Kqxs Miền Bắc - Xổ số Miền Bắc hôm nay - TK XSTD hàng tuần

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 25/05/2022

XSTD
Giải ĐB
87109
Giải nhất
07545
Giải nhì
03599
Giải ba
41443
41075
Giải tư
7123
3738
4897
4969
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
2079
Giải sáu
348
804
059
Giải bảy
77
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4 9
1 3 4
2 3 4
3 8 9
4 3 5 7 8 8
5 6 9 9
6 4 6 9
7 5 7 7 9
8  
9 1 7 9
Đuôi Loto
0  
1 0 9
2  
3 1 2 4
4 0 1 2 6
5 4 7
6 5 6
7 4 7 7 9
8 3 4 4
9 0 3 5 5 6 7 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 24/05/2022

XSTD
Giải ĐB
97218
Giải nhất
58758
Giải nhì
87719
Giải ba
31319
32255
Giải tư
2857
7477
7015
3584
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
2738
Giải sáu
785
619
594
Giải bảy
30
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 1
1 5 5 8 9 9 9
2 6
3 0 7 8
4 1 9
5 5 6 7 8
6 8
7 6 7
8 4 5 5 7
9 3 4
Đuôi Loto
0 3
1 0 0 4
2  
3 9
4 8 9
5 1 1 5 8 8
6 2 5 7
7 3 5 7 8
8 1 3 5 6
9 1 1 1 4

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 23/05/2022

XSTD
Giải ĐB
29213
Giải nhất
64806
Giải nhì
79526
Giải ba
79055
83498
Giải tư
2922
8295
5736
1480
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
1192
Giải sáu
025
779
153
Giải bảy
17
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 8
1 3 7 9
2 2 5 6 9
3 6
4 0 2 8
5 1 3 4 5
6 6
7 7 9
8 0 1
9 2 2 5 8 9
Đuôi Loto
0 4 8
1 5 8
2 2 4 9 9
3 1 5
4 5
5 2 5 9
6 0 2 3 6
7 1 7
8 0 4 9
9 1 2 7 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 22/05/2022

XSTD
Giải ĐB
24547
Giải nhất
49158
Giải nhì
88253
Giải ba
77448
92351
Giải tư
9311
5583
1959
1099
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
5841
Giải sáu
571
895
203
Giải bảy
57
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3 4
1 1 1 5 9
2 2 9
3 1
4 1 7 7 8
5 1 3 6 7 8 9
6  
7 1 2 4 7
8 3
9 5 9
Đuôi Loto
0  
1 0 1 1 3 4 5 7
2 2 7
3 0 5 8
4 0 7
5 1 9
6 5
7 4 4 5 7
8 4 5
9 1 2 5 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 21/05/2022

XSTD
Giải ĐB
85198
Giải nhất
20830
Giải nhì
08364
Giải ba
09500
00837
Giải tư
3330
1999
6180
1527
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
4238
Giải sáu
559
193
047
Giải bảy
53
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 9
1 2 3
2 7 7
3 0 0 1 3 7 8
4 4 7
5 3 8 9
6 4 4
7 4
8 0 0 9
9 1 3 8 9
Đuôi Loto
0 0 3 3 8 8
1 3 9
2 1
3 1 3 5 9
4 4 6 6 7
5  
6  
7 2 2 3 4
8 3 5 9
9 0 5 8 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 20/05/2022

XSTD
Giải ĐB
78195
Giải nhất
29924
Giải nhì
93148
Giải ba
90373
98148
Giải tư
1579
8236
1126
0906
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
8299
Giải sáu
218
446
574
Giải bảy
22
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 9
1 2 8 9
2 2 3 4 5 6 8
3 6 8
4 6 8 8
5 8
6 0
7 3 4 4 6 7 8 9
8  
9 5 9
Đuôi Loto
0 6
1  
2 1 2
3 2 7
4 2 7 7
5 2 9
6 0 2 3 4 7
7 7
8 1 2 3 4 4 5 7
9 0 1 7 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 19/05/2022

XSTD
Giải ĐB
49968
Giải nhất
89976
Giải nhì
98236
Giải ba
64466
55492
Giải tư
4653
0404
1264
3776
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
4814
Giải sáu
045
986
854
Giải bảy
04
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4 6 7
1 0 1 4
2 3 5
3 6
4 5 5
5 0 3 4
6 4 6 8
7 1 6 6 6
8 1 6 6 9
9 2
Đuôi Loto
0 1 5
1 1 7 8
2 9
3 2 5
4 0 0 1 5 6
5 2 4 4
6 0 3 6 7 7 7 8 8
7 0
8 6
9 8

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 18/05/2022

XSTD
Giải ĐB
69049
Giải nhất
92364
Giải nhì
38074
Giải ba
33957
38478
Giải tư
4650
8057
0190
9775
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
9972
Giải sáu
413
766
550
Giải bảy
28
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 3 7
2 6 8
3 0 2
4 3 9
5 0 0 3 7 7 7
6 0 4 6
7 2 4 5 7 8
8 6
9 0 5 9
Đuôi Loto
0 3 5 5 6 9
1  
2 0 3 7
3 1 4 5
4 6 7
5 7 9
6 2 6 8
7 1 5 5 5 7
8 2 7
9 4 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 17/05/2022

XSTD
Giải ĐB
58553
Giải nhất
76496
Giải nhì
45698
Giải ba
59976
69948
Giải tư
9732
0906
5734
5995
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
4858
Giải sáu
849
632
541
Giải bảy
56
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 2 6
1 1 5 9
2 1
3 2 2 4
4 1 6 8 8 9
5 3 6 8
6 0 0 6 8
7 6
8  
9 0 5 6 8
Đuôi Loto
0 6 6 9
1 1 2 4
2 0 0 3 3
3 5
4 3
5 1 9
6 0 4 5 6 7 9
7  
8 4 4 5 6 9
9 1 4

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 16/05/2022

XSTD
Giải ĐB
17713
Giải nhất
95077
Giải nhì
26845
Giải ba
68037
86767
Giải tư
2721
9310
9589
6644
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
8056
Giải sáu
553
568
678
Giải bảy
87
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 1 1 3
2 1
3 4 7 8
4 4 5 6 9
5 1 3 6 7
6 0 4 7 8
7 7 8
8 7 8 9 9
9 2
Đuôi Loto
0 1 6
1 1 1 2 5
2 9
3 1 5
4 3 4 6
5 4
6 4 5
7 3 5 6 7 8
8 3 6 7 8
9 4 8 8

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 15/05/2022

XSTD
Giải ĐB
93649
Giải nhất
13716
Giải nhì
59642
Giải ba
92663
63665
Giải tư
3113
6305
4666
1625
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
3554
Giải sáu
284
673
985
Giải bảy
10
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 8
1 0 2 3 6
2 5 5 9
3 2
4 2 3 9 9
5 2 4 6
6 3 5 6
7 3 6
8 4 5
9 1 4 4
Đuôi Loto
0 1
1 9
2 1 3 4 5
3 1 4 6 7
4 5 8 9 9
5 0 2 2 6 8
6 1 5 6 7
7  
8 0
9 2 4 4

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 14/05/2022

XSTD
Giải ĐB
30775
Giải nhất
08368
Giải nhì
69632
Giải ba
75571
94533
Giải tư
9005
8609
0221
4118
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
0731
Giải sáu
585
536
357
Giải bảy
05
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 5 8 9
1 8
2 1 1
3 1 2 3 6
4 7
5 2 3 7
6 8 9
7 0 1 4 5 9
8 5 7 8
9 1 6
Đuôi Loto
0 7
1 2 2 3 7 9
2 3 5
3 3 5
4 7
5 0 0 7 8
6 3 9
7 4 5 8
8 0 1 6 8
9 0 6 7

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 13/05/2022

XSTD
Giải ĐB
29436
Giải nhất
46318
Giải nhì
32294
Giải ba
93212
62933
Giải tư
3159
3187
7174
5338
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
6056
Giải sáu
969
827
755
Giải bảy
51
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 8
1 2 8
2 6 7
3 3 6 8
4 3 9
5 1 2 5 6 6 9
6 4 6 6 9
7 4
8 2 7 7
9 1 4
Đuôi Loto
0  
1 5 9
2 0 1 5 8
3 3 4
4 6 7 9
5 5
6 2 3 5 5 6 6
7 2 8 8
8 0 1 3
9 4 5 6

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 12/05/2022

XSTD
Giải ĐB
55065
Giải nhất
85044
Giải nhì
34956
Giải ba
61190
18390
Giải tư
5958
6226
4290
1313
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
5375
Giải sáu
192
025
435
Giải bảy
31
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3
1 3
2 5 6
3 1 3 5 9 9
4 4 4 6
5 1 3 6 8 9
6 5
7 5 8
8  
9 0 0 0 2 5 8
Đuôi Loto
0 9 9 9
1 0 3 5
2 9
3 0 1 3 5
4 4 4
5 2 3 6 7 9
6 2 4 5
7  
8 5 7 9
9 3 3 5
to top