5
5 4 6
6 4
7 2 4
8 3
9 8

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 23/03/2024

XSHG
Giải ĐB
953928
Giải nhất
76476
Giải nhì
42750
Giải ba
85363
30668
Giải tư
42347
21621
56721
19586
00085
66300
30831
Giải năm
7771
Giải sáu
0933
4669
3201
Giải bảy
263
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1
1  
2 1 1 8
3 1 3
4 7
5 0
6 3 3 8 9
7 1 6
8 5 6
9  
Đuôi Loto
0 0 5
1 0 2 2 3 7
2  
3 3 6 6
4  
5 8
6 7 8
7 4
8 2 6
9 6

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 16/03/2024

XSHG
Giải ĐB
468109
Giải nhất
89395
Giải nhì
26909
Giải ba
88162
65400
Giải tư
47721
75206
80961
81607
99898
81665
93234
Giải năm
4148
Giải sáu
0232
7578
7410
Giải bảy
538
Giải tám
13
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 6 7 9 9
1 0
2 1
3 2 4 8
4 8
5  
6 1 2 5
7 8
8  
9 5 8
Đuôi Loto
0 0 1
1 2 6
2 3 6
3  
4 3
5 6 9
6 0
7 0
8 3 4 7 9
9 0 0

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 09/03/2024

XSHG
Giải ĐB
961453
Giải nhất
24566
Giải nhì
68253
Giải ba
00223
87008
Giải tư
03707
25096
38255
48568
62208
02868
46717
Giải năm
9057
Giải sáu
1617
1078
5919
Giải bảy
630
Giải tám
91
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 8 8
1 7 7 9
2 3
3 0
4  
5 3 3 5 7
6 6 8 8
7 8
8  
9 6
Đuôi Loto
0 3
1  
2  
3 2 5 5
4  
5 5
6 6 9
7 0 1 1 5
8 0 0 6 6 7
9 1

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 02/03/2024

XSHG
Giải ĐB
119818
Giải nhất
29978
Giải nhì
90450
Giải ba
52912
32870
Giải tư
98839
28676
86832
22650
72383
96740
29317
Giải năm
4171
Giải sáu
5335
6907
4641
Giải bảy
790
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 2 7 8
2  
3 2 5 9
4 0 1
5 0 0
6  
7 0 1 6 8
8 3
9 0
Đuôi Loto
0 4 5 5 7 9
1 4 7
2 1 3
3 8
4  
5 3
6 7
7 0 1
8 1 7
9 3

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 24/02/2024

XSHG
Giải ĐB
054003
Giải nhất
97770
Giải nhì
27820
Giải ba
91285
97811
Giải tư
72257
33631
66813
44675
69919
90344
35301
Giải năm
4583
Giải sáu
7433
1735
8628
Giải bảy
251
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3
1 1 3 9
2 0 8
3 1 3 5
4 4
5 1 7
6  
7 0 5
8 3 5
9  
Đuôi Loto
0 2 7
1 0 1 3 5
2  
3 0 1 3 8
4 4
5 3 7 8
6  
7 5
8 2
9 1
to top Liên kết: