Kqxs Tiền Giang - Xổ số Tiền Giang hôm nay - TK XSTG hàng tuần

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 22/05/2022

XSTG
Giải ĐB
348702
Giải nhất
74635
Giải nhì
11628
Giải ba
48839
24604
Giải tư
39968
27569
90477
62807
45357
88927
43659
Giải năm
4415
Giải sáu
6543
2990
1302
Giải bảy
255
Giải tám
77
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 2 4 7
1 5
2 7 8
3 5 9
4 3
5 5 7 9
6 8 9
7 7
8  
9 0
Đuôi Loto
0 9
1  
2 0 0
3 4
4 0
5 1 3 5
6  
7 0 2 5 7
8 2 6
9 3 5 6

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 15/05/2022

XSTG
Giải ĐB
303326
Giải nhất
20601
Giải nhì
40302
Giải ba
91926
21862
Giải tư
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
Giải năm
6299
Giải sáu
7756
2725
3723
Giải bảy
551
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2
1  
2 3 5 6 6 8
3  
4  
5 1 2 6
6 2
7 3
8 1 2
9 2 6 9
Đuôi Loto
0  
1 0 5 8
2 0 5 6 8 9
3 2 7
4  
5 2
6 2 2 5 9
7  
8 2
9 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG ngày 08/05/2022

XSTG
Giải ĐB
014371
Giải nhất
92366
Giải nhì
90721
Giải ba
18087
83943
Giải tư
82552
58703
99045
60267
30697
47763
07704
Giải năm
6569
Giải sáu
9695
8929
7607
Giải bảy
650
Giải tám
81
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4 7
1  
2 1 9
3  
4 3 5
5 0 2
6 3 6 7 9
7 1
8 7
9 5 7
Đuôi Loto
0 5
1 2 7
2 5
3 0 4 6
4 0
5 4 9
6 6
7 0 6 8 9
8  
9 2 6

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 01/05/2022

XSTG
Giải ĐB
323025
Giải nhất
59074
Giải nhì
25841
Giải ba
53587
74161
Giải tư
72352
73311
59349
98940
47110
12863
77039
Giải năm
9086
Giải sáu
9098
1540
5546
Giải bảy
878
Giải tám
66
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 1
2 5
3 9
4 0 0 1 6 9
5 2
6 1 3
7 4 8
8 6 7
9 8
Đuôi Loto
0 1 4 4
1 1 4 6
2 5
3 6
4 7
5 2
6 4 8
7 8
8 7 9
9 3 4

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 24/04/2022

XSTG
Giải ĐB
497834
Giải nhất
50150
Giải nhì
81510
Giải ba
76078
65913
Giải tư
93564
29252
39061
89316
51100
26295
71582
Giải năm
4335
Giải sáu
7648
1311
8742
Giải bảy
509
Giải tám
06
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 9
1 0 1 3 6
2  
3 4 5
4 2 8
5 0 2
6 1 4
7 8
8 2
9 5
Đuôi Loto
0 0 1 5
1 1 6
2 4 5 8
3 1
4 3 6
5 3 9
6 1
7  
8 4 7
9 0

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG ngày 17/04/2022

XSTG
Giải ĐB
448904
Giải nhất
69251
Giải nhì
89183
Giải ba
84141
59028
Giải tư
13805
69647
99263
98255
55719
63148
37625
Giải năm
3115
Giải sáu
0015
2523
3715
Giải bảy
581
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5
1 5 5 5 9
2 3 5 8
3  
4 1 7 8
5 1 5
6 3
7  
8 1 3
9  
Đuôi Loto
0  
1 4 5 8
2  
3 2 6 8
4 0
5 0 1 1 1 2 5
6  
7 4
8 2 4
9 1

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 10/04/2022

XSTG
Giải ĐB
426756
Giải nhất
11498
Giải nhì
08200
Giải ba
30598
13672
Giải tư
37130
68634
34545
24945
24703
43760
94428
Giải năm
4037
Giải sáu
8021
6761
9085
Giải bảy
978
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3
1  
2 1 8
3 0 4 7
4 5 5
5 6
6 0 1
7 2 8
8 5
9 8 8
Đuôi Loto
0 0 3 6
1 2 6
2 7
3 0
4 3
5 4 4 8
6 5
7 3
8 2 7 9 9
9  

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 03/04/2022

XSTG
Giải ĐB
461377
Giải nhất
92331
Giải nhì
90581
Giải ba
99794
35583
Giải tư
09552
45956
50924
10808
09905
10798
07022
Giải năm
8104
Giải sáu
9161
4977
2902
Giải bảy
436
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4 5 8
1  
2 2 4
3 1 6
4  
5 2 6
6 1
7 7 7
8 1 3
9 4 8
Đuôi Loto
0  
1 3 6 8
2 0 2 5
3 8
4 0 2 9
5 0
6 3 5
7 7 7
8 0 9
9  

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG ngày 27/03/2022

XSTG
Giải ĐB
662078
Giải nhất
74153
Giải nhì
45642
Giải ba
75260
29205
Giải tư
22574
17598
45434
83617
07711
14016
05532
Giải năm
5508
Giải sáu
6348
7294
7158
Giải bảy
211
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 8
1 1 1 6 7
2  
3 2 4
4 2 8
5 3 8
6 0
7 4 8
8  
9 4 8
Đuôi Loto
0 6
1 1 1
2 3 4
3 5
4 3 7 9
5 0
6 1
7 1
8 0 4 5 7 9
9  

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 20/03/2022

XSTG
Giải ĐB
535034
Giải nhất
28031
Giải nhì
52025
Giải ba
88083
09887
Giải tư
79022
41874
67101
70644
88592
65451
82093
Giải năm
7594
Giải sáu
4068
8710
6672
Giải bảy
171
Giải tám
19
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 0
2 2 5
3 1 4
4 4
5 1
6 8
7 1 2 4
8 3 7
9 2 3 4
Đuôi Loto
0 1
1 0 3 5 7
2 2 7 9
3 8 9
4 3 4 7 9
5 2
6  
7 8
8 6
9  

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 13/03/2022

XSTG
Giải ĐB
652382
Giải nhất
82583
Giải nhì
19670
Giải ba
95987
18555
Giải tư
54889
74077
20977
88848
24619
44213
37025
Giải năm
3969
Giải sáu
0123
3741
4361
Giải bảy
111
Giải tám
24
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 3 9
2 3 5
3  
4 1 8
5 5
6 1 9
7 0 7 7
8 2 3 7 9
9  
Đuôi Loto
0 7
1 1 4 6
2 8
3 1 2 8
4  
5 2 5
6  
7 7 7 8
8 4
9 1 6 8

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG ngày 06/03/2022

XSTG
Giải ĐB
078974
Giải nhất
61902
Giải nhì
68376
Giải ba
85786
68623
Giải tư
57380
18177
69711
16588
16973
99460
79568
Giải năm
4285
Giải sáu
1860
1332
3868
Giải bảy
043
Giải tám
05
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 1
2 3
3 2
4 3
5  
6 0 0 8 8
7 3 4 6 7
8 0 5 6 8
9  
Đuôi Loto
0 6 6 8
1 1
2 0 3
3 2 4 7
4 7
5 8
6 7 8
7 7
8 6 6 8
9  

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 27/02/2022

XSTG
Giải ĐB
780057
Giải nhất
68680
Giải nhì
87151
Giải ba
23590
33452
Giải tư
37561
77731
22931
88453
06043
37542
35699
Giải năm
9342
Giải sáu
9198
7102
1745
Giải bảy
249
Giải tám
90
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1  
2  
3 1 1
4 2 2 3 5 9
5 1 2 3 7
6 1
7  
8 0
9 0 8 9
Đuôi Loto
0 8 9
1 3 3 5 6
2 0 4 4 5
3 4 5
4  
5 4
6  
7 5
8 9
9 4 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 20/02/2022

XSTG
Giải ĐB
485853
Giải nhất
32222
Giải nhì
25714
Giải ba
96656
17692
Giải tư
21682
06246
03400
09952
66419
38571
76758
Giải năm
9830
Giải sáu
2346
1804
8194
Giải bảy
558
Giải tám
58
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 4
1 4 9
2 2
3 0
4 6 6
5 2 3 6 8 8
6  
7 1
8 2
9 2 4
Đuôi Loto
0 0 3
1 7
2 2 5 8 9
3 5
4 0 1 9
5  
6 4 4 5
7  
8 5 5
9 1
to top