Kqxs Miền Bắc - Xổ số Miền Bắc hôm nay - TK XSTD hàng tuần

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 24/09/2023

XSTD
Giải ĐB
62778
Giải nhất
20839
Giải nhì
29228
Giải ba
22314
73466
Giải tư
8299
1202
0788
8971
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
5759
Giải sáu
067
617
701
Giải bảy
40
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 5 5
1 4 6 7 9
2 8 8
3 0 3 9
4 0 4
5 1 9
6 0 6 7
7 1 6 8
8 4 7 8
9 9
Đuôi Loto
0 3 4 6
1 0 5 7
2 0
3 3
4 1 4 8
5 0 0
6 1 6 7
7 1 6 8
8 2 2 7 8
9 1 3 5 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 23/09/2023

XSTD
Giải ĐB
76922
Giải nhất
99878
Giải nhì
60050
Giải ba
70197
24029
Giải tư
5488
9596
2292
3714
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
9571
Giải sáu
075
832
375
Giải bảy
92
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 4
2 2 4 7 9
3 1 2 4
4 0 1 2
5 0 3 3
6  
7 1 5 5 8
8 0 8 8 8
9 2 2 6 7
Đuôi Loto
0 1 4 5 8
1 3 4 7
2 2 3 4 9 9
3 5 5
4 1 2 3
5 7 7
6 9
7 2 9
8 7 8 8 8
9 2

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 22/09/2023

XSTD
Giải ĐB
22714
Giải nhất
66480
Giải nhì
36490
Giải ba
56683
54921
Giải tư
8307
1435
0484
0941
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
1863
Giải sáu
826
983
510
Giải bảy
80
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 7 7
1 0 4 5
2 1 6
3 1 5
4 1 9 9
5 0 2
6 3 7 9
7 5
8 0 0 3 3 4
9 0 7
Đuôi Loto
0 0 1 5 8 8 9
1 2 3 4
2 5
3 0 6 8 8
4 1 8
5 1 3 7
6 2
7 0 0 6 9
8  
9 4 4 6

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 21/09/2023

XSTD
Giải ĐB
52566
Giải nhất
34841
Giải nhì
51527
Giải ba
11728
25151
Giải tư
0466
4980
0563
6846
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
6189
Giải sáu
104
794
694
Giải bảy
64
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4
1 7
2 0 1 5 7 8
3  
4 1 6 7
5 1 4 8
6 3 3 4 6 6
7  
8 0 0 0 9
9 1 2 4 4
Đuôi Loto
0 2 8 8 8
1 2 4 5 9
2 9
3 0 6 6
4 0 5 6 9 9
5 2
6 4 6 6
7 1 2 4
8 2 5
9 8

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 20/09/2023

XSTD
Giải ĐB
40303
Giải nhất
10239
Giải nhì
54210
Giải ba
43807
58233
Giải tư
5730
3813
6767
5531
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
0634
Giải sáu
393
729
536
Giải bảy
22
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3 7 7 8
1 0 1 3 4 5 8
2 2 3 9
3 0 1 3 4 4 6 9
4  
5  
6 4 7
7 5
8 6
9 1 3
Đuôi Loto
0 1 3
1 0 1 3 9
2 2
3 0 1 2 3 9
4 1 3 3 6
5 1 7
6 3 8
7 0 0 6
8 0 1
9 2 3

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 19/09/2023

XSTD
Giải ĐB
50925
Giải nhất
75781
Giải nhì
95072
Giải ba
41571
89042
Giải tư
8894
5615
3165
5278
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
1942
Giải sáu
212
766
598
Giải bảy
41
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 2 5 8
2 5 8
3 0 8
4 0 1 2 2
5 2 5 6
6 2 5 6
7 1 2 8
8 0 1 5
9 4 5 8
Đuôi Loto
0 3 4 8
1 4 7 8
2 1 1 4 4 5 6 7
3  
4 9
5 1 2 5 6 8 9
6 5 6
7  
8 1 2 3 7 9
9  

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 18/09/2023

XSTD
Giải ĐB
43104
Giải nhất
28261
Giải nhì
94697
Giải ba
94817
46842
Giải tư
9898
3566
9576
3523
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
2967
Giải sáu
564
906
826
Giải bảy
92
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 6 7
1 7 9
2 3 3 6
3 1 7 8
4 2 2 4 8
5 2 4
6 1 4 6 7
7 2 6
8 7
9 2 7 8
Đuôi Loto
0  
1 3 6
2 4 4 5 7 9
3 2 2
4 0 4 5 6
5  
6 0 2 6 7
7 0 1 3 6 8 9
8 3 4 9
9 1

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 17/09/2023

XSTD
Giải ĐB
22365
Giải nhất
80585
Giải nhì
51233
Giải ba
96019
28041
Giải tư
0662
9764
3649
9731
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
9034
Giải sáu
266
316
572
Giải bảy
97
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6
1 6 9
2 4 5
3 1 3 4 5
4 1 9
5 0 3
6 2 4 5 6 6 6
7 2 5
8 3 5
9 3 7 8
Đuôi Loto
0 5
1 3 4
2 6 7
3 3 5 8 9
4 2 3 6
5 0 2 3 6 7 8
6 0 1 6 6 6
7 9
8 9
9 1 4

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 16/09/2023

XSTD
Giải ĐB
11724
Giải nhất
98298
Giải nhì
19917
Giải ba
09894
85689
Giải tư
1580
7154
6751
2983
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
7989
Giải sáu
459
607
700
Giải bảy
95
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 7
1 3 4 7
2 4
3 0
4 0
5 1 3 4 9
6 9
7 0 4
8 0 2 3 5 9 9
9 3 4 5 7 8 9
Đuôi Loto
0 0 3 4 7 8
1 5
2 8
3 1 5 8 9
4 1 2 5 7 9
5 8 9
6  
7 0 1 9
8 9
9 5 6 8 8 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 15/09/2023

XSTD
Giải ĐB
13720
Giải nhất
08293
Giải nhì
39853
Giải ba
40902
18299
Giải tư
6266
7877
7531
1382
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
8533
Giải sáu
692
139
713
Giải bảy
00
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 2 7
1 3 4
2 0
3 1 3 9
4 1 2
5 3
6 1 3 6 8
7 2 2 5 7
8 2
9 0 2 3 7 9
Đuôi Loto
0 0 2 9
1 3 4 6
2 0 0 4 7 7 8 9
3 1 3 5 6 9
4 1
5 7
6 6
7 0 7 9
8 6
9 3 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 14/09/2023

XSTD
Giải ĐB
59722
Giải nhất
39954
Giải nhì
82710
Giải ba
78624
32001
Giải tư
8076
8791
9056
0768
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
6452
Giải sáu
457
589
380
Giải bảy
92
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3 5 9
1 0
2 2 3 4
3 3 4 5 8
4  
5 2 4 6 7 7
6 8
7 0 6
8 0 1 3 9
9 1 2 6
Đuôi Loto
0 1 7 8
1 0 8 9
2 2 5 9
3 0 2 3 8
4 2 3 5
5 0 3
6 5 7 9
7 5 5
8 3 6
9 0 8

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 13/09/2023

XSTD
Giải ĐB
56650
Giải nhất
37406
Giải nhì
50515
Giải ba
41234
89462
Giải tư
3240
6790
0262
3750
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
3676
Giải sáu
405
446
442
Giải bảy
49
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5 6
1 1 5
2 1 7
3 4
4 0 2 5 6 9 9
5 0 0 9
6 2 2 6
7 2 6
8 0 1
9 0 2 7
Đuôi Loto
0 4 5 5 8 9
1 1 2 8
2 4 6 6 7 9
3  
4 0 3
5 0 1 4
6 0 4 6 7
7 2 9
8  
9 4 4 5

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 12/09/2023

XSTD
Giải ĐB
73132
Giải nhất
07023
Giải nhì
20680
Giải ba
90823
34894
Giải tư
7532
1372
5554
4557
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
9339
Giải sáu
827
958
726
Giải bảy
03
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 0 6
2 3 3 4 6 7
3 1 2 2 7 9 9
4  
5 2 4 4 7 8
6 3 4
7 0 2 8
8 0
9 4 7
Đuôi Loto
0 1 7 8
1 3
2 3 3 5 7
3 0 2 2 6
4 2 5 5 6 9
5  
6 1 2
7 2 3 5 9
8 5 7
9 3 3

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 11/09/2023

XSTD
Giải ĐB
63768
Giải nhất
07404
Giải nhì
76409
Giải ba
36081
69640
Giải tư
5802
8956
7809
3074
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
0262
Giải sáu
598
735
736
Giải bảy
93
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 4 9 9
1 2
2 3 3
3 5 6
4 0 1
5 2 6 8
6 2 8 8 9
7 4 5 9
8 1 7
9 3 4 8
Đuôi Loto
0 0 4
1 4 8
2 0 1 5 6
3 2 2 9
4 0 7 9
5 3 7
6 3 5
7 8
8 5 6 6 9
9 0 0 6 7
to top Liên kết: